logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for brytes:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbrytes
enggeneral [?]: broken
spageneral [?]: roto
swegeneral [?]: bruten
Derived terms:brytes med, brytes av, brytes i stykker
Anagrams:bryste
Example:
 1. Den onde spiralen må brytes.
 2. Brann og arbeidsmiljøloven brytes daglig på Oslos institusjoner på grunn av overbelegg som fører til korridorpasienter, sa Castracane.
 3. Dagens vanntette skott mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet må brytes ned, slik at muligheter for ny produksjon skapes.
 4. Dvalen er til en viss grad styrt av hormoner, men spesielt utover våren brytes denne lett av kombinasjonen høy temperatur og høy fuktighet.
 5. Efter pålegg fra tilsynet ble studenttallet i 1980 redusert fra 300 til 200, men fortsatt brytes arbeidsmiljøloven.
 6. Ekspedisjonsforholdene gjør at taushetsplikten brytes daglig, sier distriktssosialsjef Torill Andersen ved Grünerløkken sosialkontor.
 7. Flere plantevernmidler og industrikjemikalier blir miljøgifter når de er fettløselige og brytes sakte ned.
 8. For å bryte denne ensformigheten, må lover og regler for den gode smak brytes.
 9. Selvfølgelig er det noe skepsis når det tradisjonelle mønster brytes, og dette går i første rekke på økonomiske forholdene.
 10. Tidligere ble dette avfallet dumpet i sjøen i Biscaya, men siden det inneholder giftstoffet kloracetanylid, som ikke brytes ned, er det blitt forbudt.
 11. UNESCO er et forum der meninger brytes og synspunkter skjerpes, kanskje klarere enn andre steder i FNsystemet graver vi oss innover i konfliktområder efterhvert som samarbeidet utdypes.
 12. Vi har egentlig fått lite dokumentasjon av påstanden om at Televerket har et reelt behov for å konkurrere eller at Televerkets kompetanse og miljø vil brytes opp om etaten ikke får anledning til dette, mente Koppernæs.
 13. Å nedlegge to team betyr at kontakten brytes med ca. 260 ungdommer, og at tiltak og oppfølging som er i gang, må avsluttes.
 14. Alle de foreldre, som har barn i institusjon og som ikke har noe godt tilbud, må undres over at dr. Skjelbred er lei seg for at disse forhold brytes opp.
 15. Alt dette egner seg til den organiske prosess som foregår i komposten, men det nytter derimot ikke å kaste glass, plast eller hermetikkbokser på haugen i den tro at disse materialene også brytes ned under prosessen.
 16. Av de to oppsetningene han arbeider med nå, er den ene så opprivende at det hender prøvene må brytes av og at skuespillerne går hjem, eller iallfall forteller hverandre dumme vitser istedenfor å arbeide.
 17. Bare innvendig brytes forestillingen om kontorer.
 18. Blir det arbeidet mer overtid ved avdelingen, brytes arbeidsmiljøloven.
 19. Britisk industri og næringsliv er meget interessert i at BBC skal sende reklame, slik at ITVselskapenes reklamemonopol kan brytes med det resultat at prisene senkes.
 20. Bydelene skal tilføres nye ressurser som erstatning for dem som de mister når båndene til fagetatene brytes.
 21. Båndene mellom de nåværende fagkontorer og bydelene skal brytes og 2) lederen av bydelsadministrasjonen skal være en administrasjonssjef og ikke en helse og sosialsjef.
 22. Daglig brytes også Lov om sosial omsorg fordi man må avvise mennesker i akutt nød, mennesker om for eksempel mangler penger til mat.
 23. De brytes lite ned i atmosfærens nederste 1012 km.
 24. De fleste i store grupper som brytes opp, samles igjen og lytter konsentrert til guidens forklaringer, mens de langsomt beveger seg mot Monolitten.
 25. De frigjøres når et atom brytes istykker, og strømmer dessuten i enorme mengder ut av solen, gjennom all levende og død materie - ja, tvers gjennom kloden.
 26. De onde sirkler må brytes.
 27. De store hierarkier bør brytes ned til flate organisasjoner.
 28. Den totale lysmangel, monotonien i den sorte flaten, brytes av en smal ruglet hvit linje som skyter opp ved teppets midtakse, mens den avsetter to sidelinjer som indikerer stigning, men så grentynne at de holder på å bli oppslukt av mørket.
 29. Denne frist er nå iferd med å utløpe og må brytes ved disse forliksklager.
 30. Denne sirkelen er det Pengefondet og Verdensbanken gang på gang har påpekt må brytes for at disse skakkkjørte økonomiene skal komme igang med virkelig økonomisk og sosial utvikling.
Similar words:
norbryte
norbryter
engbraces
swebrits
norbryste
norbryne
swebruten
Your last searches:
 1. brytesLast searches

# NAL Term
1 Flag örnlik
2 Flag tilfeldigvis
3 Flag daggig
4 Flag smaska
5 Flag arvtagare
6 Flag ymp
7 Flag afrodisiakum
8 Flag sjøstjerne
9 Flag rom-
10 Flag sin
11 Flag svärmor
12 Flag spekkhogger
13 Flag taggad
14 Flag chulería
15 Flag väga
16 Flag svårlöslig
17 Flag chulería
18 Flag stim

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1830 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2098 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1771 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2380 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3865 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2419 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2789 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5331 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5124 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1825 - seconds.

mobiltelefon