logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for dyrket:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

nordyrket
engallmenn [?]: antiquated
spaallmenn [?]: cultivada
sweallmenn [?]: odlade
Synonymer:arrangert, avslepen, bearbeidet, behandlet, eltet, endret, fikset (muntlig mening), forandret, forbedret, foredlet, forfinet, formet, frisert, gjennomarbeidet, knadd, omarbeidet, pleid, preparert, pyntet, revidert, skrevet om, tilpasset, tilrettelagt, utbrodert, velstelt
Avledede ord:dyrket perle, som man har dyrket selv, udyrket, uoppdyrket
Eksempel:
 1. Garden var vel ikke så merkelig lell, men her ble det en veksttid for Alf Prøysen, hos et husbondsfolk som sjøl dyrket sangen og musikken, skriver Nils Johan Rud i Asker og Bærum Historielags siste skrift, som også er det 25. i rekken fra det driftige historielaget.
 2. Quisling var allerede da grebet af tanker som senere hen blev dyrket af Adolf Hitler i hans teorier om den nordiske og ariske rase, skriver Lannung.
 3. , og hos oss kan den bare klare seg i områder med betydelig innslag av dyrket mark.
 4. Arealmålet for 1990 på 10 millioner mål dyrket jord her i landet må stå fast, mener utvalget.
 5. Dere skulle sett da de gamle dyrket poteter, grønnsaker og frukt her, og hadde griser og høns i fjøset.
 6. Det er ikke tale om nedbygging av dyrket mark.
 7. Det vil før eller senere komme den dag da kvinnene igjen vil være fagre, elsket og dyrket og tilbedt - og at de kan oppleve galanteri fra ydmyke menn, fremfor en likestilling som raner kvinnene for det viktigste skjold de har hatt mot mannsbrutalitet og kvinnemishandling.
 8. Det ville neppe være å ta for mye hensyn, når Norge har bare tre pst. dyrket mark.
 9. Hos oss var kunst aldri ferie, avkobling, noe man dyrket eller beriket livet med.
 10. I de senere år er det maleriet og litografiet du har dyrket, foruten tegningen.
 11. Ifølge en stortingsmelding skal vi i Veivesenet ved planlegging av nye veier ta hensyn til landbrukets ønsker om vern av dyrket mark i langt større grad enn før.
 12. Mange flere vet hva dette betyr, sammenlignet med biologisk dyrket.
 13. Også genrer man ikke har dyrket tidligere, innebærer utfordringer man må møte.
 14. Vi må ta vare på det som finnes av dyrket mark i Oslo og Akershus, sier fylkeslandbrukssjef Amund Ven ger.
 15. 200 dekar dyrket mark står på spill.
 16. 600 mål dyrket mark.
 17. 8000 - 10 000 dekar dyrket jord blir nedbygget hvert år.
 18. Alle tre er i dag kjent for sin kirkemusikk, selv om de i sin tid også dyrket andre musikalske genrer.
 19. Arbeiderpartiets Terje Akerhaug og Jens Erik Røste fra Senterpartiet mente det var galskap å bruke 80 mål dyrket mark og endel beitemark til hva Akerhaug kalte en eksklusiv sport.
 20. Arealavrenningen kommer fra dyrket mark direkte fra gjødsel spredd på frossen mark eller for eksempel ved at næringsstoffer følger jordpartikler under avrenning fra pløyet åker.
 21. Arvelige metabolske feil som kan påvises i celler dyrket fra pasienter, kan også påvises i dyrkede fosterceller.
 22. Av det totale arealet ved Evje øst på 30 000 dekar er ca. 20 000 dekar produktiv skog og 320 dekar er dyrket eller dyrkningsjord.
 23. Avgangen av dyrket jord har vært størst i Rogaland og Akershus med ca. 1000 dekar i hvert av fylkene, forteller Norges Bondeblad.
 24. Bak plankegjerdet i nr. 1 og 3 dyrket bestefaren til Reidun mais og spennende vekster.
 25. Bare det at vi på 60 P1m nord kan få frem kvalitetsroser dyrket på friland, er oppsiktsvekkende.
 26. Bare ifjor måtte 595 mål dyrket mark vike for næringsliv og boligbygging.
 27. Bevisstheten hos folk er voksende, og de ønsker i større grad enn tidligere å kjøpe matvarer som er dyrket uten bruk av kunstgjødsel eller kjemikalier, sier Myrhaug.
 28. Da analyserende journalistikk var et ukjent begrep, og man dyrket sproget i ekstrem grad og nesten glemte nyhetene.
 29. Da ble nesten all jord dyrket kollektivt og alle i et kollektiv tjente omtrent det samme.
 30. Da er vi nede på 8,7 millioner mål dyrket mark.
Liknende ord:
nordyrke
nordyrker
nordynke
swedyrt
engdyke
nordyppet
swedyrkan
Dine siste søk:
 1. dyrketSiste søk

# Land Term
1 Flag fasettøye
2 Flag limber
3 Flag dating service representative
4 Flag alle
5 Flag racionar
6 Flag sammenføyning
7 Flag tentamen
8 Flag postfack
9 Flag pureza
10 Flag pharmacology
11 Flag golliwog
12 Flag sperm
13 Flag unremorseful
14 Flag importation
15 Flag thereabouts
16 Flag fare avsted
17 Flag fraksjonert
18 Flag kneskål

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1462 - sekunder.

mobiltelefon