logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for hangar:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enghangar
noraviation [n]: hangar [u]
spaaviation [n]: hangar [m]
sweaviation [n]: hangar [u]
Synonyms:[n]: airdock, repair shed, structure [gt], construction [gt]
Derived terms:hangar queen
Wiki:A hangar is a closed structure to hold aircraft and/or spacecraft in protective storage. Most hangars are built of metal, but other materials such as wood and concrete are also sometimes used. The word hangar comes from a northern French dialect, and means ""cattle pen.
Example:
 1. Two airplanes, one large and one small, were at rest in the hangar.
 2. The plane taxied across the field to the hangar.
Results found in Norwegian dictionary
norhangar
engflight [n]: hangar
spaflight [n]: hangar [m]
sweflight [n]: hangar
Wiki:En hangar er garasje for fly, helikopter og andre luftfartøyer.
Example:
 1. Det tok et døgn å heise det havarerte SASflyet opp av vannet ved Kennedyflyplassen og trekke det inn i en hangar.
 2. Direktør Moe har selv vært ved funnstedet, hvor arkeologene har reist en hangar for å kunne arbeide uforstyrret med avdekkingen av ialt 70008000 terrakottafigurer, mange i over legemsstørrelse, og forteller om hvilket uvirkelig inntrykk det gjorde : en stille hær oppmarsjert, hver figur individuelt utformet, tilsammen et mektig overveldende inntrykk.
 3. En tsjekkoslovakisk ingeniørstudent overlistet grensekontrollen lørdag da han, ombord i en motorisert drage, fløy over grensen og landet trygt på Schwechatflyplassen utenfor Wien rett foran en hangar, meldte en tjenestemann i politiet.
 4. FLYSELSKAPET NORWING har tatt i bruk en hangar på 1000 kvadratmeter, foruten kontorfløy, til nesten seks millioner kroner ved Trondheim Lufthavn, Værnes.
 5. I neste hangar var den aktive forkjemper fra Aksjonen mot videre utbygging av Fornebu, B. Christian Jensen, på plass side om side med representanter fra flyselskaper og Luftfartsverket.
 6. Ialt er 27 fly stilt ut i Hangar D på Gardermoen, men firefem er ikke komplette.
 7. Igår forberedte man frakt av flyet til hangar på Kennedyflyplassen.
 8. Mekaniker Kåre Hagelin under vedlikeholdsarbeide på Coast Aero Centers arbeidshest, Piper Navajo Chieftain i selskapets hangar.
 9. Oil Industry Services har blant annet kontrakter på vanninnsprøytingsprosjektet, dekk for boligplattformern på Ula, helikopterdekk, hangar og heiseanordning på Gullfaks, og anbud på deler til lastebøyen på Gullfaks A leveres inn i disse dager.
 10. På gulvet i flystasjonens store Hangar E ligger seksjoner av kanskje verdens mest berømte toseters treningsfly, det amerikanske North American Harvard, som ble benyttet av Luftforsvaret både under og efter siste krig.
 11. Ulykkesflyet befinner seg nå inne i en hangar, hvor det blir gransket med finkam av såvel flyselskapets som havarikommisjonens eksperter.
 12. Nei, men en hangar er beregnet til å koste mellom fem og åtte millioner dollar.
 13. 300 frivillige vil ta ut passasjerstolene og laste inn utstyret på juleaften i Braathens SAFEs hangar på Fornebu.
 14. Bedriften kan levere boligblokker med helikopterdekk og hangar på taket.
 15. DNL ser ut til å ha lettet efter å ha tilbragt mesteparten av det siste året ikke bare på bakken, men også godt bortgjemt i en hangar.
 16. De to mørke blokkene i Hangarområdet viser hvor SAS ønsker å bygge ny hangar og ny verkstedbygning, for å kunne overta vedlikeholdet av flytypen som om noen år skal avløse DC9maskinene.
 17. Derefter ble kjempeflyet til mangemillionæren Howard Hughes låst inne i en hangar i 33 år.
 18. Derfor trenger vi ikke hangar.
 19. Det hadde sin egen sterkt bevoktede hangar og sitt eget amerikanske bakkemannskap.
 20. Dette gjør at Lufttransport A / S nå vil bygge egen hangar med verksted som kan gi fullt vedlikehold på maskinene som er stasjonert i Bergen.
 21. Efterhvert oppsto det også korrosjon på flere fly der de sto lagret i en hangar på Sola flystasjon, og det ble klart at det ville bli kostbart å få flyene i fullgod, operasjonell stand igjen.
 22. En hangar og en ny verkstedbygning i tilknytning til det eksisterende tekniske området kan innpasses.
 23. En lastebil brakte det derefter til en hangar på Geiteryggen flyplass, hvor det skal undersøkes nærmere av havarikommisjonen.
 24. Flybåten ble ført tilbake til sin dokk, hvorefter Hughes bygget en enorm hangar omkring den.
 25. Flyene står i en hangar med egen gjerdesluse, like efter avkjørselen til den militære del av Gardermoen flyplass.
 26. Fra selskapets side kan det ikke settes inn annet personale for å klargjøre fly og redusere den tid flyene må stå i hangar.
 27. Kvelden før hadde det vært førjulsfeiring for flyskvadronens personell og en konkurrerende skvadron, 331skvadronen, hadde da sett sitt snitt til å stjele et fly og plassere det i en annen hangar.
 28. Luftforsvaret skal i løpet av høsten ta i bruk en ny støyisolert hangar til bakketesting av F16 og andre jagerfly på Kjeller.
 29. Også selve museumshallen imponerer museumsgjestene - som en kolossal hangar ser den ut, og fem jumbojets kunne få plass innenfor.
 30. På Flesland pågår bygging av ny hangar for utleie til Lufttransport.
Results found in Spanish dictionary
spahangar
engaviación [n]: hangar
noraviación [n]: hangar [u]
sweaviación [n]: hangar [u]
Wiki:El hangar es un lugar utilizado para guardar aeronaves, generalmente de grandes dimensiones y situado en los aeródromos. También se denomina hangar, en los portaaviones, al lugar en el que, con similar fin, pernoctan y se arman los aviones. Éste puede estar blindado, para protegerse de los ataques aéreos, o puede prescindirse de él para ganar espacio, como fue el caso de los portaaviones japoneses, siendo éstos más vulnerables a los ataques aéreos.
Results found in Swedish dictionary
swehangar
engflight [n]: hangar
norflight [n]: hangar
spaflight [n]: hangar [m]
Derived terms:hangarfartyg
Anagrams:harang
Wiki:En hangar är en stor byggnad i ett enda stort rum. Hangarer används för förvaring av luftfarkoster, och kan även vara utrustade med verkstad för reparation och underhåll av flygplan.
Similar words:
enghanger
norhanger
swehanar
enghaggard
enghang
enghangman
enghangup
Your last searches:
 1. hangar


