logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for urge:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engurge
norcompulsion [n]: begjær [n], behov [n], nød [u], drift [u]
allmenn [v]: forsøke å overtale
insist [v]: forsøke å overleve, anmode
ask [v]: mase på, tilrå
exhort [v]: oppmane, formane, anmode
spacompulsion [n]: apremio [m], coacción [f], obligación [f]
allmenn [v]: tratar de convencer
insist [v]: exhortar
ask [v]: exhortar, instar
exhort [v]: exhortar, urgir, instar
swecompulsion [n]: begär [n], behov [n], nöd [u], drift [u]
allmenn [v]: försöka att övertala
insist [v]: försöka övertala, anmoda
ask [v]: yrka på, tillråda
exhort [v]: uppmana, förmana, anmoda
Synonymer:
 1. [n]: impulse, motivation [gt], motive [gt], need [gt]
 2. [n]: itch, desire [gt]
 3. [v]: urge on, press, exhort, rede [gt], advise [gt], counsel [gt]
 4. [v]: recommend, advocate, propose [gt], suggest [gt], advise [gt]
 5. [v]: cheer, inspire, barrack, urge on, exhort, pep up, encourage [gt]
Avledede ord:bourgeois, bourgeoisie, burgeon, burgess, cheeseburger, dental surgeon, hamburger, insurgence, insurgency, Luxembourger, Luxemburger, open-heart surgery, perform surgery on, plastic surgery, power surge, purge, resurgence, scourge, splurge, sturgeon, surge, surgeon, surgery, upsurge, urge on someone the need of, urgency, urgent, urgently, veterinary surgeon, assurgent, be urgent, courgette, cryosurgery, insurgent, resurgent, accident surgery, allegheny mountain spurge, allegheny spurge, anthony burgess, battle of teutoburger wald, beefburger, binge-purge syndrome, bourgeon, brain surgeon, brain surgery, burgeon forth, burger, caper spurge, chemosurgery, closed-heart surgery, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. All of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
 2. Advertisements urge us to buy luxuries.
 3. All forms of life have an instinctive urge to survive.
 4. I urge you to tell him the truth.
 5. He felt a sudden urge to write a novel.
 6. The urge to brag on his recent successes was irresistible.
 7. The day after tomorrow I will urge my mother to leave an allowance of 10000 yen at my disposal.
 8. The convenience store was overflowing with girls, I didnt have the urge to push my way through them and went home as I was.
 9. I have an urge to buy something.
 10. Tom felt the urge to run away.
 11. Tom felt a sudden urge to leave the room.
 12. Tom felt an urge to kill Mary.
 13. I urge that you all read carefully.
 14. I couldnt resist the urge to applaud.
 15. I never wrote to her, despite the urge to do so.
 16. Catholic leaders urge all of us to unite in the church.
 17. Tom resisted the urge to scream.
 18. I urge caution.
 19. From time to time, she feels an urge to write poetry.
 20. I strongly urge you to follow my advice.
Liknende ord:
norurne
noruroe
spaurbe
engurgent
enguric
engurine
engurn
Dine siste søk:
 1. urgeSiste søk

# Land Term
1 Flag edil
2 Flag beneficiario
3 Flag bluferdig
4 Flag jarrón
5 Flag subedit
6 Flag ovennevnte
7 Flag gallinaza
8 Flag stel
9 Flag card game
10 Flag hårreisende
11 Flag opiumdroppar
12 Flag slumrande
13 Flag over en natt
14 Flag slagmark
15 Flag elegante
16 Flag tallomvandler
17 Flag rusten
18 Flag fibrøs

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1035 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2079 - sekunder.

mobiltelefon