logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for bibliografi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbibliografi
enggeneral [n]: bibliography
spageneral [n]: bibliografía [f]
swegeneral [n]: bibliografi
Wiki:En bibliografi (fra gresk: ???????????? (bibliographia), bok beskrivelse) er en fortegnelse over bøker - eller annen litteratur - utvalgt og organisert etter bestemte kriterier. Uttrykket kan også brukes om den bibliografisk notasjon, det vil si utvalget av opplysninger for den enkelte bibliografiske post, og og organiseringen av dem. Dette kalles også katalogisering.
Example:
 1. Allerede i 1955 ble det satt opp en bibliografi med over tusen arbeider om Chaplin.
 2. Boken er forsynt med skikkelig bibliografi og er dessuten meget smakfull i sitt typografiske utstyr.
 3. Den første av disse foreligger allerede : professor Stefan Blessins meget kompakte arbeide på nesten 550 sider, inklusive bibliografi og et noe kortfattet sakregister.
 4. Det er derfor på sin plass at det i disse dager utkommer en bibliografi over hans forfatterskap, som er ett av de mest omfattende i norsk litteratur.
 5. Det er i den senere tid blitt utført adskillig verdifullt nybrottsarbeide innenfor kriminallitteraturens bibliografi, bl.a. har Nils Nordberg utarbeidet oversikter over fortellinger i DetektivMagasinet av f.eks. Øyulv Gran og Sverre Vegenor i tilknytning til nyutsendelse av enkelte av historiene.
 6. Dette veldige forfatterskap med de mange oversettelser er forsøkt kartlagt i en bibliografi som hans svoger, byråsjef Hveding og siden dennes svigerdatter har skrevet, og som finnes i manuskript på Universitetsbiblioteket.
 7. En bibliografi, som Elvestadeksperten Odd M. Syversen har utarbeidet på egen hånd og som nå i jubileumsåret er utgitt av Bjørn Ringstrøms Antikvariat.
 8. En bibliografi, utarbeidet av Odd M. Syversen og forlagt av antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøm.
 9. En bibliografi øker bokens verdi.
 10. En fullstendig bibliografi over litteratur på samisk og om samer er under utgivelse.
 11. Hans bibliografi ved John Tuneld inneholder hele 1188 referanser.
 12. I disse dager utsendes første publikasjon i serien Samisk Bibliografi.
 13. I forbindelse med jubileet er det utarbeidet en omfattende bibliografi over Mowinckels livsverk.
 14. Men Syversen har ikke nøyd seg med å lage bibliografi.
 15. Men studenter ved Bibliotekhøgskolen har de senere år arbeidet med en bibliografi over alle norske kvinnelige forfattere som har debutert før året 1931.
 16. Rapporten og en bibliografi som følger med vil nå bli sendt til forskjellige departementer, til ECEmøtet som holdes i Wien i midten av oktober og til NGOkomiteen for Forum ved FNs kvinnetiårskonferanse i Nairobi 1985.
 17. Den er en bibliografi med eksempler på litteratur som har tilknytning til temaet likestilling, sier Høybråten.
 18. Flere fotos av kunstneren er tatt med, og verdien av boken økes enn ytterligere ved at dens anhang utgjøres av en skikkelig bibliografi over Janssens bokutgivelser med bl.a. utførlige forlagsangivelser.
 19. Spesielt nyttig til slutt i boken er en kronologisk oversikt over hovedbegivenheter som omtales, samt et fyldig personregister og en interessant bibliografi.
Results found in Swedish dictionary
swebibliografi
enggeneral [n]: bibliography
norgeneral [n]: bibliografi
spageneral [n]: bibliografía [f]
Derived terms:bibliografisk
Wiki:Bibliografi kan antingen betyda en förteckning över böcker enligt ett visst system eller också den vetenskap som sysslar med forskning om böcker som föremål. Den som yrkesmässigt arbetar med detta är en bibliograf.
Similar words:
norbibliograf
swebibliograf
norbibliografisk
swebibliografisk
engbibliographic
engbibliography
norbiografi
Your last searches:
 1. bibliografiLast searches

# NAL Term
1 Flag partial
2 Flag veintidos
3 Flag dispersar
4 Flag ledighet
5 Flag bring out
6 Flag sollampe
7 Flag estado de ánimo
8 Flag constitutive
9 Flag ubehindret
10 Flag prono
11 Flag spøte
12 Flag prunke
13 Flag intentional
14 Flag avivar
15 Flag unntatt
16 Flag dukkert
17 Flag fordypning
18 Flag dividir

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 438 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1064 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2297 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7655 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2627 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5550 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6874 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1706 - seconds.

mobiltelefon