logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for retorik:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweretorik
enggeneral [n]: oratory
art [n]: rhetoric
vältalighet [n]: eloquence, rhetoric
norgeneral [n]: retorikk
spageneral [n]: oratoria [f], elocuencia [f]
art [n]: retórica [f]
vältalighet [n]: elocuencia [f], retórica [f], oratoria [f], facundia [f]
Wiki:Retorik är en vetenskap som av Aristoteles beskrevs som konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Idag finns dock ingen allmänt accepterad definition av ämnet, flera retorikforskare har istället hävdat att just styrkan ligger i mångfalden och i problemet med en definition. Retoriken som konsten att tala upptäcktes dock under antiken, cirka 400 år f. vt.
Similar words:
swerelik
swerektor
swerepris
engrecords
norrektor
norreddik
swereform
Your last searches:
  1. retorikLast searches

# NAL Term
1 Flag forbilde
2 Flag massproduktion
3 Flag smallish
4 Flag klara
5 Flag rämna
6 Flag estrangular
7 Flag zaparrastroso
8 Flag grandniese
9 Flag dissekere
10 Flag kopiering
11 Flag toilet roll
12 Flag enfoldig person
13 Flag pierrot
14 Flag ping
15 Flag cornisa
16 Flag friste
17 Flag ferryboat
18 Flag laminera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 241 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1889 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1180 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4014 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4891 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5139 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4253 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4882 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8644 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1123 - seconds.

mobiltelefon