logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ebbe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norebbe
engnautical [n]: low tide, low water, ebb, ebb tide, outgoing tide, reflux
spanautical [n]: marea baja [f], bajamar [m], marea menguante [f], reflujo [m]
swenautical [n]: ebb
Synonyms:avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veikne
Derived terms:ebbende, nebbes, webbe, nebbet
Example:
 1. Holberg uden omsvøb er tittelen på Ebbe Iversens begeistrede anmeldelse i fredagens Berlingske Tidende.
 2. Bjørn Ebbe Lian, formann, Hans Becker, Oddvar Christoffersen, Roger Knudsen, Tor Stokke og Tore Knudsen.
 3. Da Brikt Jensen overlot direktørstolen til Andreas Skartveit i 1979, var norsk forlagshistories gullalder definitivt i ferd med å ebbe ut.
 4. Danseloftets Anne Staubo sammen med fra venstre, smykkekunstneren Ebbe Munch og keramikeren Kåre Hermanrud, som var blant de utstillende kunstnere på Vårslepp 84 i Trikkestallen på Majorstuen.
 5. Dessuten blir hun selv alvorlig angrepet av den snikende gift og skjønner at tiden begynner å ebbe ut.
 6. Det var først da Ebbe Hertzberg tiltrådte i 1877 at Universitetet fikk et rent sosialøkonomisk professorat.
 7. Ebbe Hertzberg var hovedforfatter av innstillingene fra kommisjonene av 1879 og 1903, Bredo Morgenstierne var formann for tolltariffkommisjonen av 1915 og Ingvar Wedervang var medlem av senere kommisjoner.
 8. Ebbe Nyvold.
 9. Familieforholdene og fluktmotivet er skildret med realisme og finfølelse, og debutanten Ebbe Nyvold har sydd handlingen naturlig sammen og kuttet scenene med åpenbar innsikt i dramatiske effekter.
 10. Festspillene er iferd med å ebbe ut, og meget av viraken omkring årets arrangementer er borte.
 11. Finn Nyquist, direktør i Grøndal & Søn Forlag A / S konkluderte derfor med at den lille boken Ludvig Holberg i tekst og billeder av F. J. Billeskov Jansen og billedredaktør Ebbe Sunesen burde være en ypperlig anledning til å tette dette meget kjedelige kunnskapshullet.
 12. Fra Ebbe Evensen til Jørn Hennie Eiendomsselskap A / S, Observatoriegt. 14, seksjon 2 for 750 000 kroner, seksjon 3 for 750 000 kroner, seksjon 4 til Jørn Hennie for 900 000 kroner.
 13. Ib Skovgaard og Ebbe Traberg har skrevet det lille, men innholdsrike heftet, som forteller om 12 egne plater, og omkring 70 plater som han medvirket på.
 14. Kampen mot åndelig forurensning lot for noen uker siden til å ville ebbe ut, men denne uke er det blitt klart at så ikke er tilfelle.
 15. Lykkes Hunt i sitt hektiske forsøk på å bli statens nye senator, vil det bli tolket som det første tegn på at høyrebølgen er i ferd med å ebbe ut.
 16. Nils Ebbe Nilsson, Broby, Sverige.
 17. Professor Ebbe Hertzberg talte om statssosialismens teori og efterpå fulgte en kort diskusjon.
 18. Professor Ebbe Hertzberg talte om statssosialismens teori på det første møte i Statsøkonomisk forening 25. januar 1884.
 19. Selv om Norge - hverken politisk eller geografisk - utpeker seg som terroristenes drømmeland, er det ingen grunn til å tro at en ny terrorbølge vil ebbe ut før den når våre grenser.
 20. Vi er midt i august, skoleferien og agurktiden er i ferd med å ebbe ut, og den store grønnsaktid er over oss.
 21. Årsaken er nedhøvlede bevilgninger som følge av den akutte ebbe i kommunens kasse.
