logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for beta:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engbeta
noralphabet [n]: beta [u]
spaalphabet [n]: beta [f]
swealphabet [n]: beta [u]
Synonyms:
 1. [adj]: important [st], of import [st]
 2. [adj]: exploratory [st], explorative [st]
 3. [n]: letter [gt], letter of the alphabet [gt], alphabetic character [gt]
 4. [n]: Beta, genus Beta, caryophylloid dicot genus [gt], Chenopodiaceae [gt], family Chenopodiaceae [gt], goosefoot family [gt]
Derived terms:abetalipoproteinemia, alpha-beta brass, beta-adrenergic blocker, beta-adrenergic blocking agent, beta-adrenergic receptor, beta-adrenoceptor, beta-carotene, beta-hydroxybutyric acid, beta-interferon, beta-lactamase, beta-lipoprotein, beta-naphthol, beta blocker, beta cell, beta centauri, beta crucis, beta decay, beta endorphin, beta globulin, beta iron, beta orionis, beta particle, beta radiation, beta ray, beta receptor, beta rhythm, beta software, beta test, beta vulgaris, beta vulgaris cicla, beta vulgaris rubra, beta vulgaris vulgaris, beta wave, betaine, betake oneself, betatron, diabeta, genus beta, hyperbetalipoproteinemia, hypobetalipoproteinemia, labetalol, labetalol hydrochloride, selenarctos thibetanus, sino-tibetan, sino-tibetan language, tibetan, tibetan buddhism, tibetan mastiff, tibetan terrier, ursus thibetanus
Anagrams:abet, beat, bate
Wiki:Beta is the second letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 2. It was derived from the Phoenician letter Beth.
Example:
 1. What Microsoft is launching is a beta version of its NetShow streaming server; it supplies video and audio on demand.
 2. About todays packed-lunch, the menus prepared by Itsuki and Tanaka are low in beta-carotene-rich vegetables again arent they?
 3. In dog ethology the leader is called alpha; after that it continues with beta and gamma.
 4. Alpha, beta and gamma are Greek letters.
 5. Tatoeba is still a beta project.
 6. We all are beta versions.
 7. When alpha divides the product of beta and gamma never fails to entail alpha divides beta or alpha divides gamma, then alpha is prime.
Results found in Norwegian dictionary
norbeta
engalphabet [n]: beta
animals [v]: graze, browse
spaalphabet [n]: beta [f]
animals [v]: apacentar
swealphabet [n]: beta
Derived terms:tilbakebetale, tilbakebetalbar, tilbakebetalt, tilbakebetaling, avbetaling, avbetalningskjøp, betagende, betatt av, betale, betale av, betale for, betale for drinkene, betale i delposter, betale på forskudd, betale lønn til, betale noen med samme mynt, betale noens regning, betale regningen, betale med giro, betale fullt ut, betale tilbake med, utbetale, betaler, betalbar, betalt, betalt fullt ut, betalingskort, betaling, forskuddsbetale, betalingshenstand, betalingsbalanse, betalingsmottaker, ta for lite betalt, elisabetansk, betale for det, forsømme å betale, gi betalt, jeg betaler, kjøpe noe på avbetaling, la mottakeren betale samtalen, ubetalt, overbetale, samtale som betales av mottager, skattebetaler, sluttbetale, stående utbetalingsordre, ta betalt, ta for mye betalt, underbetale, underbetalt[Show less / more]
Wiki:Beta (?, ?) er den 2. bokstaven i det greske alfabetet. Beta er et mye brukt mål i finansteori.
Example:
 1. Dyvi Beta er en av tre rigger som Jan Erik Dyvis rederi lar inngå i det børsnoterte Ullerselskapet.
 2. Dyvi Beta har beskjeftigelse til midten av 1986.
 3. Dyvi Beta skal, ifølge planene, ha boret ialt ni produksjonsbrønner før sommeren 1986.
 4. Dyvi Beta skal starte arbeidet på Ekofiskfeltet i april måned.
 5. Forsinkelsen med Dyvi Beta vil ikke få noen konsekvenser for det videre arbeide med vanninjeksjonsprosjektet, sier Lærdal, som regner med at de andre produksjonsbrønnene vil gå mye lettere.
 6. La meg nå se... først er det alfa og derefter beta.
 7. Bakgrunnen for dette var at Handelsdepartementet tidligere iår har hevdet at Kommunaldepartementet ikke hadde hjemmel for å pålegge kontroll efter arbeidsmiljølovens bestemmelser på Dyvi Beta, som borer for Phillips Petroleum på Ekofiskfeltet, fremgår det av en pressemelding fra OFS.
