logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fatalisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfatalisme
engbehavior [n]: fatalism
spabehavior [n]: fatalismo [m]
swebehavior [n]: fatalism
Wiki:Fatalisme er en filosofisk tanke eller holdning som forutsetter at alle handlinger er bestemt på forhånd for all tid og at mennesker er maktesløse i å endre hva som skal skje. Fatalisme er en måte å se på verden hvor fri vilje er en illusjon og hvor skjebnen bestemmer. Fatalisme er en form for determinisme, men hvor determinisme mener at alt er fastlagt i en årsak-virkningsforhold ned til den minste detalj betrakter fatalismen kun de store linjene som fastlagte og gir således spillerom for endringer, om enn små.
Example:
  1. Noe resignert, men likevel med russisk fatalisme og fattethet overfor livets allehånde tilskikkelser, tar førstesekretær Jurij Anatoljevitsj Anisimov farvel med Norge.
  2. Jeg advarer sterkt mot fatalisme, sier professor Kåre Berg.
  3. Selv står jeg fremmed for fatalisme, men Trygve Bratteli er fatalist, og det henger sammen med hans bakgrunn, slik jeg forsøker å beskrive.
  4. Kanskje vi kan gjøre noe med alle de konkrete hindringene vi møter i dagens samfunn og lære politikere at fatalisme på vegne av de små er dårlig politikk.
Similar words:
spafatalismo
swefatalism
engfatalism
norfatalist
spafatalista
norfanatisme
swefatalist
Your last searches:
  1. fatalismeLast searches

# NAL Term
1 Flag oanständigheter
2 Flag doblado
3 Flag piskende regn
4 Flag revolutionera
5 Flag bortse
6 Flag gangen
7 Flag vara mycket efterfrågad
8 Flag hypercritical
9 Flag lokkemat
10 Flag kontrollerende
11 Flag partidismo
12 Flag en enkel match
13 Flag expresionismo
14 Flag cannabis
15 Flag phantom
16 Flag jersey
17 Flag puff away
18 Flag databank

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 9 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 67 0 2022-07-31 14:54:32
röja 510 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1417 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6386 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1447 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2100 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4978 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5824 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6258 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0990 - seconds.

mobiltelefon