logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for underskrift:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norunderskrift
enggeneral [?]: Signature
spageneral [?]: Firma
swegeneral [?]: Signatur
Example:
 1. Det er riktig at menn kan være vanskelige å ha med å gjøre når det gjelder prevensjon, men UMATI krever i hvert fall ingen underskrift for å gi resepter på prevensjonsmidler til gifte kvinner, sier hun.
 2. Det vi trenger, er underskrift fra fem prosent av de stemmeberettigede, det vil si 329 tilhengere, sier Leif Ansgar Andersen, som er initiativtager.
 3. Mange kvinner har likevel fortalt oss at de må ha mannens underskrift for å få utlevert prevensjonsmidler ?
 4. 4. oktober 1982 gjorde Reagan forslaget til lov ved sin underskrift.
 5. 5. juli mottok han et brev med uleselig underskrift efter fullmakt fra dekanus med beskjed om at han ikke hadde bestått.
 6. 500 000 blanke dollar skal Tretjak få hvis han setter sin underskrift på kanadisk papir.
 7. Avtalen ble formalisert gjennom endelig underskrift av Jack R. Salley fra Du Pont, Norsk Kabelfabriks styreformann, Kjell Kveim, og administrerende direktør Egil Halvorsen.
 8. Bestefaren, som nå er 81 år, hadde da fått morens underskrift på at hun ikke tålte gutten.
 9. Deres kontrollarbeide bygger for det vesentlige på det papir skattebetalerne tidligere har undertegnet på ære og samvittighet, men som fra nå av reduseres til en underskrift om at jeg forsikrer at opplysningene er gitt efter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det efter det jeg vet ikke finnes noe uriktig i dem.
 10. Det eneste som manglet var familiens underskrift.
 11. Det er i denne sammenheng helt likegyldig hvem Arne Treholt er og hva han har gjort - 560 000 nordmenn har gitt sin underskrift til NTA, og de aller, aller fleste av dem har aldri møtt Arne Treholt.
 12. Det kreves i loven at møtebok fra konstitueringen vedlegges, med opplysninger om hvem som er valgt til hovedstyre og bekreftet av medlemmenes underskrift.
 13. Det skjedde ikke ved underskrift av noen kontrakt, men da 27åringen fikk sin profflisens på kontoret til Norges Cykleforbund i Idrettens Hus igår formiddag.
 14. Det store kortet skal plasseres i Hjortedammen torsdag formiddag, og alle som kommer dit får anledning til å gi sin underskrift.
 15. Efter det Aftenposten erfarer, vil Gøteborgklubben sette alt inn på å få nordmannens underskrift.
 16. En av forsvarerne, advokat Gunnar Olav Sætra, opplyste i forbindelse med ett av underslagspunktene at det fra hans side ville bli hevdet at det var studiekonsulentens underskrift som fantes på et dokument som er bevismiddel i saken.
 17. En skilt mor som ønsker at hennes barn skal ha hennes pikenavn som slektsnavn, trenger ikke underskrift og aksept fra faren så lenge bare hun har foreldreretten over barna.
 18. En straffedømt ved navn Schmidt hadde i 1934 satt sin underskrift på en erklæring om at von Fritsch samme høst var blitt iakttatt i utilbørlig, naturstridig omgang med en profesjonell yngling.
 19. Han la til at han var klar over at også andre italienske klubber, blant dem Fiorentina og Torino, forsøker å få Socrates underskrift før forbundet mot utenlandske spillere trer i kraft 30. juni.
 20. Han manglet en siste underskrift på sine oppholdstillatelse.
 21. Hvis de sovjetiske lederne mener noe med sin underskrift på Helsinkiavtalen, vil det være en god, ikkemilitær måte å vise dette på ved å la folk få lov til å reise fritt.
 22. I regjeringen er det åpen uenighet mellom fridemokratenes to viktigste ministre - utenriksminister HansDietrich Genscher, som vil ha en underskrift, og økonomiminister Martin Bangemann, som sier nei.
 23. I slutten av neste uke kommer Günter Netzer, manager i HSV, til Oslo for å forhandle med Lillestrøm - og for å få Solers underskrift.
 24. Idag trengs hennes underskrift bare når de skal låne penger.
 25. Jeg satte min underskrift under den kortfattede protokollen og min beskytter fulgte meg til vaktstuen.
 26. Klubbens manager Peter Shreeves har pr. telefon allerede gitt uttrykk for at han ønsker nordmannens underskrift.
 27. M / S vil i tilfelle kjempe med VIF om Vestrengs underskrift.
 28. Men dessverre har det ikke sett ut til at SovjetUnionens underskrift er verd engang det papir det skrives på.
 29. Ofte mangler f.eks. underskrift fra ektefelle ved salg av bolig, sier Kjærvik.
 30. Og nå må alle som kan tiltre et slikt ønske, støtte opp om ovennevnte kampanje med sin underskrift.
Results found in Swedish dictionary
sweunderskrift
enggeneral [?]: Signature
norgeneral [?]: Signatur
spageneral [?]: Signatur
Synonyms:
 1. påskrift, signatur
 2. namnteckning, signatur
 3. autograf, påskrift, namnteckning
Similar words:
engunderskirt
norunderskrive
sweunderskikt
sweunderskrida
engundershirt
norundersjikt
sweunderskott
Your last searches:
 1. underskriftLast searches

# NAL Term
1 Flag avhåre
2 Flag cargar
3 Flag smelt
4 Flag drukning
5 Flag barricade
6 Flag grayish
7 Flag arrimarse a
8 Flag forskrift
9 Flag step up
10 Flag japan
11 Flag permanganat
12 Flag ungdomskriminell
13 Flag boor
14 Flag portofri
15 Flag behag
16 Flag malpractice
17 Flag brotne
18 Flag imputación

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2426 - seconds.

mobiltelefon