logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for protestantism:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweprotestantism
engreligion [n]: Protestantism
norreligion [n]: protestantisme
spareligion [n]: Protestantismo [m]
Wiki:Protestantism är en samlande term för alla kyrkor, sekter och grupper som är förbundna med reformationen på 1500-talet, och som avvisar den romersk-katolska kyrkans anspråk på att vara den enda rättmätiga kristna kyrkan. Ordet var I omlopp från slutet av 1500-talet och gällde då bara lutheraner, men fick sin nuvarande betydelse först under upplysningen på 1700-talet. Termen protestantism omfattar lutherska och reformerta kyrkor respektive frikyrkor.
Similar words:
engProtestantism
norprotestantisk
norprotestantisme
spaProtestantismo
norprotestant
sweprotestant
engProtestant
Your last searches:
  1. protestantismLast searches

# NAL Term
1 Flag avhør
2 Flag ekskurs
3 Flag etteraping
4 Flag political
5 Flag klappat
6 Flag arkivarie
7 Flag anmoda
8 Flag discouragement
9 Flag flyvning
10 Flag vitrine
11 Flag oövad
12 Flag informant
13 Flag soft roe
14 Flag vara besvärad
15 Flag tagghudingar
16 Flag listing
17 Flag böka
18 Flag affix

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1811 - seconds.

mobiltelefon