 22. Sansen for det elegante, festpregede og ikke nødvendigvis så praktiske vender tilbake, mens perioden da alt skulle være rustikt og røft, synes å ebbe ut, sier Sandnes.
 23. Så vidt vi kunne se var utbruddet i ferd med å ebbe ut.
 24. Adm. direktør Svein Erik Ovesen, siviløkonom Ebbe C. Astrup, direktør Jon Erik Evensen, sjåfør Arvid Holmerud og murmester Torleif Kjølen.
 25. Den britiske grubestreiken synes nå å ebbe ut i sin 51. uke, efter at ytterligere 3800 arbeidere mandag brøt ut av de streikendes rekker.
 26. Det er Ebbe Ording og Steinar Mediaas som står bak prosjektet, og de har samlet en rekke ledere innen to yrkesgrupper ; næringsliv og helsevesen.
 27. Det er de to NRKmedarbeiderne Steinar Mediaas og Ebbe Ording som står bak prosjektet.
 28. Er en fremgangsrik periode i norsk teater i ferd med å ebbe ut ?
 29. Fra Ebbe Evensen til Rolf Krogstad, Observatoriegt. 14, seksjon 1, for 750 000 kroner.
Similar words:
engebb
sweebb
sweebba
engebbing
engebony
norebbende
spaebrio
Your last searches:
 1. ebbe


Ebbe was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) ebbe
Gerundio: ebbende
Past participle: ebbet
Indikative
1. Present
 • jeg
  ebber
 • du
  ebber
 • han
  ebber
 • vi
  ebber
 • dere
  ebber
 • de
  ebber
8. Perfect
 • jeg
  har ebbet
 • du
  har ebbet
 • han
  har ebbet
 • vi
  har ebbet
 • dere
  har ebbet
 • de
  har ebbet
2. Imperfect
 • jeg
  ebbet
 • du
  ebbet
 • han
  ebbet
 • vi
  ebbet
 • dere
  ebbet
 • de
  ebbet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde ebbet
 • du
  hadde ebbet
 • han
  hadde ebbet
 • vi
  hadde ebbet
 • dere
  hadde ebbet
 • de
  hadde ebbet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal ebbe
 • du
  vil/skal ebbe
 • han
  vil/skal ebbe
 • vi
  vil/skal ebbe
 • dere
  vil/skal ebbe
 • de
  vil/skal ebbe
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha ebbet
 • du
  vil/skal ha ebbet
 • han
  vil/skal ha ebbet
 • vi
  vil/skal ha ebbet
 • dere
  vil/skal ha ebbet
 • de
  vil/skal ha ebbet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle ebbe
 • du
  ville/skulle ebbe
 • han
  ville/skulle ebbe
 • vi
  ville/skulle ebbe
 • dere
  ville/skulle ebbe
 • de
  ville/skulle ebbe
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha ebbet
 • du
  ville/skulle ha ebbet
 • han
  ville/skulle ha ebbet
 • vi
  ville/skulle ha ebbet
 • dere
  ville/skulle ha ebbet
 • de
  ville/skulle ha ebbet
Imperative
Affirmative
 • du
  ebb!
 • vi
  La oss ebbe!
 • dere
  ebb!
Negative
 • du
  ikke ebb! (ebb ikke)!
 • dere
  ikke ebb! (ebb ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag innertak
2 Flag signalize
3 Flag descubrir el pastel
4 Flag kontaktperson
5 Flag overdo
6 Flag enthusiast
7 Flag debugger
8 Flag ahorrador
9 Flag fremholde
10 Flag ralle
11 Flag cubic zirconia
12 Flag reaksjon
13 Flag escalop
14 Flag escalop
15 Flag accumulative
16 Flag sedelighetsavdeling
17 Flag cabruno
18 Flag excerpt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1408 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3348 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6596 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1982 - seconds.

mobiltelefon