logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for underland:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norunderland
engsaga [n]: wonderland
spasaga [n]: país de las maravillas [m]
swesaga [n]: underland
Example:
 1. Dette var tale om en privat, eller nesten intim, betroelse til en nær venn, og det er bare med det perspektiv på brevet at man kan forstå innholdet, fremholder Underland.
 2. Enkelte av disse må vi derfor kjøre to ganger for også å få plass til publikum, sier Niels Peter Underland, som opplyser at de fleste av forestillingene er beregnet på forholdsvis små lokaler.
 3. Han har et klart ønske om å forklare seg og legge alle kortene på bordet, sier Underland.
 4. Hans forsvarer, advokat Ulf Underland, informerte meg personlig om saken før den ble offentlig kjent, og jeg fikk anledning til å besøke min sønn i fengslet umiddelbart efter pågripelsen.
 5. Isoleringen er i strid med rettens kjennelse, og forholdet vil forhåpentlig bli rettet på med det første, sier Underland.
 6. Jeg følger avhørene fra dag til dag, men jeg deltar selv bare av og til, sier Underland.
 7. Jeg håper at når denne fengslingsperioden utløper 2. november, vil retten igjen ha stadfestet kjennelsen fra forrige rettsmøte, sier Underland.
 8. Jeg kan bare beklage at brevet er brukt, sier advokat Underland.
 9. Jeg kan ikke uttale meg om motivet, fastslår Underland.
 10. Også Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland, har satt som vilkår for overflytting at Treholt blir sikret.
 11. Saken er en belastning, men det er blitt roligere i det siste, sier Arne Treholts forsvarer, Ulf Underland
 12. Tidspunktet er det selvfølgelig idag umulig å si noe om, men det vil skje når efterforskningen er kommet så langt at jeg ikke kan se at opplysninger om motiv vil skade denne efterforskningen, sier Underland, som tilføyer at han er svært glad for spesielt to punkter i Riksadvokatens siste pressemelding.
 13. Treholt er fremdeles i god form, takket være hans gode fysiske form før pågripelsen, sier Underland.
 14. Vi samarbeidet nært i denne tiden, og vi var gode venner uten at det vel kan sies å ha vært noe personlig vennskap, sier Underland.
 15. Advokat Alf Underland vil representere Treholt under fengslingsmøtet.
 16. Advokat Ulf Underland, Ski, ble fredag ved 18tiden oppringt av overvåkingssjefen, Jostein Erstad, med forespørsel om å komme til Politihuset i Oslo.
 17. Advokat Ulf Underland er til stede ved forhørene i de tilfeller Arne Treholt ber om det.
 18. Advokat Ulf Underland forteller at Treholt stadig er i god fysisk form.
 19. Advokat Ulf Underland opplyser til Aftenposten at han ser gårsdagens kjennelse om brev og besøksforbud som en stadfesting av den besøksadgang som ble besluttet i rettsmøtet 4. september.
 20. Advokat Ulf Underland representerer Arne Treholt under fengslingsmøtet i Politihuset i Oslo.
 21. Advokat Underland forteller at Arne Treholt efter eget ønske gjennomgår lange avhør hver dag.
 22. Advokat Underland sier i en samtale med Aftenposten at han kjenner Arne Treholt fra mange år tilbake.
 23. Advokat Underland visste intet om bakgrunnen for henvendelsen før han møtte på Politihuset, og der fikk vite at det var Arne Treholt som hadde bedt om å få Underland som sin forsvarer.
 24. Arne Treholt fremstilles både på omslaget og i innholdet av den nye boken på en klart støtende måte, sier Underland.
 25. Arne Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland, sier til Aftenposten at han inntrykk av Arne Treholt under politiavhør er at han svarer villig på det han blir spurt om.
 26. Arne Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland, sier til Aftenposten at også han ble kontaktet av Dagbladet på forhånd.
 27. Arne Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland har tidligere reist kritikk mot politiet, fordi han mente at den isolasjon hans klient er blitt underlagt efter brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel, var i strid med rettens tidligere kjennelse.
 28. Arne Treholts forsvarer Ulf Underland.
 29. Avisen har også dreid sitatene fra brevet på en måte som gjør at innholdet blir uriktig fremstilt, sier Treholts forsvarer Ulf Underland til Apressen.
 30. Bratterud smiler, advokat Ulf Underland er stum mens Unge Høyreformannen Kai Henriksen når nye høyder.
Results found in Swedish dictionary
sweunderland
engsaga [n]: wonderland
norsaga [n]: underland
spasaga [n]: país de las maravillas [m]
Similar words:
engunderhand
engunderlay
norundergang
sweunderlag
norunderlag
engunderling
engunderpaid
Your last searches:
 1. underlandLast searches

# NAL Term
1 Flag acabarse el
2 Flag militant
3 Flag som påvirker hverandre
4 Flag Cornish
5 Flag fältspelare
6 Flag synsfelt
7 Flag kjempegran
8 Flag kortfattet sammendrag
9 Flag entrails
10 Flag dikta
11 Flag medarbeiderske
12 Flag ekstrovert
13 Flag skina
14 Flag regard
15 Flag ligga stilla
16 Flag tea
17 Flag inexperto
18 Flag gjenkomme

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2664 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3320 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3497 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2856 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3459 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5672 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3460 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4066 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6682 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6141 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1912 - seconds.

mobiltelefon