logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for reformere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norreformere
engendring [v]: reform
spaendring [v]: reformar
sweendring [v]: reformera
Synonyms:avvike, bytte, divergere, endre, erstatte, fluktuere, forandre, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modifisere, modulere, nyansere, omarbeide, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, skifte, svinge, variere, veksle, vende
Example:
 1. Vi befinner oss i en økonomisk situasjon så ekstremt alvorlig at den savner sin like i Argentinas historie, sier Horatio Jaunarena, som er viseforsvarsminister og medlem av en regjeringsoppnevnt gruppe som forsøker å reformere strukturen i det argentinske samfunn.
 2. Det ligger i metodismens vesen å forsøke å reformere verden - ikke bare kirkelivet, men å påvirke forholdene i verden og i samfunnet slik at mennesker får det bedre både materielt og åndelig.
 3. Det nasjonale parti tror fortsatt at det vil la seg gjøre å forhandle med diktaturet og reformere grunnloven.
 4. Dette arbeidet omfatter en øket innsats for å reformere lover og forskrifter, utvikle bruken av EDB og vurdere muligheten for å privatisere deler av den virksomhet som idag drives i det offentliges regi.
 5. Et annet hovedpunkt blir å reformere et foreldet og strengt sentralisert system for fastsettelse av priser på varer og tjenester.
 6. Gorbatsjov oppfattes i USA som en mann som i større grad enn Romanov er rede til å reformere systemet ved å begrense byråkratiets makt og delegere myndighet til regionale organer.
 7. Guvernøren vil bruke de penger han kan spare på å reformere helsevesenet til utdannelse og en ny start for USAs industrielle maskin.
 8. Han kritiserer Thatcher for ikke å ha gått radikalt nok til verks for å reformere velferdsstaten.
 9. Hans mål var å reformere den svenske historieskrivning gjøre den lettere å lese ved større bruk av kildemateriale, blant annet.
 10. Høyt offentlig fellesforbruk forsvares av Venstre, som dessuten ønsker å reformere dagens skattesystem.
 11. Juntaen er det eneste organ som kan reformere Pinochets grunnlov.
 12. Men det å reformere Kinas tungdrevne industrikompleks, blir nok en langt mer innfløkt historie.
 13. Men om det er vanskelig å reformere den 72 år gamle keiserinnen fra kulturrevolusjonen, så er det håp for en annen berømt fange, 33 år gamle Wei Jingsheng.
 14. Motsetningene er fortsatt store, selv om man vil ta fatt på å reformere SEVmaskineriet for å gjøre det smidigere.
 15. Muligens bør man reformere beslutningsmekanismen enda mer fundamentalt.
 16. Presset fra guvernør Lamm og andre som vil reformere helsevesenet, mener de, rammer følgelig helt andre grupper av eldre, syke mennesker, som ofte føler seg overflødige.
 17. På den positive siden kan man notere seg hele ordenens imponerende anstrengelser for å reformere kirken og samfunnet nedenfra.
 18. Talsmann for justisdepartementet, Lu Jian, sier at hun er ytterst vanskelig å reformere.
 19. Ved andre tidehverv har man måttet forenkle og reformere tungrodde samfunnsmekanismer, som i vår tid.
 20. Men Arbeiderpartiet beskylder jo Regjeringen og Høyre for ikke å ville reformere vårt nåværende skattesystem ?
 21. De har ingen ideologi, ingen trang til å reformere verden.
 22. Den amerikanske okkupasjonsmakten hadde store planer for hvordan den skulle reformere det japanske undervisningssystemet.
 23. Der står en stor artikkel om Florence Nightingales tidlige bruk av statistikk i arbeidet med å reformere den militære sanitet.
 24. Det er intet grunnlag for påstandr om at vi ikke vil reformere.
 25. Det er noen som stiller spørsmålet om vi kan endre det bestående systemet, eller reformere det.
 26. Det er å la være å gi skattelette over statsbudsjettet som det ikke er dekning for, og å reformere skattesystemet slik at det blir mindre detaljert og mer rettferdig.
 27. Det holdes akkurat nå en stor konferanse med sikte på å reformere undervisningssystemet.
 28. Det påpekes at Kina ønsker å øke velferden for sine innbyggere og at dette bare kan gjøres ved å reformere økonomien.
 29. Dette er ikke et argument for å privatisere velferdssamfunnet, men for å reformere det.
 30. Dette kan blant annet gjøres gjennom å reformere politiet.
Similar words:
engreformer
swereformera
swereformert
norreformert
norreformatere
norreferere
norrenommert
Your last searches:
 1. reformere


Reformere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) reformere
Gerundio: reformerende
Past participle: reformert
Indikative
1. Present
 • jeg
  reformerer
 • du
  reformerer
 • han
  reformerer
 • vi
  reformerer
 • dere
  reformerer
 • de
  reformerer
8. Perfect
 • jeg
  har reformert
 • du
  har reformert
 • han
  har reformert
 • vi
  har reformert
 • dere
  har reformert
 • de
  har reformert
2. Imperfect
 • jeg
  reformerte
 • du
  reformerte
 • han
  reformerte
 • vi
  reformerte
 • dere
  reformerte
 • de
  reformerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde reformert
 • du
  hadde reformert
 • han
  hadde reformert
 • vi
  hadde reformert
 • dere
  hadde reformert
 • de
  hadde reformert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal reformere
 • du
  vil/skal reformere
 • han
  vil/skal reformere
 • vi
  vil/skal reformere
 • dere
  vil/skal reformere
 • de
  vil/skal reformere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha reformert
 • du
  vil/skal ha reformert
 • han
  vil/skal ha reformert
 • vi
  vil/skal ha reformert
 • dere
  vil/skal ha reformert
 • de
  vil/skal ha reformert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle reformere
 • du
  ville/skulle reformere
 • han
  ville/skulle reformere
 • vi
  ville/skulle reformere
 • dere
  ville/skulle reformere
 • de
  ville/skulle reformere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha reformert
 • du
  ville/skulle ha reformert
 • han
  ville/skulle ha reformert
 • vi
  ville/skulle ha reformert
 • dere
  ville/skulle ha reformert
 • de
  ville/skulle ha reformert
Imperative
Affirmative
 • du
  reformer!
 • vi
  La oss reformere!
 • dere
  reformer!
Negative
 • du
  ikke reformer! (reformer ikke)!
 • dere
  ikke reformer! (reformer ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag programa de entrevistas
2 Flag kalla in
3 Flag tercero
4 Flag syttenåring
5 Flag specialbyggd
6 Flag the one who
7 Flag sheen
8 Flag samvetsgrannhet
9 Flag ser más numeroso que
10 Flag señorón
11 Flag hodebry
12 Flag pessar
13 Flag revolucionario
14 Flag fixera
15 Flag rebusca
16 Flag ett
17 Flag närmaste anhörig
18 Flag prendar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 788 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3768 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 911 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1582 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4431 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5322 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5646 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4730 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5296 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9413 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1210 - seconds.

mobiltelefon