logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for neon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engneon
norchemistry [n]: neon [n]
spachemistry [n]: neón [m]
swechemistry [n]: neon [n]
Synonyms:[n]: Ne, atomic number 10, chemical element [gt], element [gt], noble gas [gt], inert gas [gt], argonon [gt]
Derived terms:neon lamp, neon light, neon lighting, neon tube, icterus neonatorum, neon induction lamp, neonatal, neonatal death, neonatal hyperbilirubinemia, neonatal intensive care unit, neonatal mortality, neonatal mortality rate, neonatal period, neonate, neonatology, ophthalmia neonatorum
Anagrams:none
Wiki:Neon is the chemical element that has the symbol Ne and an atomic number of 10. Although a very common element in the universe, it is rare on Earth. A colourless, inert noble gas under standard conditions, neon gives a distinct reddish-orange glow when used in discharge tubes and neon lamps and advertising signs.
Example:
 1. The neon sign shone as if to invite us.
 2. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases.
Results found in Norwegian dictionary
norneon
engchemistry [n]: neon
spachemistry [n]: neón [m]
swechemistry [n]: neon
Derived terms:neonbelysning, neonlys, neonrør
Anagrams:noen, onne
Wiki:Neon er et grunnstoff med kjemisk symbol Ne og atomnummer 10.
Example:
 1. Diskorytmene dundrer for døve ører, lysrør forblinder i alle farver, speil, glass og neon lyner så alle varene virker gråsvarte.
 2. For noen betyr det å leve rockn roll, i pakt med neon og asfalt og alt det der.
 3. For å holde streikemoralen oppe gjennomfører NUM i disse dager en rekke sympatimøter, og det irriterte NUMledelsen at Labourlederen Neil Kinnock nektet å stille opp på neon av møtene.
 4. Halvor Haugs poema Sonora, Oddvar S. Kvams Vibrasjoner, Knut Nystedts Mirage og Olav Anton Thommessens Hinsides neon.
 5. Som i det klassiske forbilde finnes her et skilt som proklamerer Verden er din, denne gang i neon og spent rundt en klode.
 6. Dernest kom Hinsides Neon postkommersielle lydskulpturer for horn og stort symfoniorkester av festspillkomponisten Olav Anton Thommessen.
 7. Det blir ennå neon uker å vente før større mengder rimelige nypoteter kommer på markedet.
 8. Gjennom tre og tegl, glass og betong, asfalt og neon, forteller den vår historie.
 9. Men spotlightet kaster også sitt neon på en rygg i beige akrylgenser med hodet bøyd over sjakkspillet.
 10. Neon av dem er viet førti#års#minnet for den andre verdenskrigens slutt.
 11. Ray & Knut og Dr. Hot og Neon Clone, begge kjent og elsket i Oslo, viste nok en gang sin evne til fornyelse.
Results found in Swedish dictionary
sweneon
engchemistry [n]: neon
norchemistry [n]: neon
spachemistry [n]: neón [m]
Derived terms:neonbelysning, neonljus, neonrör
Wiki:Neon är ett icke-metalliskt grundämne som har symbolen Ne och atomnumret 10. Neon är en ädelgas, som bland annat används i lysrör. När ett neonlysrör lyser blir ljuset rött till orange, men neon kan blandas med andra ädelgaser som till exempel krypton för att få andra färger.
Similar words:
spaneo
engnear
engneat
engneck
engneed
engnerd
engnest
Your last searches:
 1. neonLast searches

# NAL Term
1 Flag oåterkalleligt borta
2 Flag gage
3 Flag inch
4 Flag utstå
5 Flag bankdirektør
6 Flag arc
7 Flag karantän
8 Flag peripatético
9 Flag frostknöl
10 Flag reparatör
11 Flag jonsokbål
12 Flag purser
13 Flag put up for sale
14 Flag ahuevar
15 Flag gasslys
16 Flag booty
17 Flag tagning
18 Flag torg

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6119 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2046 - seconds.

mobiltelefon