 8. Den oppjekkbare boreriggen Dyvi Beta, som disponeres av Jan Erik Dyvis rederi fikk i sterk internasjonal konkurranse oppdraget fra operatørselskapet Phillips på boring av brønner til vanninjeksjonsprosjektet på Ekofisk.
 9. Det var i mars 1984 at selskapet overtok de tre borefartøyene Dyvi Alpha, Dyvi Beta og Dyvi Gamma.
 10. Dette førte til at de to konkurrerende systemene VHS og Beta fikk et forsprang, og det førte til at selskapene som lager ferdiginnspilte programmer, produserte mest for de to rivaliserende systemene.
 11. Efter det Aftenposten erfarer, ligger døgnraten for Dyvi Beta på Ekofiskfeltet rundt 30 000 dollar.
 12. Et slikt oljealternativ vil omfatte Statfjordsatellittene Alfa og Beta, satellittfelter i Osebergområdet, inklusive Veslefrikk og Brage, Snorrefeltet i blokkene 34 / 4 og 34 / 7, Shells oljefunn på Haltenbanken og den såkalte Gullfaks fase 2, sa Kristiansen.
 13. I tillegg til et nederlandsk skip, Sylvia Beta, er det fem norske fartøyer som har forlatt Grenlandsområdet, til tross for at de ikke har kunnet få klarering på grunn av streiken ved trafikksentralen i Brevik.
 14. Men herom strides de lærd og hverken Beta eller Video 2000produsenter har offentlig gitt opp kampen mot VHS.
 15. Men selv om alle offisielle uttalelser går ut på at de tre eksisterende systemene VHS, Beta og Video 2000 alle lever i beste velgående, kan man ikke unnlate å legge merke til at både Philips og Grundig, som er utviklerne og støttefigurene for Video 2000, nå på messen vil vise egenproduserte videospillere i VHSformatet.
 16. Nå oppnådde Jan Erik Dyvis Dyvi Beta 30 000 dollar døgnet på en to års kontrakt med Phillips for boring av vanninjeksjonsbrønner på Ekofisk.
 17. På grunn av sikkerhetsprosedyrene som måtte gjennomføres før streiken kunne starte, var det ventet at riggene Dyvi Beta, Treasure Saga, Treasure Seeker og Treasure Hunter først ville komme i streik ved 21tiden, mens det var ventet at Treasure Scout ville komme i streik ved sekstiden idag morges.
 18. Ringplaneten beveger seg langsomt vestover, og den 16. står den på linje og mellom stjernene Alpha og Beta Librae.
 19. Selskapet begynte boringen av den første produksjonsbrønnen 30. april iår med boreriggen Dyvi Beta.
 20. Sony, den ledende produsenten av Beta, viste også sitt like imponerende Betamovie kamera i lite format.
 21. Vi grillet en kvart gris med en halv tønne grillkull, og 30 voksne og 14 barn fikk seg en diger beta hver, og det var dans og spell til langt på natt.
 22. 17 mann ble ved 22tiden igår kveld evakuert fra boreriggen Dyvi Beta på Ekkofiskfeltet efter at et foringsrør løsnet fra riggen og falt i sjøen.
 23. Arbeidsgiverforeningen har derfor sendt en telex til de tillitsvalgte på Dyvi Beta med beskjed om hvilket økonomisk ansvar de påtar seg dersom manglende sikring skulle føre til en utblåsing.
 24. Da ROF ikke oppnådde enighet med ASO under megling, tok de ut sine medlemmer på Dyvi Beta i streik.
 25. De to riggene som allerede er i streik er Dyvi Beta på Ekofisk og Wilhelmsenriggen Treasure Seeker, som borer på Osebergfeltet for Hydro.
 26. De to selvstendige strukturene 30 / 6 Beta og 30 / 9 Alfa vil også raskere kunne utbygges hvis de knyttes til Oseberg Cplattformen med undervannssystemer.
 27. Den mest sannsynlige løsning idag er at Statoil plasserer undervanns produksjonssystemer på 33 / 9 Alfa og Beta, som kan fjernstyres fra Statfjord.
 28. Det blir streik på boreriggen Dyve Beta fra ikveld kl. 24.00.
 29. Det er ingen fare for riggen eller mannskapet, bekreftet plattformsjef Ørnulf Andersen på Dyvi Beta overfor Aftenposten søndag kveld.
