logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for manifest:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmanifest
norevident [a]: påtagelig, tydelig
politics [n]: manifest [n]
prove [v]: tydelig vist
ghost [v]: åpenbare seg, vise seg
disease [v]: vise seg
spaevident [a]: manifiesto, evidente
politics [n]: manifiesto [m]
prove [v]: manifestar
ghost [v]: manifestarse
disease [v]: mostrarse, manifestarse
sweevident [a]: påtaglig, tydlig
politics [n]: manifest [n]
prove [v]: tydligt visa
ghost [v]: uppenbara sig, visa sig
disease [v]: visa sig
Synonyms:
 1. [adj]: apparent, evident, patent, plain, unmistakable, obvious [st]
 2. [n]: legal document [gt], legal instrument [gt], official document [gt], instrument [gt]
 3. [v]: attest, certify, demonstrate, evidence, testify [gt], bear witness [gt], prove [gt], evidence [gt], show [gt]
 4. [v]: record [gt], enter [gt], put down [gt]
 5. [v]: appear [gt]
Derived terms:make manifest, manifestation, manifestly, communist manifesto, manifest destiny, manifesto
Example:
 1. It was a manifest error of judgement.
 2. Joy was manifest on the childs face.
 3. He dont manifest much desire to win the game.
 4. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
 5. And is not the bodily pain which follows every excess a manifest declaration of the divine will?
 6. The time has come when i will make myself more manifest in the church,through increasingly greater signs.
 7. To me, acting is the most logical way for peoples neuroses to manifest themselves, in this great need we all have to express ourselves.
 8. Each of us can manifest the properties of a field of consciousness that transcends space, time and linear causality.
 9. God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.
Results found in Norwegian dictionary
normanifest
engpolitics [n]: manifest [formal]
spapolitics [n]: manifiesto [m]
swepolitics [n]: manifest
Synonyms:
 1. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
 2. annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulære
 3. eksplisitt, forklarende, klar, tydelig, åpenbar
Derived terms:manifestasjon, manifestere
Wiki:Et manifest (av latin, manifestus) er en tekst som danner grunnlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en annen slags kulturell bevegelse, gjennom å gjøre rede for prinsippene og intensjonene som ligger til grunn. Det kommunistiske manifest er et godt eksempel.
Example:
 1. Landet er VestTyskland og ordene er Aleksander Kluges, slik han uttalte dem på kortfilmfestivalen i Oberhausen i 1962, dengang som et manifest.
 2. Amnesty har funnet det underlig at en paranoid schizofren person med en manifest hebefrenlignende tilstand allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
 3. Andrej Sakharovs manifest gir uttrykk for samme ide.
 4. Boken gjengir kristendemokratenes europeiske manifest, deres verdensmanifest og programmet for Det europeiske folkeparti.
 5. Den ble manifest i 32års alderen, to år efter studiet som elektroingeniør.
 6. En avhandling om fiskenes kranium ga ham professortittel, og leser man hans filosofiske skrifter konstaterer man at Büchner er forløper for Karl Marx kommunistiske manifest.
 7. Et bilde er et bilde, ikke et manifest eller et stilmøbel.
 8. Fabulous mor var imidlertid nær ved i 1974, da Manifest vant uhyre knepent foran Fabella.
 9. For et par dager siden ble det på et ekstraordinært sentralstyremøte i NGS vedtatt å utgi et eget ungdomsskolepolitisk manifest.
 10. Før vi gjorde noe annet satte vi opp et manifest der alt vi ønsket og ikke ønsket ble nedtegnet.
 11. I et nådeløst manifest, et tidsdokument av et brev begrunner han sin og sine meningsfellers protest, og antyder deres program.
 12. I meget sterk forkortelse kunne boken betegnes som et antidarwinistisk manifest.
 13. Kr.F.K.s landsmøte vedtok nylig et manifest der prinsippene for familiepolitikken er sammenfallende med det Kr.F. står for.
 14. Kristendemokratiets verdensorganisasjon er den eneste internasjonale som har maktet å lage et felles ideologisk manifest.
 15. Mannen hennes derimot, Jørn Ordings David, er vel den mest manifest gale av hele forsamlingen.
 16. Noe av programmet er sammenfattet allerede i de austroslaviske nasjoners felles demokratiske manifest Til Europas nasjoner fra 1848, som senere ble retningsgivende for politikken.
 17. Norges Gymnasiastsamband har laget et eget ungdomsskolepolitisk manifest, og oppfordrer ungdomsskoleelever til å tegne støttemedlemsskap i sambandet.
 18. Nummeret er noe midt imellom et manifest og en oversikt.
 19. Parallelt med politikken har Dumas prosedert en rekke kjente rettssaker, gjerne med politisk tilsnitt - som forsvarer for JeanPaul Sartre og Simone de Beauvoir i Manifest 121saken, som forsvarer for Mitterrand i den fortsatt uoppklarte Observatoiresaken i 1959, som advokat for Ben Barkas familie og i saken om avlyttingen av den satiriske avis Le Canard Enchaine.
 20. Takk for alt sammen, og mest for teatersjef Kjetil BangHansens manifest under den kongelige åpningsseremoni i Grieghallen.
 21. Vi skal ikke seile under noen bestemt politisk farve, men akter å ta med i partiets manifest gode punkter fra alle politiske partier.
 22. 37 år er gått siden den store afrikanske dikter Leopold Senghor lanserte sitt manifest om Negritude.
 23. Blant de store, ofte politisk betente saker han har ført, var som forsvarer for JeanPaul Sartre og Simone de Beauvoir i Manifest 121saken, som forsvarer for Mitterrand i den såkalte Observatoriesaken fra 1959, som aldri er blitt oppklart og hvor Mitterrand påsto at han ble forsøkt bortført.
 24. Bondevik kom med sitt utspill igår da han og Solveig Sollie, formann i partiets kvinneorganisasjon, fremla Kristelig Folkepartis eldrepolitiske manifest på en pressekonferanse igår.
 25. De andre borgerlige partilederne vil ha et felles manifest, som viser velgerne hva de er enige om og hvilken kurs en eventuell borgerlig regjering vil følge.
 26. Den foreligger i svensk oversettelse, utgitt av Charta 77Foundation, Boks 50041, 104 05 Stockholm, Dette er et manifest rettet til den vestlige verden.
 27. Det uttalte Senterpartiets leder, statsråd Johan J. Jakobsen, da han presenterte partiets distriktspolitiske manifest i Tromsø mandag.
 28. Det var dette manifest som et par år senere førte til at Vaclav Havel ble en av de tre forfattere av Charta 77.
 29. Dette er vel og bra, men for slitne menneske hjelper det korkje med manifest eller nye arbeidsoppgåver.
 30. Dette manifest offentliggjøres idag av ledende aviser over hele VestEuropa.
Results found in Swedish dictionary
swemanifest
engpolitics [n]: manifest [formal]
norpolitics [n]: manifest
spapolitics [n]: manifiesto [m]
Synonyms:
 1. attest, budskap, bulletin, deklaration, dekret, fullmakt, kommuniké, kungörelse, meddelande, uppslag, order, program, proklamation
 2. annons, information, nyhet, upplysning, propaganda, publicering, reklam, explicit, förklarande, klar, tydlig, uppenbar
Derived terms:manifestation, manifestera
Wiki:För skivbolaget Manifest i Luleå, se Manifest (skivbolag) Ett manifest är en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse. Det är ibland, men inte alltid, som författarens avsikt är att åstadkomma ett manifest. Ordet härstammar från latinets manifestus och används i svenska även som ett adjektiv med betydelsen tydlig eller uppenbar.
Similar words:
engmanifestly
normaniert
spamanifestar
spamanifiesto
engmanginess
engmanifold
engmanliness
Your last searches:
 1. manifest


