logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for halvering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhalvering
enggeometri [n]: bisection
spageometri [n]: bisección [f]
swegeometri [n]: halvering
Derived terms:halveringslinje, halveringstid
Example:
 1. Blir budsjettforslaget vedtatt, betyr det efter vår oppfatning en halvering av klubbenes aktivitet, sier Gro Haugen og Ellen Kristoffersen i Lambertseter fritidsklubb.
 2. I neste tiårsperiode vil det høyst sannsynlig skje nok en halvering av antall fyllinger, påpeker professor ved Tannlegehøyskolen dr. odont. Gunnar Rølla.
 3. Arbeiderpartiet vil ha en samlet beløpsgrense for begge disse ordninger, og foreslår i sitt alternative budsjettopplegg at disse settes til 3 000 kroner i klasse 1 og til 6 000 kroner i klasse 2, en halvering av de grenser som idag gjelder.
 4. De mener finansrådmannens forslag til budsjett vil bety halvering av aktiviteten i fritidsklubbene.
 5. Den alminnelige prisstigning skulle nemlig tilsi en stigning i prisen, ikke en halvering.
 6. Den britiske luftputebåten skal angivelig kunne gjøre 50 knop - det vil si nesten dobbelt så mye som de båter vi har og derved også en halvering av reisetiden.
 7. Det førte til en halvering av ledigheten.
 8. Det har skjedd en halvering av mannskapsstyrken i den norske fiskerflåten siden slutten av 1960årene.
 9. Finansrådmannen har foreslått mer enn en halvering av budsjettene til disse tjenester ; et budsjettkutt på 33 millioner i forhold til 1984.
 10. Før den store budsjettrevisjonen lød de anmeldte behov for tilleggsbevilgninger på 271 millioner kroner, hvilket innebar bortimot en halvering av de opprinnelige ønskemål.
 11. Han henviser her til nedbygging av tiltak mot stoffmisbruk, mer enn halvering av Uteseksjonen og nedskjæring av skoletilbudet.
 12. Helgestengningen betyr en halvering av kapasiteten på gynekologisk avdeling.
 13. Hvis selskapets mulige bruttoinntekter mer enn halveres utover i 1990årene, slik Regjeringen anslår, medfører det en tilsvarende halvering av maktøkningen ?
 14. Hvis virkemidlene ikke resulterer i en halvering av gjennomkjøringstrafikken i forhold til dagens nivå, foreslås bl.a. en tunnel mellom Majorstuen og Parkveien.
 15. Kinas riksadvokat, Yang Yichen, opplyste nylig at frekvensen nå er rundt 0,04 prosent, nesten en halvering av hva den var i tiden før kampanjen.
 16. Med en halvering av størstedelen av virksomheten, vil kommunen stå meget svakt rustet i arbeidet for å drive en aktiv ungdomspolitikk.
 17. Men vi regner med at det bare vil medføre en halvering av fosfatutslippene i våre vassdrag.
 18. Mens Oslo kommunes ungdomskontor ba om 2,5 millioner kroner i tilleggsbevilgninger - øremerket for tiltak i Ungdomsåret 1985, har etaten istedet fått foreslått en halvering av sitt ordinære budsjett i forhold til ifjor.
 19. Mer enn en halvering av inflasjonen i løpet av tre år er et avgjørende bidrag i den retning.
 20. Norges miljøvernminister Rakel Surlien tok på konferansen til orde for en halvering av svovelutslippene innen 10 år.
 21. Og jeg antar at i denne saken var det et ønske om å gi både menn og kvinner et tilbud om opplæring, til tross for halvering av lærerstaben, sier skoleinspektør Sæbø.
 22. Også når det gjelder byggeomkostningene er vi inne i en positiv utvikling, det siste året med en økning på fem prosent som er en halvering i forhold til foregående år, sa kommunalminister Arne Rettedal i spørretimen i Stortinget igår.
 23. Operatørselskapet Norsk Hydro går inn for en halvering av det planlagte antall undervannsbrønner på Osebergfeltet.
 24. Regjeringen har f.eks. ikke sluttet seg til forslaget fra det såkalte Sandutvalget, oppnevnt av en tidligere regjering som gikk ut på en halvering av kunstfagstipendiene.
 25. Rådmannens forslag er en halvering av elverksstyrets innstilling, men Jarlsø Støperi hadde søkt om en reduksjon på 25 prosent, som man er innvilget de senere årene.
 26. Selv om vi er på rett vei, med bl.a. en halvering av inflasjonen siden regjeringsskiftet, er det norske omkostningsnivå fremdeles for høyt i forhold til våre viktigste handelspartnere.
 27. Sent onsdag så han seg nødt til å akseptere forslaget om en halvering og nye betingelser for bruken av pengene for å unngå at flertallet satte en stopper for hele programmet.
 28. Skadeforsikringen ga et driftsresultalt på 66 millioner, som er nøyaktig en halvering i forhold til første halvår 1983.
 29. Så når vestlandske Salslag inviterer til Tiriltungas hjemsted på bedriftsbesøk, er det ikke for å se på modernisering og halvering av produksjonstiden for eksempel.
Results found in Swedish dictionary
swehalvering
enggeometri [n]: bisection
norgeometri [n]: halvering
spageometri [n]: bisección [f]
Derived terms:halveringslinje, halveringstid
Similar words:
enghammering
enghankering
norhalsring
swehalsring
swehantering
enghallowing
enghalting
Your last searches:
 1. halveringLast searches

# NAL Term
1 Flag valgstemme
2 Flag land
3 Flag electores
4 Flag bronker
5 Flag ramificar
6 Flag designation
7 Flag sure
8 Flag hengeflying
9 Flag dumburk
10 Flag reprimand
11 Flag lambrija
12 Flag nerv
13 Flag okapi
14 Flag ever recorded
15 Flag tenn-
16 Flag terne
17 Flag utensilios para el horno
18 Flag quieto

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1039 - seconds.

mobiltelefon