logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for vitenskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvitenskap
enggeneral [n]: science
spageneral [n]: ciencia [f]
swegeneral [n]: vetenskap
Derived terms:artillerivitenskap, for allmen vitenskap, hjertevitenskap, ingeniørvitenskap, musikkvitenskap, naturvitenskap, rettsvitenskap, samfunnsvitenskap, skogvitenskap, språkvitenskap, statsvitenskap, vitenskapelig, vitenskapsmann, kostholdsvitenskap, landbruksvitenskap, myntvitenskapelig, tannlegevitenskap, tverrvitenskapelig, vitenskaper
Wiki:Vitenskap er en metode for fremskaffelse av objektiv kunnskap, samt betegnelsen på kunnskap som er fremskaffet ved hjelp av vitenskapelig metode. For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter.
Example:
  1. Matematikk er grunnlaget for all vitenskap.
  2. Mye av det som presenteres som vitenskap i massemedia, bør ikke uten videre anses som det.
  3. Tom har ingen interesse for vitenskap.
  4. Moderne, rasjonell, logisk og fordomsfri vitenskap har allerede gitt oss langt større sikre kunnskaper og umåtelig mye mer enn noen religion noen gang har gitt oss.
  5. For noen rare folk blir vitenskap av et språk holdt hemmelig.
Similar words:
norvitenskaper
norvitrineskap
norvillskap
swevinka
swevitna
sweviska
spavivencial
Your last searches:
  1. vitenskapLast searches

# NAL Term
1 Flag sekstende
2 Flag elf
3 Flag bird's-eye view
4 Flag sykemelding
5 Flag logi
6 Flag toxisk
7 Flag blottet for
8 Flag uant
9 Flag pally
10 Flag operere
11 Flag puzzle
12 Flag fødsel
13 Flag blomstring
14 Flag jevne
15 Flag without bloodshed
16 Flag a number of
17 Flag gyldig
18 Flag vigd

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1910 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2296 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2583 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2116 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2725 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4410 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2749 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3230 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5827 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5450 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1583 - seconds.

mobiltelefon