logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for klarering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norklarering
enggeneral [?]: Trust
spageneral [?]: Fiduciario
swegeneral [?]: Trust
Example:
 1. Klarering statsministeren på sitt ansvar gir ved utnevnelser, fremholder Nordli.
 2. Jeg føler meg sikker på at det foregår en klarering av uformelle karakter.
 3. Jeg ser at statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet mener at den gjeldende instruks dekker behovet, men at der trengs en politisk klarering før man angriper en fremmed ubåt som har trengt seg inn i våre farvann.
 4. Brandvik nevner et eksempel der et sovjetisk fartøy fikk en slik bot for å ha gått inn i området uten å få klarering.
 5. DC9maskinen hadde fått klarering for å taxe frem til rullebane 24 for å ta av fra Fornebu i østlig retning.
 6. Det er forbudt å gå i farvannet uten klarering fra trafikksentralen.
 7. Det er gitt klarering for bevæpning av politipatruljene som er ute.
 8. Det til tross for at formannen i forbundets helsekomite, dr. Odd Syverstad i Tønsberg, forlengst har gitt Terje medisinsk klarering til å fortsette boksekarrieren.
 9. Efter ønske fra myndighetene har vi komplettert søknaden, noe som ble gjort i forrige uke, og vi har godt håp om at det vil bli gitt klarering for en prøveleveranse til Kina, sier Jyngen.
 10. En opphevelse av virkesforbruksloven, mer lokale priser, og sist men kanskje ikke minst - aktivt arbeid for å øke flyten i informasjonen mellom kjøper og selger i markedet, bør virke sammen for at man skal kunne nå målet - en bedre klarering av tømmermarkedet.
 11. En slik klarering vil efter min mening forsinke operasjonen.
 12. En tallrik presse, som var møtt frem for å dekke Tsjebotoks avreise, kom i seneste laget løpende ut til Aeroflotflyet for å ta de siste bilder av russeren, efter å ha blitt forsinket ved klarering ut til flyplassområdet.
 13. En ukorrekt opplysning på det utdelte spørreskjema kan være en indikasjon på at vedkommende ikke bør gis klarering.
 14. Fartøysjefen hadde ikke bedt om og ikke mottatt klarering til visuell innflyving på 3500 fot, heter det i rapporten.
 15. Flesteparten av vernepliktige som skal gjøre tjeneste i Sjøforsvaret eller i Luftforsvaret f.eks. må ha klarering.
 16. Får vi klarering fra Direktoratet at vi kan felle fuglene, vil nok det bli anbefalt.
 17. I tillegg til et nederlandsk skip, Sylvia Beta, er det fem norske fartøyer som har forlatt Grenlandsområdet, til tross for at de ikke har kunnet få klarering på grunn av streiken ved trafikksentralen i Brevik.
 18. Innen man har fått en politisk klarering, vil ubåten være forsvunnet ut av fjorden.
 19. Losen opplyste at han hadde fått klarering av Trafikksentralen i Brevik for å seile inn til Grenland gjennom Dypingeninnløpet.
 20. Men her gjaldt det ikke tonnasje og typer av last og klarering med myndighetene i Nicaragua.
 21. Nå gjenstår klarering fra nigerianske myndigheter før skipet kan lette anker, efter å ha vært holdt i forvaring siden mai iår.
 22. Omtrent ti prosent av de personundersøkelsene det ble bedt om, skal ha dreid seg om klarering for beskyttelsesgrad strengt hemmelig, mens de øvrige fordelte seg på hemmelig og konfidensielt.
 23. Pressen rakk på grunn av sen klarering såvidt frem til Aeroflotmaskinen idet Tsjebotok gikk mot flytrappen.
 24. Sørg for full klarering med hensyn til hundeforeldrenes helse, f.eks. hoftedysplasi, les bøker om hundehold og vær klar over at barn ikke er pålitelige hundepassere.
 25. Uten en slik klarering kan han ikke tjenestegjøre i en militær toppposisjon, og derfor ble den 58årige Kiessling førtidspensjonert, sa ministeriets talsmann.
 26. Ved Hærens feltavdelinger betyr ikke slik klarering så meget.
 27. Vedkommende får ikke klarering og blir heller ikke gjort kjent med avgjørelsen.
 28. Det foreligger nå en politisk klarering for 16 års aldersgrense for denne gruppen i HVungdom.
 29. Det tok fire timer før vi måtte reise til en annen flyplass i Algerie, Tamanrasser, hvor vi ble lovet klarering for å komme videre, forteller Aftenpostens fotograf, Jon Hauge, som var med i flyet.
 30. Et konsortium av private finansinteresser og private entreprenører vil kunne være et interessant alternativ til sendrektig offentlig saksbehandling og politisk klarering, sier han.
Similar words:
norklorering
sweklorering
norklapring
norklaring
norklatring
norklirring
norklagesang
Your last searches:
 1. klareringLast searches

# NAL Term
1 Flag förlänga
2 Flag watchword
3 Flag förlora
4 Flag förkolning
5 Flag förklarlig
6 Flag stab to death
7 Flag uffe
8 Flag velo
9 Flag accrual
10 Flag förklarande
11 Flag indispensable
12 Flag förhärskande
13 Flag way there
14 Flag celdilla
15 Flag corny
16 Flag förhoppningsfull
17 Flag röntgen-
18 Flag seriös

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1398 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1514 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2073 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3341 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9496 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3149 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3833 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6592 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7331 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7967 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2386 - seconds.

mobiltelefon