logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for mangan:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normangan
engmineralogy [n]: manganese
spamineralogy [n]: manganeso [m]
swemineralogy [n]: mangan
Wiki:Mangan er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Mn og atomnummer 25.
Example:
 1. Både vannmassene og slamlagene på bunnen av fjorden inneholder store mengder metaller, blant annet jern, sink, bly, kadmium og mangan, samt fosfor og svovel.
 2. Kobolt og mangan er viktige metaller som SovjetUnionen og SydAfrika idag er de viktigste produsenter av.
 3. Men spesielt i spørsmålet om utnyttelsene av mineralressursene på havbunnen, knoller eller noduler av nikkel, mangan, kobolt og kobber, er denne dato viktig.
 4. Den viktigste importvaren er mangan til de to ferrolegeringsverkene, Sauda Smelteverk og PEA i Porsgrunn.
 5. Dessuten representerer øket oksygeninnhold i mangan en sikkerhetsrisiko ved smelting av manganlegeringer i lukkede ovner.
 6. Foruten den sydafrikanske malmen, benytter Øye Smelteverk også mangan importert fra Brasil, Australia, Gabon og Ghana i fremstillingen av manganlegeringer.
 7. Informasjonsdirektør Odd Gullberg i Norsk Hydro sier til Aftenposten at Hydro bruker svært lite elektrolytisk mangan i sin aluminiumsproduksjon.
 8. Jeg tror ikke det vil være fornuftig politikk av norske myndigheter å vedta noen boikott av mangan.
 9. LO ber sammen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Norsk Hydro, Elkem og Årdal og Sunndal Verk slutte å benytte elektrolytisk mangan fra SydAfrika i aluminiumsproduksjonen.
 10. Manganmalm og elektrolytisk mangan som ferrolegeringsindustrien, Elkem og Tinfos Jernverk og aluminiumprodusentene Årdal og Sunndal Verk, Elkem, Norsk Hydro og SørNorge Aluminium benytter, er de viktigste importerte råvarer.
 11. Men det er nikkel, kobber, kobolt og mangan som er mest interessant.
 12. Midt på 60tallet anslo en amerikansk vitenskapsmann at nodulene inneholdt nok titan til å dekke verdens behov i millioner av år, nok mangan for 400 000 års forbruk, kobolt for 200 000, nikkel for 150 000 og aluminium for 20 000 år.
 13. Norges handel med SydAfrika viser klar nedgang i årets syv første måneder, bortsett fra importen av mangan, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
 14. Storbritannia får mer enn halvparten av sitt behov for mangan og silisiumlegeringer fra Norge, og en stor andel av magnesium og aluminium.
 15. SydAfrika er verdens største produsent av gull, krom, vanadium, mangan og platina, og landet har også de største kjente reserver av disse mineralene.
Results found in Swedish dictionary
swemangan
engmineralogy [n]: manganese
normineralogy [n]: mangan
spamineralogy [n]: manganeso [m]
Derived terms:permanganat
Wiki:Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne som liknar järn. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. Ibland används manganföreningar i glasyrer.
Similar words:
normangen
spamanga
spamangar
engmadman
engmange
engmangel
engmanger
Your last searches:
 1. manganLast searches

# NAL Term
1 Flag motsägande
2 Flag wine
3 Flag spiritual
4 Flag disputatious
5 Flag renovator
6 Flag borge for
7 Flag bolighus
8 Flag ställa sig upp
9 Flag gratitude
10 Flag vomitivo
11 Flag hemuppgift
12 Flag del
13 Flag barock
14 Flag port
15 Flag sin respuesta
16 Flag ork
17 Flag krutt
18 Flag rykke

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1182 - seconds.

mobiltelefon