logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for preventiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpreventiv
enggeneral [a]: preventive
action [a]: preventive, preemptive, pre-emptive
spageneral [a]: preventivo
action [a]: preventivo, con derecho preferente
swegeneral [a]: preventiv
Synonyms:avholdenhet, dong (muntlig mening), femidom, gummi, kondom, kordong, p-pille, pessar, prevensjonsmiddel, prevensjonspille, spiral
Derived terms:preventiv-, preventivpiller
Example:
 1. Jeg mener bestemt at stadige presseoppslag om narkohaier som blir tatt, har en preventiv virkning.
 2. Målet er å skape en større trygghet hos de som bor i disse områdene, samtidig som vi vil prøve å gjøre chansen for å bli tatt under innbrudd og andre forbrytelser så stor at det efterhvert vil få en preventiv virkning, sier han.
 3. Vi mener at det kan ha en preventiv virkning på andre innsatte.
 4. Vi må huske at en høy oppklaringsprosent er av stor preventiv virkning, sier han.
 5. Vi tror de økte sikringstiltakene har hatt en preventiv virkning - i hvert fall har antallet stjålne våpen fra Forsvarets lagre gått ned i løpet av de siste fire år, sier Hellum.
 6. Av observasjonsteknikk som gir sanntidsinformasjon, kan her nevnes værradar, som her i landet blant annet utnyttes til lokalisering av regnbyger og til korttidsvarsling av snefall for veivesenet, som dermed kan utføre en mer effektiv organisering av brøytetjeneste og preventiv salting av våre veier.
 7. De vil neppe begynne preventiv krig på grunn av Stomperud.
 8. Det er ikke mulig å tallfeste hvor mye disse kontrollene innbringer i skattekroner, fordi man ikke kan si hva som ville ha blitt ført opp hvis vi ikke hadde vært på kontrollbesøk, sier Eriksen, som mener at denne kontrollvirksomheten har en preventiv virkning.
 9. Dette mener organisasjonen har en preventiv effekt.
 10. En kombinasjon av fengselsstraff og bøter vil således kunne bety at man samlet får en bedre preventiv virkning uten at selve straffenivået blir øket.
 11. Er det tale om en forbrytelse som kvalifiserer til ubetinget fengsel, og tiltalte ikke tidligere har vært innsatt, føler nok ofte domstolene behov for å kunne utmåle en kortere straff enn fengsel i 21 dager for å redusere sosiale skadevirkninger som likevel ikke vil ha noen preventiv virkning.
 12. Han mener imidlertid at harde tiltak har en betydelig preventiv virkning.
 13. Han understreker at importørene med sine anmeldelser ønsker å statuere et eksempel for at saken skal få preventiv virkning.
 14. Jan Tesli stiller i utsikt differensierte gebyrer for graden av parkeringsbrudd, og er ikke fremmed for tanken om forhøyede beløp der erfaring viser at gebyr ikke har preventiv effekt.
 15. Men straffereaksjoner hører også med i sammenhengen, fordi straffen har en preventiv virkning, og fordi det markerer hvor alvorlig samfunnet ser på dette.
 16. Politiets virksomhet på gateplan har en klart preventiv virkning, hevder RNS, og mener at en forutsetning for å stoppe misbruk på et tidlig stadium er et samarbeide mellom foreldre, skole, politi og sosialvesen.
 17. SVs Kjellbjørg Lunde sa at en slik økning av maksimalstraffen fra 20 til 21 ikke vil ha særlig preventiv virkning.
 18. Støtten skulle ha en preventiv virkning og gi avisene en reell mulighet til å planlegge sin virksomhet, med en sikkerhet som ga grunnlag for en holdbar budsjettering.
 19. Utover dette er det av rasjonelle og humanitære grunner et mål å avgrense straffen så langt denne ikke har noen preventiv virkning.
 20. Vi mener imidlertid at dette kan ha en preventiv virkning på andre innsatte, ved at det skal frata dem lysten til å rømme når de vet at de kan bli efterlyst med fullt navn og bilde.
 21. Dødsstraff har preventiv effekt.
 22. Norges restriktive narkotikapolitikk har også preventiv virkning.
 23. Vi tror disse gruppene vil ha en preventiv virkning, understreket Torill Eide.
 24. At politiet har for liten kapasitet til å efterforske vinningsforbrytelser, har jo dårlig preventiv virkning visavis lovbryterne, sier Oslos politimester.
 25. Byveterinæren er ikke i tvil om at importkontrollen har hatt en preventiv effekt efter at den kom i 1983.
 26. Den vekt som legges på preventiv medisin, har også den virkning at mødrene lærer seg til å oppdage når barna trenger legehjelp, slik at de straks kan bringe dem til Spafford barnesenter.
 27. Det er også få, om noen, grunner til å anta at trusel om straff vil ha noen preventiv effekt på stoffmisbrukere som gjerne lever på kant med samfunnet og i en utsatt og forkommen situasjon fra før, om de får vite at de også er HTVL3smittet.
 28. En slik ekspertkommisjon vil ha en klar preventiv virkning, og den vil bidra til å bedre sikkerheten.
 29. Iallfall burde man helst, i kombinasjon med et av de nevnte alternativene, høyne bøtene for snikkjøring i kollektivfeltene, da dette ville ha en generell preventiv virkning.
 30. Meningen er at det her skal gis preventiv hjelp, men krisetelefonen virker også som en instans for videre formidling til behandlingsapparatet og til på nytt å opprette kontakt mellom barn og foreldre.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engpreventive
norpreventiv-
spapreventivo
swepreventiv-
engprevent
engprevention
spapresentir
Your last searches:
 1. preventivLast searches

# NAL Term
1 Flag forst
2 Flag tänka
3 Flag pakistanare
4 Flag stayer
5 Flag penguin
6 Flag nefritis
7 Flag yashmac
8 Flag splinter off
9 Flag with reluctance
10 Flag pampas
11 Flag from ... onwards
12 Flag oansenlig
13 Flag skjerpes
14 Flag city
15 Flag recalcitrante
16 Flag ta livet av
17 Flag billiards
18 Flag become lost

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 111 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6685 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1898 - seconds.

mobiltelefon