logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for starr:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norstarr
engbotany [n]: sedge
spabotany [n]: juncia [f]
swebotany [n]: starrgräs
Wiki:Starr (Carex) er en gruppe planter som ligner på (og er nært beslektet med) gress. De dominerer i fuktige habitater i tempererte strøk. Bladene er smale og tråd- eller renneformede.
Example:
 1. For tiden er Ringo Starr eldst, var realistenes gale svar.
 2. Med Romanov av veien hadde Gorbatsjov myndighet til å overføre Gromyko til et seremonielt embede og erstatte ham med en av sine egne folk, sa professor Richard Starr ved Stanforduniversitetet.
 3. De to eksmedlemmene av Beatles, Ringo Starr og George Harrison sammen med Yoko Ono har saksøkt det tredje gjenlevende medlemmet, Paul McCartney for over 80 millioner kroner.
 4. Fra venstre Paul McCartney, George Harrison, John Lennon og Ringo Starr.
 5. Få med Ringo Starr, Paul McCartney og George Harrison på en låt.
 6. Gjennom starr og pors.
 7. I ukens AMagasin presenteres serien og de fire legendariske musikerne John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr.
 8. Paul McCartney og Ringo Starr.
 9. Paul McCartney med sin gruppe Wings, John Lennon med den japanske avantgardekunstneren Yoko Ono, mens George Harrison og Ringo Starr ble soloartister.
 10. Som komponist skal han selvfølgelig ha mer enn George Harrison og Ringo Starr, men han har visst skaffet seg en avtale som gir ham mer enn John Lennon også.
 11. Stevie Wonder, Ringo Starr, Gary More og Roy Hay er alle gjesteartister på The Beach Boys nye LP som kommer 10. juni, og ganske enkelt heter The Beach Boys.
 12. Under en turne i Hamburg traff de trommeslageren Ringo Starr.
Similar words:
engstair
engstar
engstare
engstark
engstarry
engstart
norstart
Your last searches:
 1. starrLast searches

# NAL Term
1 Flag viril
2 Flag butiksbiträde
3 Flag despótico
4 Flag uutalbar
5 Flag mailing list
6 Flag extraño
7 Flag ukorrekt
8 Flag massakrere
9 Flag graderías
10 Flag utstakning
11 Flag reflex
12 Flag tränga undan
13 Flag yucca
14 Flag gjøre målløs
15 Flag solidaristic
16 Flag tappa ur
17 Flag avgöra
18 Flag bokbindare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1904 - seconds.

mobiltelefon