logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for manøver:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normanøver
engmillitærisk [n]: maneuver, operation
spamillitærisk [n]: maniobra [f], operación [f]
swemillitærisk [n]: manöver
Synonyms:aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vind
Derived terms:manøverbar, skinnmanøver
Example:
 1. Det kan være vanskelig å forutsi et seilfartøys manøver, fordi et slikt fartøy må ta hensyn til vind, strøm og dypgående på en ganske annen måte enn et motordrevet fartøy.
 2. 900 repetisjonssoldater fra Oslo og Akershus er nå midt i en tre dagers manøver i traktene mellom Hurdal, Jessheim og Holter.
 3. Arnesson gjorde et desperat forsøk på å komme forbi, men bare en mesterlig manøver hindret at det i sedet endte med et rundkast.
 4. Britiske lederemner eller representanter for det som vel kalles middlemanagement innenfor ulike bransjer - får kjørt seg hardt under flere dagers manøver på Krokskogen.
 5. Dette skaper usikkerhet hos norske myndigheter, som dermed ikke vet hvorvidt det dreier seg om manøver eller reelt angrep når hele ulvekobbelet rykker ut fra Murmansk.
 6. F.eks. avslutter han Adventsrim med Et innbitt håp om lysets seier, i Dobbelthet munner diktet ut i at vi overlot til den voksne Skammen og håpet eller han konstaterer i diktet om kornåkrene at skurtreskerens manøver er En sang om forløsning og sammalte drømmer.
 7. Flere hundre amerikanske soldater skal efter de foreliggende planer delta i en felles manøver med honduranske og salvadoranske styrker tidlig i desember.
 8. Formannen i Den afrikanske nasjonalkongress, Oliver Tambo, fordømte igår sydafrikanske myndigheters manøver for å opprette en nasjonalforsamling med tre kammer.
 9. Gamlingen var faktisk kommet over på reversen ved en eller annen besynderlig manøver i livsprosessen, han tøvet og sto i, sparket med bena og småknegget av alt og ingenting - alt sammen tegn på den forbløffende selvfornyelse som av og til inntrer hos spreke oldinger.
 10. Hans manøver lyktes, og han fikk tillatelse til å oppføre stykket en gang på årsdagen for Vysotskijs død den 25. juli.
 11. I Washington gir enkelte kritikere uttrykk for frykt for at besøket bare var en taktisk manøver for å sikre flertall for den fortsatte støtte til de antisandinistiske opprørsstyrker.
 12. Jeg gikk ut i entreen, fornøyet med min manøver.
 13. Motstandere kalte forslaget farlig og beskrev det som en politisk manøver.
 14. Noen hundre meter lenger fremme, som om oljeflaket var slutt, gjør det lille flyet nok en kjapp manøver, svinger inn over land og utfører øvelsen påny nøyaktig noen meter bortenfor.
 15. Riktignok vil en slik toppkonferanse være en stor innenrikspolitisk gevinst for president Reagan, som har satt seg som mål å bli gjenvalgt, men hans tilbud kan ikke utelukkende betraktes som en valgtaktisk manøver.
 16. Sjefen for den sydlige kommando i Panama, general Paul Gorman, har foreslått at flere tusen amerikanske soldater skal settes inn i en tre måneder lang manøver med begynnelse i mars neste år.
 17. Tryllekunstneren gjør en avledende manøver med venstre hånd for at publikum skal glemme hva den høyre gjør.
 18. VestTyskland gjorde en heldig manøver fordi de satte Norges fremste spiller i denne turneringen, Anne Berg Larssen, ut av spill.
 19. Ser vi på disse hendelsene under ett, kan vi ikke utelukke at det dreier seg om en planlagt manøver, sa Reagan.
 20. De færreste gryteretter taper forøvrig på en slik manøver.
 21. Det faktum at erobringen av Sihanoukbasen falt sammen med det kinesiske statsbesøk, blir betraktet som en nøye planlagt vietnamesisk manøver for å stille kineserne i forlegenhet.
 22. Det gjør sikkert vondt, selv på en tykkhudet dromedar, og man skulle derfor tro at det var en ganske krevende manøver, mildt sagt.
 23. Det kan også vært verdt å prøve Heimlich manøver, understreker Hall.
 24. En fin taktisk manøver.
 25. En slik manøver kunne Deng ikke ha foretatt hvis han ikke hadde hatt en dominerende posisjon.
 26. Et utspill fra SV fikk imidlertid Arbeiderpartiet til å hoppe av, en manøver partiet idag visstnok angrer.
 27. Ifølge Lifton holder de følelser i sjakk ved en mental manøver han kaller dobling, hvor de danner et slags alternativt selv som tar seg av torturen.
 28. Kravet kan tolkes som en taktisk manøver.
 29. Nå kan imidlertid ikke avisen se noe umiddelbart behov for en slik manøver.
 30. På Moldes benk kunne glede konstateres over at KIL ved denne manøver svekket sin offensive slagkraft betydelig.
Similar words:
swemanöver
engmaneuver
normanøvrere
normanerer
normanér
normaner
spamanager
Your last searches:
 1. manøverLast searches

# NAL Term
1 Flag sitta fast
2 Flag paljett
3 Flag preke
4 Flag sanera
5 Flag quaff
6 Flag genial
7 Flag swash
8 Flag dra nytta av ett behov
9 Flag deprimir
10 Flag harshness
11 Flag fyrklöver
12 Flag ensilage
13 Flag annoyed
14 Flag gard
15 Flag debts payable
16 Flag lykkeligvis
17 Flag prairie dog
18 Flag la sikkelet renne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1040 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1195 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1446 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1259 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1867 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3100 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1920 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2204 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4595 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4652 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1364 - seconds.

mobiltelefon