logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for koks:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkoks
engchemistry [n]: coke
spachemistry [n]: coque [m]
swechemistry [n]: koks
Anagrams:sokk
Wiki:Koks er brensel som framstilles ved tørrdestillasjon av steinkull. Koks produseres i koksovner, der steinkull varmes opp uten lufttilførsel, hvorpå flyktige bestanddeler i kullet drives ut og benyttes til andre formål. Historisk har koks hatt en viktig funksjon som brensel i byer og tettsteder, og som energibærer og ingrediens i en rekke industrielle prosesser.
Example:
 1. Når det var store middager, skuffet mannen min koks døgnet rundt.
 2. Boligmassen i sentrale bydeler består vesentlig av eldre bebyggelse, og fyring med ved eller koks er menge steder et nødvendig supplement for å oppnå tilstrekkelig innetemperatur.
 3. Cinder er en type tung koks, og anlegget måtte mates dag og natt i vinterhalvåret.
 4. De streikende grubearbeiderne har den siste tid konsentrert sine sakjoner mot leveranser av kull og koks til stålverk fordi hverken stål eller transportarbeidere har villet gå til sympatistreik.
 5. Den 99 dager lange streiken har ennå ikke hatt særlig virkning på britisk tung eller elektrisitetsindustri, og Arthur Scargill prøver nå å sultefore stål og elektrisitetsverk med kull og koks slik at aksjonen mot stenging av ulønnsomme gruber skal begynne å svi.
 6. Den skyldes fyring med ved og koks, og det kan man ikke legge begrensninger på vinterstid, hverken i Oslo eller andre steder på våre breddegrader.
 7. Derfor må alle krefter settes inn for å få redusert svovelinnholdet fra kraftanlegg som drives med koks og kull, opplyser presidenten i Europa Nostra, den nederlandske statsråd Henri J. de Koster, til Aftenposten.
 8. Det er den heller ikke for stålverk som har gjort massive investeringer i store masovner, som smelter malm til råjern ved bruk av koks og kull.
 9. Det siste var greiest, fordi dekket på Ilabanen var en blanding av koks og grus, og skitne ble man, uansett værforholdene.
 10. Det var Norsk Sjømannsforbunds lokale representant i Lillesand, Steinar Edvard Gardberg, som søndag gikk ombord i Lady Dorothy, båten var kommet til havn med en last koks til fabrikken Norton.
 11. Foruten de produkter som er nevnt blant byggevarer og husholdningsartikler og som påvirker inneluften, spres formaldehyd også fra avgasser fra biler, fra tobakksrøk og gjennom røk fra ufullstendig forbrenning av organiske materialer som olje, koks, ved og søppel.
 12. Hvis du frykter at ribben skal komme ut av ovnen som en klump koks eller at lutefisken skal ligne en dissende glassmanet, er det trygt å vite at Opplysningskontoret for kjøtt og Opplysningskontoret for fisk kan besvare spørsmål julaften formiddag før klokken 12.00.
 13. I 1983 eksporterte Norge varer for 91 millioner kroner til Romania, hovedsakelig skipsutstyr, kjemiske produkter, magnesium, metaller og koks.
 14. I tillegg til markedsproblemene i EF er resultatsvekkelsen forårsaket av mindre driftsproblemer, blant annet på grunn av kullstreiken i England, prisøkning på skrap og koks.
 15. Jeg kom med i Arbeidsgruppe Koks og musikere, billedkunstnere og videofolk har jobbet nært sammen om dette prosjektet.
 16. Noen av de hardeste sammenstøtene under konflikten har funnet sted utenfor Orgreave hvor streikende grubearbeidere har forsøkt å hindre transporten av koks til et nærliggende stålverks masovner.
 17. Politi har også sørget for at koks og kull er kommet forbi streikevakter og frem til stål og elektrisitetsverk.
 18. Rent praktisk skal streiken støttes ved at fagorganiserte ikke skal håndtere kull eller koks, langt mindre olje til kraftstasjonene, som nå er gått over til det brenselet i stedet for kull, og langt mindre overse offisielle streikevakter.
 19. Rockbandet The Cut og Arbeidsgruppe Koks har gått sammen om å lage et mediadikt bestående av en maxisingle, en avis og en video.
 20. Selv om den fine bjerkeveden sjelden holder hele sesongen ut, er trekubbene et godt og nødvendig supplement til koks, parafin og elektrisitet, understreker flere av de beboerne Aftenposten har snakket med.
 21. Silisiumkarbid fremstilles av koks, kvartssand og elektrisk kraft og brukes til slipemidler, ildfast materiale og ferrolegering.
 22. Soten skyldes fyring med ved og koks samt dieseleksos.
 23. Jeg har inntrykk av at folk liker å fyre med koks og ved.
 24. Av de 79,3 prosent var oljeeksport representert med 61,8, gasseksport med 16,6 og kull og koks med 0,9.
 25. De enmannsbetjente ulkene ble fyrt med koks, ikke kull.
 26. De få brenselsforhandlerne i Oslo har hendene fulle om dagene med å kjøre ut koks og ved.
 27. Det var dengang husmoderen kunne tilberede små lekkerbiskener på Bolinders kombinationskomfyrer af dobbelt Platejern med AsbestIsolering for Koks og GasFyring.
 28. Erkebiskopen, Duro Koks a, leder prosesjonen og foretar den høytidelige innvielsen.
 29. Erkebiskopen av Zagreb, Duro Koks a, innviet orgelet med vievann og røkelse.
 30. Folk husker godt hvor kald januar og februar var ifjor, og vil gjerne ha koks og ved i hus snarest mulig.
Results found in Swedish dictionary
swekoks
engchemistry [n]: coke
norchemistry [n]: koks
spachemistry [n]: coque [m]
Wiki:Koks är en fast produkt som framställs genom pyrolys av organiska bränslen såsom kol, petroleum, biomassa eller avfall. Vid pyrolysen avgår flyktiga ämnen, som också kan användas som bränslen, medan koksen är den fasta återstoden som ofta har hög halt av aska och grundämnet kol. Koks används bland annat som bränsle och som reduktionsmedel i järnframställning.
Similar words:
swekokas
norkokt
swekoka
swekokt
norkoke
norkokes
norkokk
Your last searches:
 1. koksLast searches

# NAL Term
1 Flag impresionado
2 Flag skoletur
3 Flag ase
4 Flag usual
5 Flag sammensvergelse
6 Flag være forelsket opp over ørene
7 Flag indent
8 Flag there's
9 Flag transportista
10 Flag hacer algo malo
11 Flag dra para
12 Flag rapport
13 Flag tranquilizar
14 Flag svag
15 Flag indeciso
16 Flag prestadora
17 Flag tack så hemskt mycket
18 Flag hvil

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 146 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1454 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3931 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4804 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4156 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8490 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1539 - seconds.

mobiltelefon