logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for rede:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norrede
engberedskap [a]: ready
mottakelighet [a]: ready
spaberedskap [a]: listo, preparado
mottakelighet [a]: dispuesto
sweberedskap [a]: redo
Synonymer:bur, dyrebolig, dyrehjem, dyrepensjonat, grotte, hi, hule, hundehus, stall
Avledede ord:fratredelses papir, barbitursyrederivat, forberede, berede seg, bitredende, bitredende justitiær, bitredende justisminister, bloduttredelse, ettertrederske, forberede for, forberedende, forberedelse, foretrede, foretreder, foretrederske, foretredes-, fortrede, framskreden, framtredende, fredelig, gjøre forberedelser for, gjøre inntreden på, gjøre sin første opptreden, helbreder, hundrede, innrede, inntredende, inntrede, loveovertreder, matbereder, med oppsperrede øyne, nyinnrede, ufrede, overtredelse, panikkspreder, predestinasjon, predestinere, allerede, reder, rederi, redelighet, redegjøre for, redegjøre for seg, redegjørelse, redevisning, ryktespreder, seksuell opptreden, øredel, skipsreder, spreder[Vis mindre / mer]
Anagram:eder, edre, dere
Wiki:Et rede (også reir) er et tilholdssted for visse dyr, særlig fugler og andre ovipare dyr. Et rede skal gjerne fungere som et trygt, lunt sted for egg under hekking og ruging. Når eggene er klekket skal redet være et sted der foreldrene trygt kan forlate ungene for å hente mat til dem.
Eksempel:
 1. Bekken grunngir ikke nærmere denne holdning, men antagelig bygger den på lignende betraktninger jeg ovenfor har gjort rede for.
 2. Den norske regjering har gjort det klart at den er rede til å stemme for en frysordning som et ledd i en kontrollbar samlet nedrusTningsavtale.
 3. Den svenske regjering avslo å gå med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder.
 4. Det ville jo ikke være rettferidg å frata idrettsutøverne mulighetene til å delta i offisielle konkurranser i det øyeblikk de er rede til å oppnå sine beste resultater.
 5. Er dere rede for bekjennelsen ? roper Bruce og nærmer seg kjernen i sitt enkle budskap.
 6. Gjennom flere sikkerhetskurser i NATOregi har jeg lært at en hemmelighet kan gi oss et overtak overfor fienden, men hvis fienden får rede på hemmeligheten, overtar han overtaket.
 7. Nå hadde jo ikke denne nyheten blitt like løssalgsvennlig hvis noen i Dagbladet hadde tatt seg tid til å slå opp i en egnet ordbok for å skaffe seg rede på hva som egentlig ligger i begrepet valutareserver.
 8. Rakefiskklubben rede til å innta sitt første kollektive snaddermåltid.
 9. Vi i Sverige er rede til å forsvare vårt demokratiske samfunn, grunnlagt på enkeltmenneskets frihet, like rettigheter og kollektive bestrebelser for sosiale og kulturelle fremskritt.
 10. Betyr det at regjeringen er rede til å tiltale folk for spionasje hver gang de lekker til pressen.
 11. De gjør hva de kan for å hindre at andre får rede på hva de driver med, sa Gundersen, som selv har vært medlem av Skattekommisjonen.
 12. Den gang var ikke Miles rede, men nå blir det plate.
 13. Dersom det nå viser seg at uniformen tilhører andre, er vi selvfølgelig rede til å gi den fra oss, sier han.
 14. Det eneste krav som stilles til en første sivilist er at vedkommende er i rimelig god fysisk form, og er rede til et opphold i verdensrommet, sier NASAsjefen James Beggs.
 15. Det er for eksempel vanlig at en hann par rer seg med flere hunner, som hver legger seksåtte egg i et felles rede.
 16. Det krever så meget å bli toppolitiker idag, at det bare er et tidsspørsmål før vi står uten kandidater som er rede til å ofre det de må ofre for å nå til topps, fremholdt Kirkpatrick.
 17. Det må finnes mottagere flere steder langs fraktdistansen som er rede til å ta imot fisken når denne måtte komme.
 18. Det ville da også, som en talsmann for utenriksledelsen formulerer det, være meningsløst å kreve en fastfrysning av arsenalene på dagens nivå i en situasjon hvor Moskva har sagt seg rede til å forhandle om reduksjoner i arsenalene.
 19. Efter at jeg i forhørsretten hadde forklart meg om den regnskapstekniske side ved saken, svarte dommeren at han ikke hadde rede på regnskaper.
 20. Er det lett å holde rede på utlendinger i Norge ; å skille dem fra hverandre ?
 21. For å kunne tilfredstille sine hegemonistiske bestrebelser er den amerikanske imperialismen rede til å ofre sine forbundsfeller, heter det i avisen.
 22. Fra og med idag må studentbrigadene være forberedt på å motta nye ordrer og være rede til å forsvare Managua.
 23. Han gjorde det helt klart overfor statsminister Margaret Thatcher og forbundskansler Helmut Kohl at dersom en av de fem vestmaktene skulle være rede til å overta Namibia med alle dets problemer og dets finanser, er vi forberedt på å trekke tilbake alt innen to måneder, sa en talsmann for SydAfrikas ambassade i Bonn.
 24. Honduras er rede til å innlede en slik prosess imorgen, forutsatt at det er tale om gjensidighet.
 25. Hvis SovjetUnionen er rede til å gjenoppta STARTforhandlingene og bringer andre spørsmål på bane, vil vi lytte til alle forslag de måtte ha, presiserer han.
 26. Hvorfor kjører du med TVannonser som antyder at jeg er rede til å myrde våre barn ved å sende dem ut i krig, når du vet bedre ?
 27. Jeg er ikke rede til å fremstå som den ledende kandidat, men inatt har vi for alvor begravet betegnelsen dark horse, sa Hart under den elleville seiersfesten her i Manchester.
 28. Jeg er ikke rede til å si noe om hva lasten består av, presiserer han.
 29. Jeg er rede til å gå inn på en slik spekulasjon som en del av forklaringen.
 30. Jeg er rede til å møte Tsjernenko når som helst.
Liknende ord:
sparedel
sweredo
engredo
norredd
norredde
norreder
norreke
Dine siste søk:
 1. rede


