logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for flagrant:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engflagrant
norerror [a]: uhørt, flagrant, gresselig
blatant [a]: skamløs, påfallende, flagrant
outrageous [a]: flagrant, skandaløs
spaerror [a]: atroz, insigne, tremendo, notorio
blatant [a]: evidente, patente
outrageous [a]: descarado, escandaloso
sweerror [a]: oerhörd, flagrant, gräslig
blatant [a]: skamlös, påfallande, flagrant
outrageous [a]: flagrant, skandalös
Synonyms:[adj]: crying, egregious, glaring, gross, rank, conspicuous [st]
Derived terms:flagrantly
Example:Your flagrant disregard for protocol|I am unable to persuade myself and to believe in the belief that flagrant squandering of American wealth at home and abroad is a road to a sound peace.|Will the defendant abstain from this flagrant|I will test Victor's heart with a flagrant piece of injustice|Vladimir Nikolayevich, this is a flagrant racism.|Flagrant.|I mean, if Julia had one flagrant affair after another, nobody would notice
Results found in Norwegian dictionary
norflagrant
engfeil [a]: egregious, flagrant
skamløs [a]: blatant, flagrant
skandaløs [a]: flagrant, outrageous
spafeil [a]: atroz, insigne, tremendo, notorio
skamløs [a]: evidente, patente
skandaløs [a]: descarado, escandaloso
swefeil [a]: flagrant
Synonyms:
 1. sterk storm, uanstendig, ufin, uforskammet, vulgær, obskøn, kraftig, massiv
 2. given, klar, påfallende, påtagelig, tydelig, selvsagt, forklaring
 3. iøynefallende, spektakulær, sensasjonell
Example:
 1. Både Mondale og Hart har tatt avstand fra mineleggingen og som et flagrant brudd på folkeretten og som en krigshandling.
 2. De frivillige kvoteordninger japanerne underkastet seg, markerte i sin tid et flagrant brudd på administrasjonens prinsipielle frihandelspolitikk.
 3. En rekke protestantiske kirkeledere mener på sin side at opprettelsen av diplomatiske forbindelser er et flagrant brudd på det bærende grunnlovsprinsipp om skille mellom kirke og stat.
 4. Med våre rekordhøye bensinpriser og bil og veiavgifter vil det bli oppfattet som et flagrant overgrep mot bilfolket, dersom man på toppen skal innføre ytterligere utgiftskrevende bestemmelser.
 5. Men aksjonen er like fullt et flagrant brudd på de retningslinjer USA tidligere har fulgt for sin egen del.
 6. Forsvarsminister Geir Hallgrimsson fastslo at det ville være et flagrant brudd på forsvarspakten mellom de to land, hvis en amerikansk president hadde gitt klarsignal for en slik utplassering.
 7. Idag er det, efter amerikansk oppfatning, klare tegn på at man på sovjetisk side er i ferd med å etablere et nasjonalt AMBsystem, hvilket vil være et flagrant brudd på avtalen.
 8. MEN det vil være et flagrant brudd på forutsetningene i det sikkerhetspolitiske forlik den foreliggende utredning er basert på.
 9. Som eier av Rød gård må jeg protestere mot at et monument i flagrant strid med hans eget ønske reises visavis det som var hans hjem.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norflagrant
spaflagrante
engflagrantly
norflagring
spaflagrar
engflagging
engflagon
Your last searches:
 1. flagrantLast searches

# NAL Term
1 Flag Slovakia
2 Flag tropene
3 Flag lukker
4 Flag hofte-
5 Flag chivetero
6 Flag rebound
7 Flag tupere
8 Flag thrombosis
9 Flag tornero
10 Flag tråve
11 Flag vikariat
12 Flag taft
13 Flag muldyr
14 Flag yppig
15 Flag not capable
16 Flag doktor
17 Flag recurrir
18 Flag hyle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 117 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 267 0 2022-10-17 23:14:50
röja 918 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2101 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7295 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1874 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5381 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6198 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6692 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1914 - seconds.

mobiltelefon