logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for anchor:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
enganchor
nornautisk [n]: anker [n]
nautisk [v]: forankre
spanautisk [n]: ancla [f]
nautisk [v]: anclar, fondear, echar el ancla, ancorar
swenautisk [n]: ankare [n]
nautisk [v]: förankra
Synonymer:
 1. [n]: ground tackle, hook [gt], claw [gt]
 2. [n]: mainstay, keystone, backbone, linchpin, lynchpin, support [gt]
 3. [n]: anchorman, anchorperson, television reporter [gt], television newscaster [gt], TV reporter [gt], TV newsman [gt]
 4. [v]: ground, fasten [gt], fix [gt], secure [gt]
 5. [v]: cast anchor, drop anchor, fasten [gt], fix [gt], secure [gt]
Avledede ord:anchor man, anchor person, anchor woman, anchorage, anchoring, anchorite, sea anchor, anchored, anchorman, anchorwoman, weigh anchor, anchor chain, anchor light, anchor ring, anchorage ground, anchoritic, anchorperson, cast anchor, drop anchor, egg-and-anchor, grapnel anchor, mooring anchor, mushroom anchor, sheet anchor, waist anchor, weigh the anchor
Anagram:charon
Wiki:An anchor is a device, normally made of metal, that is used to connect a vessel to the bed of a body of water to prevent the vessel from drifting due to wind or current. There are two primary classes of anchors: temporary and permanent. A permanent anchor is used in the creation of a mooring, and is rarely moved; a specialist service is normally needed to move or maintain it.
Eksempel:
 1. They usually use an anchor to hold a yacht in place.
 2. The ship is at anchor in the harbor.
 3. His mothers letters were an anchor to the boy.
 4. The ship dropped anchor.
 5. The ship cast anchor at Kobe.
 6. Of course Jon Stewart is Americas most trusted anchor now—even our real news is a farce!
 7. The ship dropped anchor in the harbor.
 8. To reach the port of heaven, we must sail sometimes with the wind and sometimes against it— but we must sail, and not drift, nor lie at anchor.
 9. Of course Jon Stewart is the most trusted anchor in the United States now—even our real news is a farce!
 10. Every ship needs an anchor.
 11. A ships captain must remain observant that a reliable buoy be attached to each anchor by a sturdy rope, so that one could find and raise the anchor if its anchor-cable were to be shorn apart, were to fall into the sea or were to be hewn apart.
 12. The boat is attached to the anchor by a chain.
 13. Drop the anchor!
 14. Tom threw the anchor overboard.
 15. This ship is outfitted with a windlass to heave up the anchor.
Liknende ord:
spaancho
spaanchoa
enganchored
enganchovy
enganther
enganyhow
spaanchura
Dine siste søk:
 1. anchor


Anchor ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) anchor
Gerundio: anchoring
Partisipp: anchored
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  anchor
 • you
  anchor
 • he
  anchors
 • we
  anchor
 • you
  anchor
 • they
  anchor
8. Presens perfektum
 • i
  have anchored
 • you
  have anchored
 • he
  has anchored
 • we
  have anchored
 • you
  have anchored
 • they
  have anchored
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  anchored
 • you
  anchored
 • he
  anchored
 • we
  anchored
 • you
  anchored
 • they
  anchored
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had anchored
 • you
  had anchored
 • he
  had anchored
 • we
  had anchored
 • you
  had anchored
 • they
  had anchored
4a. Presens futurum
 • i
  will anchor
 • you
  will anchor
 • he
  will anchor
 • we
  will anchor
 • you
  will anchor
 • they
  will anchor
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have anchored
 • you
  will have anchored
 • he
  will have anchored
 • we
  will have anchored
 • you
  will have anchored
 • they
  will have anchored
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would anchor
 • you
  would anchor
 • he
  would anchor
 • we
  would anchor
 • you
  would anchor
 • they
  would anchor
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have anchored
 • you
  would have anchored
 • he
  would have anchored
 • we
  would have anchored
 • you
  would have anchored
 • they
  would have anchored
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  anchor
 • you
  anchor
 • he
  anchor
 • we
  anchor
 • you
  anchor
 • they
  anchor
13. Perfektum
 • i
  have anchored
 • you
  have anchored
 • he
  have anchored
 • we
  have anchored
 • you
  have anchored
 • they
  have anchored
past
 • i
  anchored
 • you
  anchored
 • he
  anchored
 • we
  anchored
 • you
  anchored
 • they
  anchored
plu
 • i
  had anchored
 • you
  had anchored
 • he
  had anchored
 • we
  had anchored
 • you
  had anchored
 • they
  had anchored
Imperativ
bekreftende
 • you
  anchor!
 • we
  Let's anchor!
 • you
  anchor!
Nektende
 • you
  don't anchor! (do not anchor)!
 • you
  don't anchor! (do not anchor)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag bocanada
2 Flag ordne alfabetisk
3 Flag fortone
4 Flag fikspunkt
5 Flag seans
6 Flag legal
7 Flag vaner
8 Flag teppebanker
9 Flag letthåndterlig
10 Flag skulle
11 Flag turbante
12 Flag grådig
13 Flag nosa
14 Flag under middels størrelse
15 Flag ytterst lite
16 Flag good luck
17 Flag assonans
18 Flag krigsneuros

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 284 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2114 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6213 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.0960 - sekunder.

mobiltelefon