logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for full:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engfull
norpublic transportation [a]: full, fullsatt
container [a]: full, fylt
spapublic transportation [a]: lleno
container [a]: lleno
swepublic transportation [a]: full, fullsatt
container [a]: full, fylld
Synonyms:
 1. [adj]: afloat [st], awash [st], flooded [st], inundated [st], overflowing [st], air-filled [st], brimful [st], brimfull [st], brimming [st], chockablock [st], chock-full [st], chockful [st], choke-full [st], chuck-full [st], cram full [st], congested [st], engorged [st], egg-filled [st], filled [st], fraught [st], pregnant [st], gas-filled [st], glutted [st], overfull [st], heavy [st], weighed down [st], instinct [st], replete [st], laden [st], loaded [st], ladened [st], overladen [st], overloaded [st], riddled [st], sperm-filled [st], stuffed [st], stuffed [st], untouched [st], untasted [st], well-lined [st]
 2. [adj]: entire, total, whole [st]
 3. [adj]: total, complete [st]
 4. [adj]: replete, nourished [st]
 5. [adj]: booming [st], stentorian [st], grumbling [st], rumbling [st], plangent [st], rich [st], orotund [st], rotund [st], round [st], pear-shaped [st], heavy [st], sonorous [st], sounding [st]
 6. [adj]: good, ample [st]
 7. [adj]: broad, high [st]
 8. [adj]: wide, wide-cut, ample [st]
 9. [n]: full moon, full-of-the-moon, full phase of the moon, phase of the moon [gt]
 10. [v]: beat [gt]
 11. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 12. [v]: wax, increase [gt]
 13. [adv]: fully, to the full
antonyms:
 1. [adj]: empty
 2. [adj]: thin
 3. [v]: wane
Derived terms:act boastfully, at full speed, at full tilt, awfully, be full of, blissfully, carefully, carefully chosen, cheerfully, chock-full, compare carefully, consider carefully, dreadfully, drive at full tilt, dutifully, examine carefully, faithfully, frightfully, full facts, full figure, full moon, full of, full of dust, full stop, fullback, full-blood, full-blooded, full-blown, full-bodied, full-bosomed, full-dress, full-fashioned, full-fledged, full-grown, full-length, full-page, full-scale, full-size, full-time, fully, give full vent to, handle carefully, hopefully, in full, jam-full, make full, mournfully, perform successfully, regretfully, respectfully yours[Show less / more]
Example:
 1. Why is life so full of suffering?
 2. Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for instance.
 3. The world is full of fools.
 4. You are really full of curiosity, arent you?
 5. The sky is full of stars.
 6. The sky was full of stars.
 7. I could not speak a word, for my heart was full.
 8. The professors speech was full of humor.
 9. The classroom was full of pupils.
 10. Sorry, were full today.
 11. The athlete was full of spirit and confidence.
 12. Our school on the hill commands a full view of Mt. Fuji.
 13. Being in a room full of smokers is my pet peeve.
 14. I was exhausted by a full days teaching.
 15. The audience applauded for a full five minutes.
 16. Almost no students get full marks in Chinese classics.
 17. This hall was full of people.
 18. We enjoyed ourselves to the full.
 19. We set out on our journey full of hope.
 20. Our factories are working at full capacity.
Results found in Norwegian dictionary
norfull
engkollektivtransport [a]: full
container [a]: full, filled
alcoholic drinks [a]: drunk, drunken, intoxicated, boozy [informal], pickled [informal], smashed [informal]
spakollektivtransport [a]: lleno
container [a]: lleno
alcoholic drinks [a]: borracho, embriagado, ebrio
swekollektivtransport [a]: full
Synonyms:
 1. beruset, unøkter
 2. pakket
 3. bladaktig, plakat, dragen, påvirkning, drukken
 4. fullendt, total, ferdig, fulltallig, fullkommen, totalt, fullkommelig, fullbyrdet, fullstendig, hel
 5. tett
 6. poster
Derived terms:aktelsesfull, full beredskap, angerfull, angerfullt, fordringsfull, anspråksfullhet, ansvarsfull, ansvarsfullt, befullmektige, befullmektiget, befullmektigede, befullmektig ombud, behandle hensynsfullt, betale fullt ut, betalt fullt ut, betydningsfull, bli full, blodfull, breddfull, tankefull, trekkfull, fullbyrdet kjensgjerning, lummen full, foraktfull, fordomsfull, forhåpningsfull, fullstendig nok, fortjenstfull, tillitsfull, forventningsfull, fredfull, full av, full av småstein, full av larver, full av udyr, full av selvsikkerhet, full besittelsesrett, full kiste, full kasse, full og hel, fullendt, fullblods, fullblods-, fullbokat, fullbyrde, fullbyrdet, fullbyrdende, fullbyrdet faktum, fullføre, fullføre konkurransen[Show less / more]
Example:
