logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nicaraguansk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nornicaraguansk
enggeneral [?]: Nicaraguan
spageneral [?]: Nicaragua
swegeneral [?]: Nicaraguanska
Example:
 1. En nicaraguansk toppleder har på et lukket møte uttalt at det absolutt ikke ville være aktuelt med valg i november dersom sandinistene ikke var blitt utsatt for press fra USAstøttede opprørere, fremgår det av et dokument som er kommet UPI i hende.
 2. Da ble to amerikanske frivillige drept i et helikopter som ble skutt ned over nicaraguansk territorium.
 3. Dager efter Shultz besøk ble den nicaraguanske opprørsleder Eden Pastora utsatt for et mislykket attentat inne på frigjort nicaraguansk territorium.
 4. De ti prestene ble satt på et fly og sendt ut av landet efter at de hadde deltatt i en protestmarsj til støtte for en nicaraguansk prest som holdes i husarrest av regimet.
 5. Den nicaraguanske utenriksministeren opplyste at to amerikanske fregatter hadde forsøkt å skape problemer for det sovjetiske fartøyet da det ble eskortert inn til nicaraguansk havn av et fartøy fra landets kystvakt.
 6. Det gjelder et prosjekt hvor et skip med mat og medisiner skal eskorteres inn i nicaraguansk havn av minesveipere.
 7. Dette skyldtes at Venezuela hadde tillatt en såret nicaraguansk opprørsleder å komme til landet for medisinsk behandling.
 8. Diplomater fra USA og LatinAmerika, samt enkelte erfarne politiske talsmenn, på nicaraguansk side hevder at en kombinasjon av økonomiske, militære og politiske pressmidler vil drive den sandinistiske ledelse til å holde valg til presidentembedet og til en lovgivende forsamling neste år.
 9. En nicaraguansk leder sa i helgen at sandinistregjeringen feilaktig er beskyldt for religionsforfølgelse, og forsikret potensielle velgere at regimet følger den kristne lære bedre enn Paven selv.
 10. En nicaraguansk soldat viser skolebarn hvordan lader et gevær.
 11. Ett flyangrep ble rettet mot en radiostasjon i Nicaragua, flittig brukt av opprørsstyrkene i El Salvador, et annet mot en nicaraguansk militærleir.
 12. Forsvarsminister Humberto Ortega taler under innvielsen av en barnepark, og oppfordrer nicaraguansk ungdom til å forsvare sitt land mot amerikansk imperialisme.
 13. Grovarbeidet blir gjort av en latinamerikansk commandogruppe, som bruker hurtiggående småbåter i sine operasjoner i nicaraguansk territorialfarvann.
 14. I den aktuelle situasjonen brukes den til å karakterisere påstått nicaraguansk undergravningsvirksomhet i El Salvador som et indirekte angrep på USA, som USA må ha rett til å forsvare seg mot.
 15. I forrige måned bekreftet kilder i Washington at den amerikanske efterretningsorganisasjonen CIA ledet mineleggingen i nicaraguansk farvann.
 16. Ifølge et kommunike fra domstolen krever Nicaragua at USA må betale for de skader som er blitt påført mennesker, eiendom og nicaraguansk økonomi.
 17. Informerte amerikanske kilder utelukker ikke at helikopteret kan ha vært over nicaraguansk territorium.
 18. Også nicaraguansk kaffe, kjøtt og skalldyr går jevnlig til USA.
 19. Over 2000 kubanske rådgivere er hjemsendt, salvadoranske frigjøringsledere har efter nicaraguansk oppfordring forlatt landet, det er kunngjort amnesti for flyktede nicaraguanere, det er lempet på pressecensuren og det er forsikret at valg skal holdes neste år.
 20. Pentagon benektet torsdag kategorisk påstanden fra Managua om at USA har krenket nicaraguansk territorium.
 21. På den annen side bad Reagan om forståelse for at den forestående geriljaoffensiv i El Salvador, med kubansk og nicaraguansk støtte, nødvendiggjør øket militær assistanse til regimet.
 22. Reaganadministrasjonen benekter kategorisk sandinistregimets beskyldninger om at amerikanske fly og krigsskip har krenket nicaraguansk territorium.
 23. Reaganadministrasjonen og kilder innen Kongressen innrømmer at CIA ledet mineleggingen av de nicaraguanske havnene, selv om CIA tjenestemennene forble ombord i skip som lå utenfor nicaraguansk territorialfarvann som USA anerkjenner.
 24. Sandinistregimet hevder at amerikanske helikoptere har krenket nicaraguansk luftrom minst 17 ganger bare siden sist søndag, åpenbart som støtte til kontrarevolusjonære opprørsstyrker i det samme område.
 25. TASSmeldingen gjentok nicaraguanske påstander om at to amerikanske fregatter gikk inn i nicaraguansk territorialfarvann i nærheten av havnebyen Corinto, og at et amerikansk jagerfly samtidig krenket nicaraguansk luftrom.
 26. Tirsdag lanserte han et resolusjonsforslag, som uten å binde administrasjonen fastslår at Senatet ikke kan akseptere mineleggingen av nicaraguansk territorialfarvann.
 27. Tjenestemenn i Washington og ved den amerikanske ambassade i Tegucigalpa fremholdt at underoffiser Jeffrey C. Schwab ble drept av fiendtlig ild fra nicaraguansk territorium efter at helikopteret han førte måtte nødlande på honduransk jord like i nærheten av grensen.
 28. Under ledelse av den tidligere revolusjonshelt Eden Pastora har bevegelsen 5600 mann under våpen inne på nicaraguansk område.
 29. Eit av dei mest kjende målarstykka er kanskje det som ei kvinne laga av Jesus, krossfesta med bukser som om han var ein nicaraguansk landarbeidar.
 30. All nicaraguansk flytrafikk til og fra USA skal opphøre.
Similar words:
nornicaraguaner
engNicaraguan
engNicaragua
norNicaragua
spaNicaragua
spanicaragüense
sweNicaragua
Your last searches:
 1. nicaraguanskLast searches

# NAL Term
1 Flag snekkeri
2 Flag kalsium
3 Flag distingvere
4 Flag äta
5 Flag can opener
6 Flag concluir
7 Flag krampe i beinet
8 Flag caracol de mar
9 Flag thrift
10 Flag avløp
11 Flag abolsado
12 Flag avsteg
13 Flag prevarication
14 Flag i rett perspektiv
15 Flag basslinje
16 Flag France
17 Flag empacadora
18 Flag bråck

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2240 - seconds.

mobiltelefon