logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for harm:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engharm
norgeneral [n]: skade [u]
detriment [n]: skade [u], forfang [n], men [n]
disservice [n]: utjeneste [u], skade [u], bjørnetjeneste [u]
reputation [v]: skade
damage [v]: skade, tilføre skade
spageneral [n]: daño [m], perjuicio [m]
detriment [n]: detrimento [m], perjuicio [m], daño [m]
disservice [n]: mal servicio [m], perjuicio [m], daño [m]
reputation [v]: dañar
damage [v]: dañar, perjudicar
swegeneral [n]: skada [u]
detriment [n]: skada [u], förfång [n], men [n]
disservice [n]: otjänst [u], skada [u], björntjänst [u]
reputation [v]: skada
damage [v]: skada, tillfoga skada
Synonyms:
 1. [n]: injury, hurt, trauma, ill health [gt], unhealthiness [gt], health problem [gt]
 2. [n]: damage, impairment, change [gt], alteration [gt], modification [gt]
 3. [n]: damage, hurt, scathe, change of integrity [gt]
 4. [v]: injure [gt], wound [gt]
Derived terms:bodily harm, charm, charmed by, charmer, charming, disharmony, escape unharmed, get away unharmed, glass harmonica, grievous bodily harm, harmful, harming, harmless, harmless to the environment, harmonica, harmonious, harmonium, harmonization, harmonize, harmony, in harmony, in perfect harmony, pharmaceutical, pharmacist, pharmacologic, pharmacological, pharmacologist, pharmacology, pharmacopoeia, pharmacy, philharmonic, render harmless, snake charmer, unharmed, charmingly, charmless, disharmonious, harmoniousness, pharmacon, alfred charles william harmsworth, becharm, charm campaign, charm quark, charmed, dharma, disharmonize, first harmonic, four-part harmony, good luck charm, harmattan[Show less / more]
Example:
 1. No harm will come to you.
 2. Smoking will do more harm than good.
 3. Smoking will do you a lot of harm.
 4. Smoking does you more harm than good.
 5. Some medicine does us harm.
 6. You must not read such books as will do you harm.
 7. You must not read such a magazine as will do you harm.
 8. Too much exercise does more harm than good.
 9. Lack of exercise may harm your health.
 10. Exercise, if carried to excess, will do you more harm than good.
 11. Too much exercise can do more harm than good.
 12. I meant no harm.
 13. I meant you no harm.
 14. Bad books will do you harm.
 15. Just a word can do harm to a person.
 16. Do you think television does children harm?
 17. Some people insist that television does more harm than good.
 18. Rather than doing any good, the rain did a great deal of harm to the crop.
 19. Smoking does you harm.
 20. Smoking does much harm but no good.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norharm
enggeneral [?]: enabled
spageneral [?]: enojado
swegeneral [?]: arg
Synonyms:arg, ergelig, forarget, forbannet, forbistret, forbitret, fortørnet, gretten, grinete, hissig, i krigshumør, ilsk, ilter, indignert, irritert, morsk, olm, oppbrakt, opprørt, rasende, sinna, sint, sur, ute av seg, vred
Derived terms:disharmoni, filharmonisk, harmløs, harmoni, harmonisere, harmonisering, harmonisk, harmonium, harme i blikket, i fullkommen harmoni, i harmoni, munnharmonika, harme, harmonere, bringe i harmoni, disharmonisk, leve i harmoni, uharminisk, harmoniens ånder, ikke harmonere, harmoniske
Example:
 1. Jeg er overordentlig opprørt og harm over insinuasjonene, sa han.
 2. De arresterte er Harm Alken og Michaela Van Houten.
 3. Keiser Yong Le ble riktig harm da han fikk høre om dette, forteller en krønike.
 4. Man er harm over at det for én gangs skyld er tatt en liten smule hensyn også til de av vårt lands familier og private hjem som har småbarn og som ønsker å ta seg av disse selv.
 5. På vegne av dem er han harm over den måten Industridepartementet og Stortinget nå øker patentavgiftene.
Similar words:
norham
engharp
enghard
enghart
engharem
norhare
engham
Your last searches:
 1. harmLast searches

# NAL Term
1 Flag ruffle
2 Flag klia
3 Flag innmat
4 Flag kortvarig
5 Flag John Blund
6 Flag helnote
7 Flag åka förbi
8 Flag plutselig utbrudd
9 Flag cyklisk
10 Flag rovfågelnäste
11 Flag vinde
12 Flag bærbar datamaskin
13 Flag risp
14 Flag pust
15 Flag olaga
16 Flag grettent
17 Flag kratta
18 Flag purre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3335 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5188 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0820 - seconds.

mobiltelefon