Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord yammer. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

yammer som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) yammeryammeringyammered
Indikativ
1. Presens
iyammer
youyammer
heyammers
weyammer
youyammer
theyyammer
8. Presens perfektum
ihave yammered
youhave yammered
hehas yammered
wehave yammered
youhave yammered
theyhave yammered
2. Preteritum (Fortid)
iyammered
youyammered
heyammered
weyammered
youyammered
theyyammered
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad yammered
youhad yammered
hehad yammered
wehad yammered
youhad yammered
theyhad yammered
4a. Presens futurum
iwill yammer
youwill yammer
hewill yammer
wewill yammer
youwill yammer
theywill yammer
11a. Preteritum futurum
iwill have yammered
youwill have yammered
hewill have yammered
wewill have yammered
youwill have yammered
theywill have yammered
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould yammer
youwould yammer
hewould yammer
wewould yammer
youwould yammer
theywould yammer
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have yammered
youwould have yammered
hewould have yammered
wewould have yammered
youwould have yammered
theywould have yammered
Konjunktiv
6. Subject
iyammer
youyammer
heyammer
weyammer
youyammer
theyyammer
13. Present perfect
ihave yammered
youhave yammered
hehave yammered
wehave yammered
youhave yammered
theyhave yammered
Preteritum (Fortid)
iyammered
youyammered
heyammered
weyammered
youyammered
theyyammered
Pluperfect
ihad yammered
youhad yammered
hehad yammered
wehad yammered
youhad yammered
theyhad yammered
Imperativ
Bekreftende
youyammer
weLet's yammer
youyammer
Nektende
youdon't yammer! (do not yammer)
youdon't yammer! (do not yammer)