logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for digital:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdigital
norgeneral [a]: digital
spageneral [a]: digital
swegeneral [a]: digital
Synonyms:
 1. [adj]: integer, whole number [rt]
 2. [adj]: extremity, appendage, member [rt]
antonyms:[adj]: analogue
Derived terms:digital computer, digitalis, digitalization, analog-digital converter, analog-to-digital converter, arteria digitalis, digital-analog converter, digital-to-analog converter, digital arteries, digital audiotape, digital camera, digital clock, digital communication, digital communications technology, digital display, digital photography, digital plethysmograph, digital scanner, digital subscriber line, digital vein, digital voltmeter, digital watch, digitalin, digitalis glycoside, digitalis lutea, digitalis purpurea, digitalisation, digitalise, digitalize, genus digitalis, musical instrument digital interface, personal digital assistant, vena digitalis
Wiki:A digital system is a data technology that uses discrete (discontinuous) values. By contrast, non-digital systems use a continuous range of values to represent information. Although digital representations are discrete, the information represented can be either discrete, such as numbers, letters or icons, or continuous, such as sounds, images, and other measurements of continuous systems.
Example:
 1. Im going to buy myself a new camera, digital this time.
 2. That years buzzword was digital: digital clocks, digital microwave ovens, even digital pens.
 3. My father bought me a digital watch for birthday present.
 4. Legal changes threaten online sales in digital commerce.
 5. Thanks to digital photography it seems that no one has their film developed anymore.
 6. In the digital age, handwriting is slowly becoming a lost art.
 7. Which kind of watch do you prefer, digital or analog?
 8. The digital revolution is paving the way towards strikingly new forms of social relationships.
 9. Can I borrow you digital camera tonight?
 10. A students penmanship used to be graded, but the digital age has done away with that.
 11. Samples are acquired from an analog-to-digital converter at interrupt level and written to one of two ping-pong buffers. When one buffer fills, the interrupt handler switches to the other and sets a flag for the full buffer to be written to disk.
 12. Im going to buy a new camera. This time it will be a digital one.
 13. I want to learn how to use my new digital camera right away.
 14. Tom says that digital audio lacks the warmth of vinyl records.
 15. The trendy word of the year was digital: digital clocks, digital microwave ovens, even digital fountain pens.
Results found in Norwegian dictionary
nordigital
enggeneral [a]: digital
spageneral [a]: digital
swegeneral [a]: digital
Synonyms:elektronisk, moderne, modernisert, på data
Derived terms:digitalis, digitalisere, digitalmaskin, analog-digitalomformer, digitalisering, digitalur
Wiki:Digital brukes blant annet av: - Digital informasjon Definisjon - Analog vs digital begrepsforklaring.
Example:
 1. Det stemmer at vi har fått en henvendelse fra Digital Research og vi har svart på brevet med henvisning til at vi har benyttet et offentlig tilgjengelig system og at KP / Msystemet er utviklet for oss av et annet norsk firma, sier Jørgensen i Kontiki Data.
 2. Digital Research har hatt er år å reagere på, så det virker noen merkelig at reaksjonen først kommer nå.
 3. Digital Research i USA har funnet både direkte og indirekte henvisninger til sin copyright i Kontikis system.
 4. I og med at Televerket nå skal bygge ut sine telefon, dataog telexnett til digital, kan man samtidig tilrettelegge for fremtidig fjernsyn gjennom den samme kabel.
 5. Jeg tviler på om vi egentlig har tapt noe særlig salg som følge av omtalen av rettssaken i Oslo og henvendelsen fra Digital Research.
 6. Vi er fullstendig renvasket for all mistanke om lekkasjer, sier direktør Birger Kvaavik i Digital Equipment.
 7. A / S ELEKTRISK BUREAU har inngått kontrakt med Televerket om levering av en ny digital telekssentral av typen AXB 20 til Bodø.
 8. Avdelingssjef Morten Wilbergh Morten Wilbergh er ansatt som avdelingssjef, Field Service Digital Equipment corp A / S. Daglig leder Jørn Holst Kristiansen Jørn Holst Kristiansen er fra 13 / 884 ansatt som daglig leder av Geilo Kongresservice A / S. Han kommer fra Highland Hotel, Geilo, hvor han har vært hotellsjef.
 9. Bakgrunnen for Digital Researchs reaksjon er at man ved utlisting av Kontiki Datas KP / Msystem har funnet deler av Digitals CP / Msystem og henvisninger til deres copyright.
 10. Bedriften er trolig først i verden når det gjelder å ha produsert en digital dekoder.
 11. Behovet for informasjon strekker seg fra tradisjonelle telefonprodukter til digital teknikk, fiberoptikk og nye tjenester som teledatatjenesten, sier Viksveen.
 12. Beskjeden om dette kom efter at tre representanter for det amerikanske handelsdepartementet og to fra et konsulentfirma i USA besøkte Digital Equipment i Oslo for en måned siden.
 13. Datafirmaet Digital Equipment har fått ny generell lisens for eksport av datautstyr fra USA til Norge, melder Dagbladet.
 14. Den ene, en sort og uberegnelig 250hester er både turbo og mikroprossessert, har selvfølgelig automatgear og dessuten elektronisk, digital display med alle vitale data, iberegnet avstand til neste radarkontroll, pluss at den forteller oss hva vi spiste til frokost.
