logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sammentreff:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsammentreff
engtime [n]: coincidence
spatime [n]: coincidencia [f]
swetime [n]: sammanfall
Synonyms:hasard, hendelse, slump, spill, tilfeldighet, tilfelle, treff, vilkårlighet
Derived terms:sammentreffe, sammentreffende
Example:
 1. Et spill av tilfeldigheter, uttalte inspektør Reidar Nordeng i Haldens arbeidstilsyn og mente det var nærliggende å regne med at dette var et sammentreff som ikke har noe med bedriften å gjøre.
 2. Dette var jammen litt av et sammentreff, og hvilket overveldende syn, sier Aase Baustad fra Tonsenhagen, som på søndagsturen i Årvollia forleden traff på en velvoksen elg på stien hvor hun spaserte.
 3. Derfor er det nærliggende å regne med et sammentreff som ikke har med bedriften å gjøre.
 4. Det blir derfor et nesten symbolsk sammentreff at hans første separatutstilling i Galleri Vognremissen hadde åpning parallelt med starten på Oslodagene.
 5. Det er et underlig sammentreff at Amnesty International skulle bli tildelt NRKs årlige innsamlingsaksjon akkurat i 1984 - årstallet som den britiske forfatteren George Orwell brukte som tittel på sin fremtidsroman, visjonen om storebrorsamfunnet.
 6. Det er her så mange sammentreff av tilfeldigheter at man har vanskelig for å tro at alt kan tilskrives tilfeldigheter.
 7. Det kunne da neppe ha vært et tilfeldig sammentreff at det natten til 29. august hadde ligget en død mann på veien der ute.
 8. Det var et sammentreff av mannskapsmangel og uhell som tilspisset situasjonen for oss den første uken systemet var i funksjon.
 9. Det var sammentreff av mange uheldige faktorer som førte til ulykken, sier Spakmo som legger til at han nå vil avvente den videre saksgang.
 10. Dette er trolig et sammentreff, som imidlertid bidro til å sette de skiftende forhold i datamarkedet i et relieff.
 11. En annen viktig forutsetning for tilblivelsen av Findhornsamfunnet var det forunderlige sammentreff at begge de to kvinnene også eide en art mediumistiske evner, som de hadde utviklet helt uavhengig av hverandre.
 12. Et sammentreff av tilfeldigheter ville at jeg dagen før gikk gjennom dikterens gate for å fotografere hans hus.
 13. Godt å få støtte, som sagt, men uttalelsen ble ved et pussig sammentreff offentliggjort i Folkets Framtid samme dag som den nye Balsfjordpresten ble utnevnt i statsråd.
 14. Hvilket uendelig lykkelig sammentreff !
 15. Maken til sammentreff av jubileer som det norsk astronomi opplever iår, skal man lete lenge efter.
 16. Om brann alltid er et sammentreff av uheldige omstendigheter sa han seg takknemlig over at det var så lite vind den dagen.
 17. På tross av A / S Oslo Sporveiers forsikringer om at det var et sammentreff av uheldige omstendigheter, det vil bli bedre, er trikkene på rute ni fremdeles stappfulle.
 18. Så han oppsøkte moskeen i Norwich, som er innredet i hva som tidligere var en kirke sammentreff den kirken der hans far i sin tid ble døpt, Han avla trosbekjennelsen.
 19. To portretter er blitt et artig sammentreff.
 20. Ved et sammentreff sto Kristoffersens artikkel i Aftenposten samme dag som Adresseavisens havrettsmedarbeider tok bladet fra munnen i sin avis og fortalte om hvordan journalistene i Treholts følge ble manipulert og lot seg manipulere.
 21. Årsaken til at vi akkurat den uken hadde hatt en slik overvekt av nynorsk, skyldtes sammentreff av omstendigheter, aykdom, kurser og permisjon på en gang, slik at de bare hadde 3 tilgjengelige hallomennesker mot normalt 6.
 22. Årsaken til matforgiftningen ligger antagelig i et sammentreff av flere uheldige omstendigheter.
 23. Det er et merkelig sammentreff at telefonene våre ikke virker nå som vi trenger dem mer enn noen sinne.
 24. Altfor ofte ender lørdagsfesten i et alt annet enn muntert sammentreff på veiene.
 25. Det var et nesten for tilfeldig sammentreff at en amerikansk handelsdelegasjon kom til Moskva samtidig som de to lands utenriksministre møttes i Geneve.
 26. Dette sammentreff av begivenheter var neppe tilfeldig, liksom det neppe kom aldeles overraskende på regjeringen at Mandela i intervjuet antydet en viss forhandlingsvilje.
 27. Dette sammentreff er en av de omstendigheter som ligger til grunn for Svenska Dagbladets påstand om en forbindelse mellom regjeringens Sovjetpolitikk og tiltalebeslutningen mot avisen - som nå tas for gitt.
 28. Ellefsen sier at dette er et sammentreff.
 29. Et fiffig sammentreff med generalprøve på Revisoren samme dag som Tsjernenko begraves og Gorbatsjov overtar i Kreml.
 30. Et heldig sammentreff førte til at mange av bildene ble tatt på Slottet, den beste utsiktspost en fotograf kunne ønske seg i Oslo under frigjøringen.
Similar words:
norsammentreffe
norsammentre
norsammentrekke
norsammentrengt
norsammentrykt
norsammen med
norsammenbrud
Your last searches:
 1. sammentreffLast searches

# NAL Term
1 Flag steg
2 Flag seaweed
3 Flag membrana nictitante
4 Flag adoptere
5 Flag daño
6 Flag sammet
7 Flag oändlighet
8 Flag hungrig
9 Flag nedsverte
10 Flag whirlpool bath
11 Flag ragnarokk
12 Flag cantata
13 Flag ring up
14 Flag staccato
15 Flag ubesindig
16 Flag empalar
17 Flag svina
18 Flag delude

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1742 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6755 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1520 - seconds.

mobiltelefon