Hangar was recognized as a English verb

Infinitive: (To) hangar
Gerundio: hangaring
Past participle: hangared
Indikative
1. Present
 • i
  hangar
 • you
  hangar
 • he
  hangars
 • we
  hangar
 • you
  hangar
 • they
  hangar
8. Perfect
 • i
  have hangared
 • you
  have hangared
 • he
  has hangared
 • we
  have hangared
 • you
  have hangared
 • they
  have hangared
2. Imperfect
 • i
  hangared
 • you
  hangared
 • he
  hangared
 • we
  hangared
 • you
  hangared
 • they
  hangared
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had hangared
 • you
  had hangared
 • he
  had hangared
 • we
  had hangared
 • you
  had hangared
 • they
  had hangared
4a. Future
 • i
  will hangar
 • you
  will hangar
 • he
  will hangar
 • we
  will hangar
 • you
  will hangar
 • they
  will hangar
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have hangared
 • you
  will have hangared
 • he
  will have hangared
 • we
  will have hangared
 • you
  will have hangared
 • they
  will have hangared
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would hangar
 • you
  would hangar
 • he
  would hangar
 • we
  would hangar
 • you
  would hangar
 • they
  would hangar
12. Conditional perfect
 • i
  would have hangared
 • you
  would have hangared
 • he
  would have hangared
 • we
  would have hangared
 • you
  would have hangared
 • they
  would have hangared
Subjunctive
6. Present
 • i
  hangar
 • you
  hangar
 • he
  hangar
 • we
  hangar
 • you
  hangar
 • they
  hangar
13. present perfect
 • i
  have hangared
 • you
  have hangared
 • he
  have hangared
 • we
  have hangared
 • you
  have hangared
 • they
  have hangared
past
 • i
  hangared
 • you
  hangared
 • he
  hangared
 • we
  hangared
 • you
  hangared
 • they
  hangared
plu
 • i
  had hangared
 • you
  had hangared
 • he
  had hangared
 • we
  had hangared
 • you
  had hangared
 • they
  had hangared
Imperative
Affirmative
 • you
  hangar!
 • we
  Let's hangar!
 • you
  hangar!
Negative
 • you
  don't hangar! (do not hangar)!
 • you
  don't hangar! (do not hangar)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag hueless
2 Flag har
3 Flag störta
4 Flag slapp
5 Flag zoome in
6 Flag kungöra
7 Flag budding
8 Flag rent av
9 Flag legge til
10 Flag avskjæring
11 Flag drill
12 Flag lunch
13 Flag de færreste
14 Flag mellomlande
15 Flag suet
16 Flag suite
17 Flag stabilize
18 Flag wit

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1241 - seconds.

mobiltelefon