Rede ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) rede
Gerundio: redende
Partisipp: redet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  reder
 • du
  reder
 • han
  reder
 • vi
  reder
 • dere
  reder
 • de
  reder
8. Presens perfektum
 • jeg
  har redet
 • du
  har redet
 • han
  har redet
 • vi
  har redet
 • dere
  har redet
 • de
  har redet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  redet
 • du
  redet
 • han
  redet
 • vi
  redet
 • dere
  redet
 • de
  redet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde redet
 • du
  hadde redet
 • han
  hadde redet
 • vi
  hadde redet
 • dere
  hadde redet
 • de
  hadde redet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal rede
 • du
  vil/skal rede
 • han
  vil/skal rede
 • vi
  vil/skal rede
 • dere
  vil/skal rede
 • de
  vil/skal rede
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha redet
 • du
  vil/skal ha redet
 • han
  vil/skal ha redet
 • vi
  vil/skal ha redet
 • dere
  vil/skal ha redet
 • de
  vil/skal ha redet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle rede
 • du
  ville/skulle rede
 • han
  ville/skulle rede
 • vi
  ville/skulle rede
 • dere
  ville/skulle rede
 • de
  ville/skulle rede
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha redet
 • du
  ville/skulle ha redet
 • han
  ville/skulle ha redet
 • vi
  ville/skulle ha redet
 • dere
  ville/skulle ha redet
 • de
  ville/skulle ha redet
Imperativ
bekreftende
 • du
  red!
 • vi
  La oss rede!
 • dere
  red!
Nektende
 • du
  ikke red! (red ikke)!
 • dere
  ikke red! (red ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag misstanke
2 Flag grottmänniska
3 Flag statik
4 Flag mime
5 Flag navajazo
6 Flag echar a uno la culpa de
7 Flag förevändning
8 Flag sammenbundet
9 Flag opptatt
10 Flag mening
11 Flag ferskeste
12 Flag alarma
13 Flag bakåt
14 Flag rulla in
15 Flag medtanke
16 Flag encuadrado
17 Flag meditasjon
18 Flag epitel

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 628 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3370 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 800 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1475 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4340 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5224 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5515 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4622 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5205 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9233 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1366 - sekunder.

mobiltelefon