 1. Denne boksen er full av epler.
 2. Du bør ikke prate med munnen full ved bordet.
 3. Verden er full av idioter.
 4. Byen stå i full fyr.
 5. Om kvelden er vinterskogen full av fotspor og skispor.
 6. Himmelen var full av stjerner.
 7. Du er for full til å kjøre.
 8. Jeg har full tiltro til hans evner.
 9. Noen ganger har det vært strid. Andre ganger har det vært full enhet og harmoni.
 10. Jeg ble full i går kveld og gjorde noe dumt.
 11. Tom ble full og druknet sorgen sin i denne ene nattens utskeielser.
 12. Det ser stille ut, men det går for full musikk i bakgrunnen.
 13. Tiden vi lever i er full av vanskeligheter.
 14. Verden er full av problemer.
Results found in Swedish dictionary
swefull
engallmänna kommunikationer [a]: full
container [a]: full, filled
alcoholic drinks [a]: drunk, drunken, intoxicated, boozy [informal], pickled [informal], smashed [informal]
norallmänna kommunikationer [a]: full
spaallmänna kommunikationer [a]: lleno
container [a]: lleno
alcoholic drinks [a]: borracho, embriagado, ebrio
Synonyms:
 1. berusad, onykter
 2. asfull, packad
 3. bladig, plakat, rund under fötterna, alkoholpåverkad, rund om fötterna, dragen, överförfriskad, påverkad, drucken, på kanelen
 4. på lyset
 5. övergripande
 6. fullgången, fulländad, slutförd, fullvärdigt, fullfjädrad, total, färdig, fulltalig, fullkomligt, totalt, fullkomlig, fullbordad, fullständigt, hel, fullständig
 7. ihoptryckt, tät, aprak
 8. poster, affisch, skitfull, skylt
Derived terms:aktningsfull, ångerfull, ångerfullt, anspråksfull, anspråksfullhet, ansvarsfull, ansvarsfullt, befullmäktiga, befullmäktigad, befullmäktigande, befullmäktigat ombud, behagfull, behagfullhet, behandla hänsynsfullt, besinningsfull, betala till fullo, betald till fullo, betydelsefull, bli full, blodfull, bräddfull, dödfull, fasansfull, fickan full, föraktfull, fördomsfull, förhoppningsfull, förtjänstfull, förtroendefull, förväntansfull, fridfull, full av, full av kiselstenar, full av mask, full av ohyra, full av självförtroende, full besittningsrätt, full kista, full låda, full och hel, fulländad, fullblod, fullblods-, fullbokat, fullborda, fullbordad, fullbordande, fullbordat faktum, fullfölja, fullfölja tävlingen[Show less / more]
Example:
 1. Hon ser ut att vara full.
 2. Han är antingen full eller tokig.
 3. Det verkar som att Mary är full igen.
 4. Trädgården var full av vackra blommor.
 5. Jag fick nästan full poäng.
 6. Naturen är full av mysterium.
 7. Jag har faktiskt aldrig varit full.
 8. Lådan var nästan full.
 9. Lådan var full av böcker.
 10. Tom är full.
 11. Han är alltid full av livskraft.
 12. Han är alltid full av energi.
 13. Han är alltid en man vid full vigör.
 14. Jag fick lära mig den hårda vägen att det inte är klokt att köra bil när man är full.
 15. Hon gråter alltid när han är full.
 16. Han gråter alltid när han är full.
 17. Efterfesten var i full gång.
 18. Och återigen var han hur full som helst.
Similar words:
engfully
swefullt
sweful
swefult
norful
engfuel
engfurl
Your last searches:
 1. fullLast searches

# NAL Term
1 Flag bronca
2 Flag rita
3 Flag dukke
4 Flag cygnet
5 Flag blekksprutskall
6 Flag cigoto
7 Flag hierarki
8 Flag tidsrom
9 Flag seethe
10 Flag løkskall
11 Flag oppose
12 Flag enskildhet
13 Flag strev
14 Flag pain
15 Flag gräddaktig
16 Flag ark
17 Flag blabbering
18 Flag leukemi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 362 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2310 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 611 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1266 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4117 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5000 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4364 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4985 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8831 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1740 - seconds.

mobiltelefon