logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for tonic:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtonic
norgeneral [a]: styrkende
music [a]: tonisk
courage [n]: opp-piggingsmiddel [n]
beverages [n]: tonic [u]
music [n]: tonika [u], grunntone [u]
medicine [n]: tonikum [n], styrkende middel [n]
spageneral [a]: tónico
music [a]: tónico
courage [n]: estímulo [m], fomento [m]
beverages [n]: agua tónica [f]
music [n]: tónica [f]
medicine [n]: tónico [m]
swegeneral [a]: stärkande
music [a]: tonisk
courage [n]: uppiggningsmedel [n]
beverages [n]: tonic [u]
music [n]: tonika [u], grundton [u]
medicine [n]: tonikum [n], stärkande medel [n]
Synonyms:
 1. [adj]: tension, tensity, tenseness, tautness [rt]
 2. [adj]: tonal, pitch [rt]
 3. [adj]: accented
 4. [adj]: tonal [st]
 5. [adj]: bracing, brisk, energizing, energising, fresh, refreshing, refreshful, invigorating [st]
 6. [n]: tonic water, quinine water, soft drink [gt]
 7. [n]: pop, soda, soda pop, soda water, soft drink [gt]
 8. [n]: keynote, note [gt], musical note [gt], tone [gt]
 9. [n]: restorative, medicine [gt], medication [gt], medicament [gt], medicinal drug [gt]
antonyms:[adj]: atonic
Derived terms:catatonic, platonic, tonics, acetonic, architectonic, architectonics, atonic, atonicity, catatonic schizophrenia, catatonic type schizophrenia, cytoarchitectonic, cytoarchitectonics, decreasing monotonic, diatonic, diatonic scale, gin and tonic, hair tonic, housatonic, housatonic river, hypertonic, hypertonicity, hypotonic, hypotonicity, increasing monotonic, isotonic, isotonic exercise, isotonic solution, major diatonic scale, meconopsis betonicifolia, minor diatonic scale, monotonic, myotonic, myotonic dystrophy, myotonic muscular dystrophy, nonmonotonic, pentatonic, pentatonic scale, planktonic, planktonic algae, plate tectonic theory, plate tectonics, platonic body, platonic solid, platonic year, plutonic, plutonic rock, subtonic, supertonic, tectonic, tectonic movement, [Show less / more]
Example:
 1. Id like a gin and tonic.
 2. Lets qualify this gin with tonic water.
 3. Id like a vodka and tonic.
 4. Whats your poison? Oh, give me a gin and tonic.
 5. She said that a good gin and tonic is like summertime in a glass, and it struck me as being too true.
 6. Tom ordered a beer for himself and a gin tonic for Mary.
 7. Tom stood in the corner of the room with a gin and tonic in his hand.
 8. Tom had what looked like a gin and tonic in his hand.
 9. What I want is a gin tonic.
 10. I want vodka with tonic water.
 11. What are the constituents of a gin and tonic?
 12. Can I get a vodka tonic?
Results found in Norwegian dictionary
nortonic
engdrinks [n]: tonic
spadrinks [n]: agua tónica [f]
swedrinks [n]: tonic
Example:
 1. 12) TONIC i utgangspunktet, med hårruller i pyramidefasong før den klippes / effileres i etapper nedover, med pannehåret fritt.
 2. Dagens smaksprøve var kjøligfriske Kirsberry Kiss, som består av fire deler Kirsberry, en del tonic, is og en sitronskive.
 3. Det eneste han kan si på utenlandsk er gin / tonic.
 4. Det er aldri for tidlig for en gin og tonic !
 5. Håret er den pryd de mener vi skal briske oss med, og en av oppskriftene til ny dandering er Tonic.
 6. Ligne Tonic er vårens motefrisyre fra det franske laug, som forleden ble demonstrert på hjemlige grunn i Perrysalongen i SAShuset.
 7. Replikken satt i den forsamlingen, som hadde konsumert opptil flere halvlitere, eller gin og tonic.
 8. Super Tonic tok seg av treårsløpet efter flott kusking av Dagfinn Aarum, mens Slogum Sol endelig fikk klaff i avslutningsløpet.
 9. 1 dl Bitter Pellegrino, 2 deler tonic, en sitronskive og mye is.
 10. Det kan tenkes at tre drinker gin og tonic samt en mindre dose valium er grunnen.
 11. Et raskt sammensatt smakspanel på Grand forleden dag kunne konstatere at kokosaromaen slo sterkt igjennom såvel tonic som alle sorter juice, en mild drikk med formodet og tilsiktet særlig appell til unge damer.
 12. Favoritten Fine Tonic galopperte fra start, og exdanske Hugo hadde ingen vanskeligheter med å bokføre årets tredje Bjerkeseier.
 13. Litt symptomatisk var det kanskje at samtidig med at legeforeningens drøftet tobakks og alkoholreklame, drøftet Underhuset helsefaren ved å bruke citron som var sprøytet mot sopp i britenes favorittdrink - gin tonic.
 14. Mange leger mener at alkoholisme er den største skjulte sykdom i Storbritannia, og hevder at overdreven bruk av alkoholholdige drikker - ikke minst øl og gin tonic - fører til minst 15 000 for tidligëdødsfall i landet årlig.
 15. Men hun la til at hun trodde det var større chanser for å få leverskader av gin og tonic enn å bli forgiftet av beisen på citronbitens skall.
 16. Torsk og tonic eller biff med brus ? spør han innledningsvis og fastslår mesalliansen.
Results found in Swedish dictionary
swetonic
engdrinks [n]: tonic
nordrinks [n]: tonic
spadrinks [n]: agua tónica [f]
Similar words:
engtonics
engtopic
engtoxic
engtoil
engton
engtonal
engtone
Your last searches:
 1. tonicLast searches

# NAL Term
1 Flag engages
2 Flag avsky
3 Flag remit
4 Flag bo
5 Flag diamant
6 Flag que seca rápido
7 Flag barraganería
8 Flag legge ned bedrift
9 Flag betvingande
10 Flag soulmusik
11 Flag vencer
12 Flag skåte
13 Flag stranglehold
14 Flag nyskape
15 Flag kryddpeppar
16 Flag violentar
17 Flag kineskvarter
18 Flag mumlande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2327 - seconds.

mobiltelefon