Forum

Wristband på norsk?

Er aksjonsbånd et godt uttrykk?You need to be logged in or registered to post.