logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hermetegn:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhermetegn
enggeneral [n]: quotation mark(s), inverted comma(s), quotes marks
spageneral [n]: comillas, cotización, cotizacion, cotizaciones
swegeneral [n]: enkelt anföringstecken, citationstecken, citat
Synonyms:bindestrek, interpunksjonstegn, kolon, komma, punkt, punktum, semikolon, skilletegn, skråstrek, spørsmålstegn, tegn, utropstegn, anførselstegn
Wiki:Anførselstegn eller sitattegn er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte.
Example:Anførselstegn kalles også sitattegn, gåseøyne eller hermetegn. Det anbefales at man bruker anførselstegnene « og ». Disse tegnene er så å si enerådende i tradisjonell norsk typografi.|Jeg irriterer meg stadig vekk over bruken av hermetegn i det norske språket.
Similar words:
enghelmeted
enghermetic
enghermitage
norhermelin
norhermetikk
norhermetisk
swehermelin
Your last searches:
  1. hermetegnLast searches

# NAL Term
1 Flag opphenging
2 Flag verdipapir
3 Flag cooperativo
4 Flag nit
5 Flag meditar
6 Flag til hver
7 Flag elektrisk opplegg
8 Flag skata
9 Flag slick oneself up
10 Flag forhandling
11 Flag mordbrand
12 Flag snappy
13 Flag sjø-
14 Flag färg
15 Flag krangle
16 Flag glede
17 Flag kandidatur
18 Flag registrera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1069 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7664 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2043 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5555 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1507 - seconds.

mobiltelefon