logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for teleskop:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norteleskop
engoptics [n]: telescope
spaoptics [n]: telescopio [m]
sweoptics [n]: teleskop
Synonyms:brennglass, brille, fiskeøye, forstørrelsesglass, kikkert, kontaktlinse, linse, makrolinse, mikroskop, monokkel, objektiv, periskop, prisme, speil, stjernekikkert, teleobjektiv
Wiki:Et teleskop (fra gresk tele (fjern) og skopein (å se eller betrakte)) er et instrument og et optisk hjelpemiddel for å observere fjerntliggende objekter. Teleskoper lages for observasjoner i en del av det elektromagnetiske spektrum. De vanligste teleskoper er for synlig lys, men andre varianter kan avbilde radiobølger, infrarødt, ultrafiolett eller enda kortere bølgelengder som gammastråling.
Example:
 1. De anvendte et fire meter langt teleskop på Kitt Peakobservaroriet i mai i år og et 2,3 meters teleskop ved universitetet i Arizona.
 2. De benyttet verdens nest største teleskop, det såkalte Haleteleskopet på Palomarobservatoriet i California.
 3. En 24 timers utnyttelse av et astronomisk teleskop er ganske enestående.
 4. En småplanets nærpassering av Jorden avsløres som en lysende strek på fotografi tatt med lang eksponeringstid igjennom et astronomisk teleskop.
 5. Et astronomisk teleskop er som et moderne kamera, det kan tilkobles en lang rekke linsesystemer og hjelpeinstrumenter.
 6. Et teleskop som fotograferer, følger stjernenes himmelbevegelse og avtegner dem som lysprikker.
 7. Han sier at verdens beste teleskop nå blir rettet mot massen, for om mulig å finne ut hva det egentlig er.
 8. Hvis det da hadde vært astronomer ved Jupiter, ville de ved å rette et teleskop mot Solen, se Jorden passere over solskiven som en liten sort flekk.
 9. Man gjennomlyste, bestrålte, brukte teleskop og mikroskop, sendte roboter til steder folk ikke kan oppholde seg.
 10. Med et IR teleskop kan man se gjennom disse tette slørene.
 11. Og om få måneder innvier engelskmennene et teleskop som de har flyttet ned fra England.
 12. Om fire år vil norske astronomer kunne observere med et topp moderne teleskop av betydelig størrelse.
 13. Planetens sydpol heller noe bort fra oss, men i et godt teleskop er det nu mulig å se litt av sydpolkalotten og skyene over denne nede ved planetens rand.
 14. Solen skal studeres i et nytt teleskop, verdens største og sterkeste eksemplar.
 15. Solforskerne begrunner selv behovet for et slikt stort teleskop med at de fleste fundamentale prosessene i og på Solen finner sted i dimensjoner som er noe mindre enn de 500700 km de kan observere idag.
 16. Å bli den første som ser Halleys komet direkte i synsfeltet til et teleskop, og det å se den med det blotte øye.
 17. To forskningsinstitusjoner i California har mottatt en privat gave på nesten 650 millioner kroner som gjør det mulig å bygge verdens største optiske teleskop.
 18. Vårt teleskop vil bli fire ganger sterkere enn Palomar.
 19. De største optiske teleskoper i funksjon idag er et fem meters instrument på Mount Palomar i California og et seks meters teleskop i SovjetUnionen.
 20. Den eneste store konkurransen som da sto igjen, var å bli den første til å observere kometen visuelt, dvs. se den direkte gjennom et teleskop.
 21. Den første amatøren som lyktes å fotografere Halleys komet, ble japaneren Isutomu Seki som gjorde vellykkede observasjoner i september 1984 med sitt 60 centimeters teleskop.
 22. En gave på en halv milliard kroner gjør det mulig å starte bygging neste år av et teleskop med dobbelt så stor linse på Hawaii.
 23. Et nytt kjempemessig teleskop, som skal bygges på Hawaii, vil gjøre det mulig for astronomene å se enda lenger tilbake i universets fortid.
 24. Ideen om et timeters teleskop ble født i 1977, forteller Nelson til New York Times.
 25. Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo vil trolig ta hånd om en del av behandlingen av bilder tatt av et ultrafiolett teleskop ombord på romfergen.
 26. Kjempeplaneten er et flott objekt enten det sees med det blotte øyet, i prismekikkert eller astronomisk teleskop.
 27. Kometen ble 12. september fotografert i Norge, og en ukes tid senere også sett i teleskop.
 28. Med dagens største teleskop, som ligger i California, er det mulig å oppdage lys som er åtte og et halvt millarder år gammelt.
 29. Observeres den i et lite teleskop med 40 gangers forstørrelse, ser Jupiter like stor ut som fullmånen med det blotte øye.
 30. Prismekikkert eller et annet teleskop er fremdeles et nyttig og godt hjelpemiddel, selv om kometen nå er blitt meget klarere.
Results found in Swedish dictionary
sweteleskop
engoptics [n]: telescope
noroptics [n]: teleskop
spaoptics [n]: telescopio [m]
Synonyms:förstoringsglas, kikare, kontaktlins, lins, mikroskop, monokel, objektiv, periskop, prisma, spegel, teleobjektiv
Derived terms:teleskopisk
Wiki:Teleskop, från grekiskans telesko'pos - fjärrseende, är en anordning som gör det möjligt att observera och avbilda små och ljussvaga astronomiska objekt. Det första enkla teleskopet eller kikaren byggdes av en holländare, Hans Lippershey i början av 1600-talet. Galileo Galilei förbättrade år 1609-1610 väsentligt teleskopet och han är den förste som man vet använt teleskop inom astronomin.
Example:Härliga observationer med ett teleskop.|Det är mitt teleskop.|De skar ut den ur ramen, rullade in den i ett teleskop.|Du har tittat på mig genom ditt teleskop|Det är ditt teleskop.|Nu när jag har börjat spara pengar så skulle jag vilja köpa ett teleskop åt dig till De vise männens dag.
Similar words:
engtelescope
engtelescopic
nortelefon
norteleks
nortelekse
norteleolog
norteleskopisk
Your last searches:
 1. teleskopLast searches

# NAL Term
1 Flag tona ner
2 Flag pipa
3 Flag thyme
4 Flag handikapp
5 Flag perdonar
6 Flag dead
7 Flag pine cone
8 Flag absolver
9 Flag dristig
10 Flag tar
11 Flag dispar
12 Flag släpa med
13 Flag maritim
14 Flag bajar
15 Flag frist
16 Flag contiguo
17 Flag alentar
18 Flag fullt opp

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 686 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1806 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6799 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1645 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2250 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5179 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5987 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6439 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5435 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5960 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2068 - seconds.

mobiltelefon