 15. Den månedslange skjerpede kontrollen av det amerikanske datakonsernet Digital Equipment Corporations eksport av datautstyr til Norge, førte til at det norske datterselskapet gikk med et underskudd i sitt regnskapsår 198384.
 16. Dermed har tollvesenet innledet forhandlinger med den amerikanske produsenten Digital Equipment Corporation om salg av utstyret tilbake.
 17. Det amerikanske handelsdepartementet har skjerpet kontrollen med eksport av datamaskiner fra selskapet Digital Equipment Corporation i USA til Norge.
 18. Det arbeides intenst med å utvikle en såkalt digital dekoder, en tellerskrittavleser, og overingeniør Thor Hasle i Elektrisk Bureau regner med å ha ferdig en prototyp i løpet av året.
 19. Det dreier seg om selskaper som Digital Equipment Corporation, den franske Bullgruppen, Sperry Corporation og Control Data.
 20. Det er ingen tvil om at det dreier seg om en kopi, og Digital vil kreve lisenspenger for de systemene som allerede er solgt, sier Truls Lie i Micro Software A / S.
 21. Det kan bli et møte mellom en representant for det amerikanske selskapet Digital Research og det norske dataselskapet KontikiData i Oslo mandag.
 22. Det norske dataselskapet KontikiData har besluttet å gi det amerikanske selskapet Digital Research tilgang på kildeteksten til den omstridte delen av det norske dataprogrammet KP / M. Dette ble resultatet av et møte mellom adm. direktør Lars MonradKrohn og salgssjef Allan Davies i Digital Research i Oslo mandag.
 23. Det poenget illustreres for øvtig av at det amerikanske konsern Digital Equipment, som produserer de datamaskiner det her er tale om, selv er kommet i skade for å selge datautstyr til den samme Müller.
 24. Det skal være møte om saken mellom Kontiki Data og Digital Research 18. juni.
 25. Digital Equipment Corporation, som ikke har fått fornyet lisens fra det amerikanske handelsdepartementet for import av utstyr til sitt norske datterselskap, har ifølge det britiske tidsskriftet The Economist allerede solgt rundt 30 000 datamaskiner til kommunistland.
 26. Digital Research har laget et verdenskjent sett av instruksjoner for mikroprosessoren som kalles CP / M. Dette operativsystemet benyttes av en rekke leverandører som betaler lisens til selskapet for å få benytte CP / M. KontikiData benytter et lignende operativsystem kalt KP / M, men selskapet hevder at dette systemet for det første ikke er noen kopi av amerikanernes system, og for det annet at det er bygget opp på grunnlag av offentlig tilgjengelig dokumentasjon.
 27. Digital Research mener å ha funnet bevis for at Kontikis KP / M er en piratkopi av deres CP / M. Assisterende direktør Gro Jørgensen i Kontiki Data sier til Aftenposten at saken må bero på en misforståelse og at Kontiki har benyttet et offentlig tilgjengelig kommandotolker.
 28. Digital Researchs representant i Norge, Micro Software, har oversendt saken til hovedkontoret i USA, og Digitals styreformann har sendt et brev til Kontiki DAta der det kreves at KP / M systemet trekkes tilbake, lisens betales og at navnet på systemet endres til CP / M ved videre salg.
 29. Digital har kommet i de amerikanske myndigheters søkelys fordi de mener at det norske datterselskapet har levert datautstyr som ble beslaglagt i Sverige, adressert til Sovjetunionen.
Results found in Spanish dictionary
spadigital
enggeneral [a]: digital
botany [n]: digitalis, foxglove
norgeneral [a]: digital
botany [n]: digitalis [u], gulrevebjelle [u]
swegeneral [a]: digital
botany [n]: digitalis [u], fingerborgsblomma [u]
Synonyms:dactilar, dactiloscópico
Derived terms:computadora digital, huella digital, membrana interdigital, tomar las impresiones digitales, digitalización, digitalizador, digitalizar
Example:
 1. Voy a comprarme una nueva cámara, esta vez digital.
 2. ¿Qué tipo de reloj prefieres, digital o analógico?
 3. Uno de los efectos de la globalización es la exclusión digital de los pueblos menos favorecidos.
 4. Elegí un reloj digital con pulsera de cuero.
 5. La tecnología de aprendizaje de lenguas digital se establece lento pero seguro.
 6. La revolución digital esta haciendo el camino hacia sorprendentes nuevas formas de relaciones sociales.
 7. La huella digital de Tom era evidencia de que él estaba ahí.
 8. Él se compró una digital.
 9. Mi padre me ha comprado por mi cumpleaños un reloj digital.
 10. La empresa está solucionando el problema de seguridad digital.
 11. Gracias a la fotografía digital parece que nadie a revelado más su rollo.
 12. Él no sabe usar una cámara digital.
 13. Prefiero el reloj digital al reloj de agujas.
Results found in Swedish dictionary
swedigital
enggeneral [a]: digital
norgeneral [a]: digital
spageneral [a]: digital
Synonyms:elektronisk, modern
Derived terms:digitalis, digitalisera, digitalräknare
Wiki:Digital kommer från latinets digitus som betyder ""finger"" eller ""tå"". Uttrycket kommer från den gamla seden att räkna på fingrarna, och avslöjar att det rör sig om räkning med diskreta storheter. Information som uttrycks i form av siffror, bokstäver, eller någon annan begränsad mängd av diskreta symboler är digital.
Similar words:
nordigital
engdigit
engdigitalis
nordigitalur
nordignitar
swedigitalis
engdiagonal
Your last searches:
 1. digitalLast searches

# NAL Term
1 Flag campingvogn
2 Flag become
3 Flag fruktbærende
4 Flag bateador
5 Flag i stand til
6 Flag anheng
7 Flag sengekant
8 Flag missionshus
9 Flag intervjuer
10 Flag synkron
11 Flag homecoming
12 Flag nyord
13 Flag égida
14 Flag to toast
15 Flag premonición
16 Flag gapskratta
17 Flag glosa
18 Flag förstening

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1737 - seconds.

mobiltelefon