logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for marsj:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normarsj
enggeneral [?]: march
spageneral [?]: marcha
swegeneral [?]: marsch
Synonyms:dans, danselåt, joik, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, vise
Derived terms:fremmarsj, marsjfart, marsjere, være på frammarsj, springmarsj, blåse en lang marsj i
Anagrams:sjarm
Wiki:Marsj kan referere til: - Marsj (musikk) - en musikksjanger ofte spilt av korps. - Marsjering - en lang gåtur, ofte militært organisert. - For måneden, se mars.
Example:
 1. Omtrent dette sto på en av de fanene Hans B. Skaset heiste i sin marsj mot formannsstolen i Norges Idrettsforbund.
 2. Sandinistgeriljaen er på marsj over grensen til Honduras efter å ha sikret seg makten i nabolandet Nicaragua, mener myndighetene i Honduras.
 3. Venstre om marsj ! !
 4. Jeg kan ikke svare på vegne av bedriftsledere som blåser sine forpliktelser en lang marsj, sier Moore, som svar på spørsmålet om hvor mange enheter det totalt kan dreie seg om.
 5. Men egentlig blåste du dem altså en lang marsj ?
 6. Men med de forandringer som har funnet sted, fra tvangsmidler og de store saler til dagens miljøterapi, og med pedagogikk og idretten på full marsj inn, er det klart at psykiatrien er langt mer ressurskrevende når det gjelder personale, påpeker Retterstøl og minner om man her hjemme er relativt forsiktige med medisinering i forhold til hva man kan oppleve i hjelpeapparatet i mange andre land.
 7. Men når dere spiller utenfor Slottet, tror dere Kongen hører på, eller blåser han musikken en lang marsj ?
 8. På teatret her i London vises et stykke av David Edgar, Mayday som Englands marsj mot konservatismen.
 9. Vår marsj var en stor suksess.
 10. 125års jubilantene Abildsø og Bekkelaget trakk lodd om rekkefølgen og æren av å gå først og det ble altså B før A. Og siden gikk det slag i slag, sang på sang, marsj efter marsj.
 11. At undertegnede den aktuelle dagen, fredag 8. juli, tilfeldigvis var ankommet Styggevasshytta efter en marsj i tung sne da statsrådhelikopteret i strålende sommervær suste over hyttetaket og lot stillheten eksplodere, skal ikke tillegges noen vekt.
 12. Blant originalmanuskriptene var en marsj, som Sjostakovitsj skrev da han var 11 år gammel, og som er dedisert til dem som falt i revolusjonen i 1917.
 13. Blås en lang marsj i ungdommen, og la dem ødelegge seg selv og sin fremtid hvis de ønsker det.
 14. Bærums Verk IF er som vanlig arrangør for både løp og marsj.
 15. Chandra Shekhar møtte imidlertid mye motstand da han planla fjorårets marsj, også fra kretser i hans eget parti som mente det var galt å nedprioritere det parlamentariske arbeidet på denne måten.
 16. Da var HemplemanAdams allerede på et tidligere tidspunkt, efter bare en ukes marsj, blitt midlertidig hentet tilbake til utgangspunktet av et helikopter, fordi de første dagsmarsjene hadde avslørt svakheter ved utstyret hans.
 17. Da vi skulle selge dem igjen var markedsprisen for boliger på rask marsj nedover.
 18. De er nå på full marsj inn i formannskapene.
 19. De ni finaleplassene var langt i overkant av hva man hadde forventet, og selv om vi oppnådde fine femteplasser som beste, virker det unektelig som om norsk svømmesport er på marsj i riktig retning igjen.
 20. De representerer Turmarsjens Venner og går under mottoet Uten deg ingen marsj.
 21. De to statsministre sto på et rødt podium mens et militærorkester spilte Ja, vi elsker og Frivilliges marsj, som er Kinas nasjonalsang.
 22. De voldsomme følelsesutbruddene når barnet skriker og gråter, er skjelven over hele kroppen, klynger seg krampaktig til mor eller far, de kan vi ikke bare blåse en lang marsj.
 23. Demokratiet var imidlertidig på marsj.
 24. Den studeres ved aftenteltet, som er slått opp efter padling langs Damtjernbredden, og noen hundre meters marsj.
 25. Denne uoverensstemmelsen mellom hva folk må betale til myndighetene og den fullstendig ikkeeksisterende hjelp de får igjen - der finnes ingen vei, ingen elektrisitet, ingen vannforsyning, ingen leger eller skoler har utvilsomt ført til den scenen vi ble vidne til på Tirelymarkedet, det mest avsidesliggende stedet i disse klippene, som vi nådde efter en marsj på 34 kilometer.
 26. Der er han nå en av de ti sekretærene og innehar altså en post som vanligvis er en solid plattform for videre marsj oppover.
 27. Derfor spørs det om han ikke til syvende og sist kommer til å blåse generalkrigskommissæren en lang marsj.
 28. Dermed står VMmatchen på stedet marsj.
 29. Dessuten blåser han det musikalske en ganske lang marsj.
 30. Det er fjerde gang en slik marsj arrangeres i forbindelse med TVinnsamlingen, og hittil er overskuddet blitt 500 000 kroner.
Similar words:
swemars
normars
normas
swemast
swemask
normais
swemarig
Your last searches:
 1. marsjLast searches

# NAL Term
1 Flag operante
2 Flag pernicioso
3 Flag will-o'-the-wisp
4 Flag bortgått
5 Flag utlegg
6 Flag inventarliste
7 Flag samtycka till
8 Flag euphemism
9 Flag Jomfruen
10 Flag tryckt text
11 Flag innholdsfortegnelse
12 Flag vanske
13 Flag despanzurrar
14 Flag nursery garden
15 Flag rottehale
16 Flag tegne konturene av
17 Flag John Doe
18 Flag certificado final

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 337 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3206 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3985 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4163 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3403 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3982 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6524 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3978 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4655 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7326 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1228 - seconds.

mobiltelefon