Manifest was recognized as a English verb

Infinitive: (To) manifest
Gerundio: manifesting
Past participle: manifested
Indikative
1. Present
 • i
  manifest
 • you
  manifest
 • he
  manifests
 • we
  manifest
 • you
  manifest
 • they
  manifest
8. Perfect
 • i
  have manifested
 • you
  have manifested
 • he
  has manifested
 • we
  have manifested
 • you
  have manifested
 • they
  have manifested
2. Imperfect
 • i
  manifested
 • you
  manifested
 • he
  manifested
 • we
  manifested
 • you
  manifested
 • they
  manifested
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had manifested
 • you
  had manifested
 • he
  had manifested
 • we
  had manifested
 • you
  had manifested
 • they
  had manifested
4a. Future
 • i
  will manifest
 • you
  will manifest
 • he
  will manifest
 • we
  will manifest
 • you
  will manifest
 • they
  will manifest
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have manifested
 • you
  will have manifested
 • he
  will have manifested
 • we
  will have manifested
 • you
  will have manifested
 • they
  will have manifested
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would manifest
 • you
  would manifest
 • he
  would manifest
 • we
  would manifest
 • you
  would manifest
 • they
  would manifest
12. Conditional perfect
 • i
  would have manifested
 • you
  would have manifested
 • he
  would have manifested
 • we
  would have manifested
 • you
  would have manifested
 • they
  would have manifested
Subjunctive
6. Present
 • i
  manifest
 • you
  manifest
 • he
  manifest
 • we
  manifest
 • you
  manifest
 • they
  manifest
13. present perfect
 • i
  have manifested
 • you
  have manifested
 • he
  have manifested
 • we
  have manifested
 • you
  have manifested
 • they
  have manifested
past
 • i
  manifested
 • you
  manifested
 • he
  manifested
 • we
  manifested
 • you
  manifested
 • they
  manifested
plu
 • i
  had manifested
 • you
  had manifested
 • he
  had manifested
 • we
  had manifested
 • you
  had manifested
 • they
  had manifested
Imperative
Affirmative
 • you
  manifest!
 • we
  Let's manifest!
 • you
  manifest!
Negative
 • you
  don't manifest! (do not manifest)!
 • you
  don't manifest! (do not manifest)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag fréjol
2 Flag ånding
3 Flag assistance
4 Flag melodiøs
5 Flag stekt
6 Flag conch
7 Flag kaste om
8 Flag myse
9 Flag initialization
10 Flag enemistad
11 Flag obelisk
12 Flag stencil
13 Flag ikkespredning
14 Flag mustiar
15 Flag amansar
16 Flag up to
17 Flag være på frammarsj
18 Flag lette på spenningen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1594 - seconds.

mobiltelefon