logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nek:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nornek
enggeneral [?]: sheaf
spageneral [?]: gavilla
swegeneral [?]: kärve
Derived terms:anekdot, anekdotisk, annektere, annektering, anneks, bindehinnekatarr, svinekotelett, fornekte, fornektelse, gynekolog, gynekologi, inredningssnekker, jærnek, jotnekvinne, kjernekraft, kjernekraftverk, knekk, knekort, knekt, mannekeng, møbelsnekker, nekte, nekte å innse, nektende, nekrolog, nekromant, nekromanti, nekropol, nekropsi, nekrose, nektar, nektarin, nøtteknekker, nonnekloster, ufornektelig, pannekake, pennekniv, regnekunst, regnekyndig, sinekur, selvfornektelse, snekker, snekkeri, stjerneklar, hanekjemping, hanekamp, hanekylling, blånekte, inneksersere, knekte, [Show less / more]
Anagrams:kne
Example:
 1. NEK ønsker ikke å investere i produksjonsutstyr for denne kabeltypen fordi vi regner med at optiske fiberkabler vil overta deler av dette markedet innen fem år, sier teknisk sjef ved NEK, Geir Brunvoll.
 2. Adm. direktør Asbjørn Bjørvik, som er eneste nordmann ved NEK Cables, sier at hensikten med etableringen i Storbritannia var å komme nærmere det store, britiske markedet.
 3. Allerede sommeren 1982 startet NEK produksjonen i leide lokaler.
 4. Av en pressemelding fremgår at NEK regner med å nå en omsetning på 180 millioner kroner og et driftsresultat på 15 millioner kroner.
 5. Av årsberetningen fremgår at NEK arbeider jevnt og sikkert.
 6. Avtalen åpner for at NEK Kabel efter et teknisk samarbeide med AEG skal kunne produsere kabelen basert på halvfabrikata fra AEG.
 7. Blant disse er Norsk Hydro, Elkem, Dyno og Norsk Data, men også en rekke mindre ondustribedrifter som NEK Kabel, Grorud Jernvarefabrikk og Kenmore.
 8. Det er bestemt at NEK Cables i Storbritannia skal utvikles til en uavhengig kabelprodusent som skal utvikle og produsere spesialkabel for det britiske marked.
 9. Det kunne settes opp julaften som nek for fuglene, men det ble til at man før jul bakte et stort brød av det.
 10. Det største bidrag til fremgangen kommer fra NEK Cables i England.
 11. Disse skal benyttes som vederlag i forbindelse med overtagelse eller sammenslutning med andre selskaper, samt ved kjøp av ting av interesse for NEK.
 12. Efter ett år på børsen har Hafslund skaffet seg en betydelig aksjepost i NEK.
 13. En av disse er Isoterm, hvor NEK Kabel sitter med aksjemajoriteten.
 14. Etableringen av en produksjonsbedrift i NordøstEngland har svart til forventningene og vel så det for NEK Cables Ltd. Med 80 ansatte som vil øke til 100 i slutten av året og en omsetning på 40 millioner kroner er de opprinnelige planer mer enn oppfylt.
 15. Fredag gjorde NEK sin debut på Oslo Børs og efter åpningen på 140 kroner å dømme har denne emisjonen vært en stor suksess.
 16. Fulle nek, bundet sammen med halm på gammeldags vis.
 17. Generalforsamlingen i NEK Kabel ga tirsdag sin tilslutning til styrets forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil tre millioner kroner ved nytegning av 60 000 aksjer a 50 kroner.
 18. I og med at administrerende direktør Haakon Langballe ble innvalgt som nytt styremedlem i NEK, har styret styrket sin kompetanse på kabelsiden i betraktelig grad.
 19. Langballe har tidligere vært teknisk direktør ved NEK, administrerende direktør ved Norsk Kabelfabrik og administrerende direktør i Siverts Kabelverk i Sverige.
 20. Lavtapskabel brukes i forbindelse med kabelTV, og NEK ønsker å befeste sin fra før sterke stilling i dette markedet.
 21. Ledelsen i NEK Cables i England arbeider med et prosjekt ifølge hvilket man skal doble produksjonsarealet, og som allerede i 1983 ga bedret kapasitetsutnyttelse ogstore besparelser.
 22. Man appellerer ikke forgjeves til Aftenpostens lesere, det være seg angående ubrukte frimerker til en slunken julekasse, glansede kort med nek eller gode historier fra heisførermiljø.
 23. NEK, hvor Snilsbergfamilien fortsatt har aksjemajoriteten, ønsker ikke å bli oppkjøpt av konkurrenter.
 24. NEK Kabel A / S er i rute i forhold til prognosen som ble forelagt de nye aksjonærene da det gamle familieselskapet trådte inn på aksjemarkedet ifjor høst.
 25. NEK Kabel A / S har nå knyttet seg til Jancokabelen i Oslo for å drive forsøk med drift av fiberoptisk kabel for TVoverføring.
 26. NEK Kabel har inngått en samarbeidsavtale med det tyske AEGkonsernet som innebærer at AEG skal produsere en spesiell lavtapskabel for NEK.
 27. NEK Kabel planlegger en kapitalutvidelse hvor meningen er at aksjeinvestorene skal kunne bruke spesielle midler avsatt til prosjekter i distriktene.
 28. NEK Kabel økte driftsinntektene i første tertial fra 49,3 til 57,2 millioner kroner, mens resultat før årsoppgjørsdisposisjoner steg fra 2,8 til 5,1 millioner kroner.
 29. NEK Kabel økte omsetningen i de to første tertialer med 25 prosent til 115 millioner kroner, mens resultat før ekstraordinære poster steg fra fire til 5.6 millioner kroner.
Similar words:
engneck
engnet
engnew
norne
norned
nornee
nornei
Your last searches:
 1. nekLast searches

# NAL Term
1 Flag gyselig
2 Flag kryss
3 Flag bolte
4 Flag magyarsk
5 Flag läckage
6 Flag pladder
7 Flag nakkeknute
8 Flag glutta
9 Flag Antwerpen
10 Flag converse
11 Flag hiker
12 Flag diskplockare
13 Flag absorber
14 Flag contratar
15 Flag kringkaste
16 Flag semaforera
17 Flag kodifikation
18 Flag løgner

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1853 - seconds.

mobiltelefon