Results found in Spanish dictionary
spabeta
engalphabet [n]: beta
noralphabet [n]: beta [u]
swealphabet [n]: beta [u]
Derived terms:bebé de probeta, betarraga, corbeta, cubeta, cubeta del gato, probeta, barbeta, gambeta
Anagrams:bate
Example:
 1. La palta es una fuente potencial de beta-sitosterol, un compuesto químico muy utilizado en el tratamiento de las enfermedades cardíacas.
 2. La letra B proviene de la pictografía egipcia para casa, que se dice, Bait en semítico, por tanto, beta.
 3. Alfa, beta y gama son letras griegas.
Results found in Swedish dictionary
swebeta
engalphabet [n]: beta
animals [v]: graze, browse
noralphabet [n]: beta
spaalphabet [n]: beta [f]
animals [v]: apacentar
Derived terms:arbeta, arbeta för mycket, arbeta hårt, arbeta i grupp, arbeta ihop, arbeta med en kultivator, arbeta över, arbeta övertid, arbeta, arbeta som modell, arbetande, arbetar-, arbetare, arbetarklass, arbetarnas dag, arbetarparti, återbetala, återbetalbar, återbetald, återbetalning, avbetalning, avbetalningsköp, bearbeta, betagande, betagen i, betala, betala av, betala för, betala för drinkarna, betala i delposter, betala i förskott, betala lön till, betala någon med samma mynt, betala någons nota, betala någons räkning, betala notan, betala per giro, betala till fullo, betala tillbaka med, betala ut, betalare, betalbar, betald, betald till fullo, betalkort, betalning, betalning i förväg, betalningsanstånd, betalningsbalans, betalningsmottagare[Show less / more]
Wiki:Beta är den andra bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 2. Beta motsvarar B, b i det latinska alfabetet, men uttalet har kommit att förändras mer till dagens V.
Similar words:
spabefa
spabeca
spabeata
norben
norbenk
spabelga
swebej
Your last searches:
 1. beta


Beta was recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) beta
Gerundio: betande
Past participle: betat
Indikative
1. Present
 • jeg
  betar
 • du
  betar
 • han
  betar
 • vi
  betar
 • ni
  betar
 • de
  betar
8. Perfect
 • jeg
  har betat
 • du
  har betat
 • han
  har betat
 • vi
  har betat
 • ni
  har betat
 • de
  har betat
2. Imperfect
 • jeg
  betade
 • du
  betade
 • han
  betade
 • vi
  betade
 • ni
  betade
 • de
  betade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade betat
 • du
  hade betat
 • han
  hade betat
 • vi
  hade betat
 • ni
  hade betat
 • de
  hade betat
4a. Future
 • jeg
  skall beta
 • du
  skall beta
 • han
  skall beta
 • vi
  skall beta
 • ni
  skall beta
 • de
  skall beta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha betat
 • du
  skall ha betat
 • han
  skall ha betat
 • vi
  skall ha betat
 • ni
  skall ha betat
 • de
  skall ha betat
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att beta
 • du
  kommer att beta
 • han
  kommer att beta
 • vi
  kommer att beta
 • ni
  kommer att beta
 • de
  kommer att beta
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha betat
 • du
  kommer att ha betat
 • han
  kommer att ha betat
 • vi
  kommer att ha betat
 • ni
  kommer att ha betat
 • de
  kommer att ha betat
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle beta
 • du
  skulle beta
 • han
  skulle beta
 • vi
  skulle beta
 • ni
  skulle beta
 • de
  skulle beta
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha betat
 • du
  skulle ha betat
 • han
  skulle ha betat
 • vi
  skulle ha betat
 • ni
  skulle ha betat
 • de
  skulle ha betat
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må beta
 • du
  må beta
 • han
  må beta
 • vi
  må beta
 • ni
  må beta
 • de
  må beta
13. present perfect
 • jeg
  må ha betat
 • du
  må ha betat
 • han
  må ha betat
 • vi
  må ha betat
 • ni
  må ha betat
 • de
  må ha betat
Imperative
Affirmative
 • du
  beta!
 • vi
  Låt oss beta!
 • ni
  beta!
Negative
 • du
  beta inte!
 • ni
  beta inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag utsöndra
2 Flag inngjerde
3 Flag klausul
4 Flag chon
5 Flag brev
6 Flag djävul
7 Flag oorganisk
8 Flag freshens
9 Flag åldrig
10 Flag oppfostre
11 Flag pad
12 Flag silversmith
13 Flag linne
14 Flag evakuera
15 Flag förstavelse
16 Flag beundringsverdig
17 Flag este
18 Flag gaffe

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 9 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 67 0 2022-07-31 14:54:32
röja 510 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1417 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6386 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1447 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2100 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4978 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5824 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6258 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0922 - seconds.

mobiltelefon