logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for notat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nornotat
enggeneral [?]: note
spageneral [?]: nota
swegeneral [?]: anteckning
Synonyms:
 1. bemerkning, kommentar, konstatering, memorandum, merknad, notabene (NB), utsagn, uttalelse
 2. beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder
 3. beskjed, huskelapp, huskeliste, melding, memo, memorandum, note, notis, påminnelse
 4. fotnote
Derived terms:forsørge med forklarende notater, ikke ta noe notat om, notatblokk
Example:
 1. Ja - jeg sendte inn et internt notat til toppledelsen i NRK med forslag om at man nå setter seg ned og vurderer radiosituasjonen i Osloområdet.
 2. Jeg har kun forsøkt å bringe klarhet i hva som egentlig skjedde, og jeg vil ikke følge opp saken lenger enn til å lage et notat til kringkastingssjefen, sier Eivind Otto Hjelle.
 3. Statoil er ikke kjent med det notat ØR omtaler som et notat sendt til statsminister Kåre Willoch.
 4. Vi regnet med at en presseomtale mer i vår favør ville hjelpe oss til å vise opinionen at vi ikke forsøkte å endre militærbalansen, og at nøytronbomben var en legitim modernisering, minst like rettmessig som den sovjetiske utplassering av SS 20raketter, heter det i Gelbs notat.
 5. Amnestys efterforskere i London har studert Reppesgaards notat og funnet så mange utelatelser og uoverensstemmelser at vi har måttet konkludere med at Reppesgaards notat er uegnet som grunnlag for å hevde at det var medisinsk forsvarlig å tvangsinnlegge Nikitin på psykiatrisk institusjon.
 6. At selv ikke de som steller med dopingkontrollene er ufeilbarlige, erfarte Pål Eriksen selv da han fikk papirene, delvis stemplet FORTROLIG NOTAT til en annen dopingtatt tilsendt i posten...
 7. Av en intervjuundersøkelse, omtalt i Åpningstidsutvalgets notat av 23 / 21983, fremgår det at over 80 % av forbrukerne får dekket sitt behov ved lørdagsåpent og en langdag i uken, og med flere langdager i uken har så godt som ingen av de forespurte problemer.
 8. BAKGRUNNEN for disse linjer akkurat nå er et notat om prinsippene for de kommende års Oslobudsjetter som formannskapet skal ta stilling til onsdag 1. august.
 9. Bak de forsiktige formuleringene i stortingsproposisjonen er det blitt kjent at det ligger et notat om privatiseringsbegrepet som følger henvendelsen til departementene om en gjennomgang av sine områder.
 10. Boligutvalget vil foreløbig ikke fatte noe vedtak, men boligdirektøren har utarbeidet et notat som vil danne grunnlag for de folkevalgtes diskusjoner.
 11. Brevet er gått til Helseavdelingen i departementet og Heløe venter på et notat derfra om saken.
 12. De har lagt frem et notat efter at deler av helse og sosialsektoren er grundig analysert.
 13. Den fremtredende Arbeiderpartipolitikeren har spilt en meget vesentlig rolle i utformingen av det notat som ligger til grunn for diskusjonen på konferansen.
 14. Den sympatiske dansken imponerte sterkt da han på oppfordring fra salen og helt på sparket tok for seg det sjette parti i VMmatchen KarpovKasparov på demonstrasjonsbrettet, og uten et eneste notat analyserte det kompliserte partiet inngående.
 15. Derfor foreslår han i et notat til næringsutvalget i Akershus at det i første omgang tas kontakt med etatene i fylkeskommunen for å finne frem til aktuelle oppgaver.
 16. Det avsnitt om kuponger i departementets notat som Ivar Leveraas her polemiserer mot, gir en generell vurdering av kontantoverføringer øremerket for spesielle formål.
 17. Det er hovedkonklusjonen i et notat om veiledende priser i varehandelen som Prisdirektoratet har oversendt Forbruker og administrasjonsdepartementet.
 18. Det er nedlagt betydelig arbeide i organisering og drift av private og offentlige beredskapsorganisasjoner, heter det i et notat fra Miljøverndepartementet til Forbruker og administrasjonsdepartementet angående saken.
 19. Det er også laget et lite notat som er kalt Du har vært utsatt for ran eller annen ekstrem hendelse - hva vil skje med deg efterpå ?
 20. Det finnes også en rekke andre uoverensstemmelser i Reppesgaards notat, og det underlige er at han i sitt forsøk på å forklare en av disse uoverensstemmelsen, tvert imot faktisk synes å produsere nye uoverensstemmelser.
 21. Det fremgår av det notat Rossbach har oversendt partiets sentralstyre.
 22. Det henvises bl.a. til et notat fra underdirektør Arne Heilemann ved finansrådmannens kontor som bevis for at endringen har funnet sted.
 23. Det notat om privatisering som foreligge kan knappest være så uskyldig som statsråden prøver å gjøre det til.
 24. Det var, fremgår det av hans lakoniske selvbiografiske notat, to ganske spennende uker.
 25. Dette er det viktigste krav vi har stilt i vårt notat om statsbudsjettet for 1985, sier formannen i Kristelig Folkepartis Ungdom, Reidar Andestad til Kr.F.s pressetjeneste.
 26. Dette er et resultat av det privatiseringsarbeide Regjeringen nå legger opp til, ifølge notat utarbeidet av Forbruker og administrasjonsdepartementet.
 27. Dette er hovedkonklusjonen i et notat som et utvalg nedsatt av Venstres sentralstyre nå fremlegger.
 28. Dette er mulige sparetiltak ved Oslo politikammer, antydet i et internt notat fra politimester Rolf Solem.
 29. Dette fremgår, efter det Aftenposten erfarer, av et notat tidligere forsvarssjef, general Sven Hauge i vår oversendte politiet i forbindelse med Ikkevoldsaken.
 30. Dette fremgår av et internt notat som ble fremlagt for sykehusets driftsstyre 20. august.
Similar words:
spanotas
nornota
nornotar
spanota
spanotar
swenota
spanovata
Your last searches:
 1. notatLast searches

# NAL Term
1 Flag new
2 Flag bordklokke
3 Flag of that
4 Flag prekär
5 Flag svulme
6 Flag prelado
7 Flag preludio
8 Flag hvilken ulykke
9 Flag korintbröd
10 Flag trap
11 Flag convincente
12 Flag pessary
13 Flag refuse
14 Flag borrador
15 Flag enlarge
16 Flag cunning
17 Flag juego
18 Flag credence

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 874 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 974 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1217 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1096 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1691 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2828 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1765 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 1994 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4258 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4495 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.2284 - seconds.

mobiltelefon