logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for alder:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engalder
norbotany - tree [n]: al [u]
spabotany - tree [n]: aliso [m]
swebotany - tree [n]: al [u]
Synonyms:
  1. [n]: wood [gt]
  2. [n]: alder tree, tree [gt]
Derived terms:alderman, alderwoman, balderdash, caldera, alder-leaved serviceberry, alder blight, alder buckthorn, alder dogwood, alder fly, alder tree, alderfly, alderleaf juneberry, aldermanic, aldermanly, alexander calder, balder, calder, calderon, calderon de la barca, common alder, european black alder, falderol, gray alder, green alder, grey alder, hazel alder, mountain alder, oregon alder, pedro calderon de la barca, red alder, seaside alder, smooth alder, speckled alder, white-alder family, white alder, witch alder, woolly alder aphid
Wiki:Alder is the common name of a genus of flowering plants (Alnus) belonging to the birch family. The genus comprises about 30 species of monoecious trees and shrubs, few reaching large size, distributed throughout the North Temperate Zone and in the Americas also along the Andes southwards to Argentina.
Results found in Norwegian dictionary
noralder
enggeneral [n]: age
spageneral [n]: edad [f]
swegeneral [n]: ålder
Synonyms:avsnitt, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikk
Derived terms:alderdom, alderdommelig, alderdomssvakhet, aldersgruppe, alderspensjon, alderstigen, jernalder, mannsalder, mellomalderen, middelalderen, middelalderens mørkeste århundrer, moden alder, rabalder, skvalder, skvalderaktig, steinalder, voksen alder, aldersbestemme, saldere, alderdomssløvhet, aldershjem, beste alder, forventet levealder, kaldera, middelalder, middelaldersk, overgangsalder, tidsalder, alderstillegg, ynglingalder
Anagrams:aldre, lader
Wiki:Alder betegner vanligvis tiden som har gått mellom en persons/organismes fødsel eller en gjenstands tilblivelse/produksjon og enten dens død/ødeleggelse eller nåtiden. Ordet har flere spesialiserte betydninger: - Biologi: - Enkeltindivider - Alderdom - Aldersbestemmelse (biologi) - Aldring - Levealder - Taksonomiske grupper - Alder (fylogenetikk) - Aldersbestemmelse (paleontologi) - Geologi: - Alder (geologi) - Aldersbestemmelse (geologi) - Jordens tidsaldre.
Example:
  1. I en alder av seks hadde han lært å bruke skrivemaskin, og sa til læreren at han ikke trengte å lære å skrive for hånd.
  2. Hun ble gift i en alder av søtten.
  3. Han er omtrent på din alder.
  4. Arbeidere burde ikke lønnes i forhold til sin alder, men i forhold til sine ferdigheter.
  5. Begavede barn - eller vidunderbarn - viser sine evner allerede i tidlig alder.
  6. Treets alder finner man ved å telle årringene.
  7. Sunn fornuft er samlingen av fordommer man har tilegnet seg innen en alder av atten år.
Similar words:
engalter
noralger
noralter
spaaldea
swealger
engale
engalert
Your last searches:
  1. alderLast searches

# NAL Term
1 Flag kattelignende
2 Flag unhappily
3 Flag urimelighet
4 Flag lotear
5 Flag champiñon
6 Flag bidé
7 Flag sippete person
8 Flag sacarino
9 Flag murken
10 Flag incurved
11 Flag gilde
12 Flag Pekingese
13 Flag lapp
14 Flag llanto
15 Flag constraint
16 Flag musing
17 Flag hooch
18 Flag vilkens

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1461 - seconds.

mobiltelefon