logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for variabel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norvariabel
engendring [a]: changeable, variable, mutable [formal], fickle
general [n]: variable
spaendring [a]: variable, cambiable, alterable
general [n]: variable [f]
sweendring [a]: variabel
Synonyms:
 1. element, omstendighet
 2. foranderlig, varierende, omvekslende, ombyttelig, vekslende
 3. skiftende
Wiki:En variabel er et symbol som representerer et vilkårlig tall eller element i en mengde. Elementene i denne mengden kalles verdiene til variabelen. En konstant representerer, i motsetning til en variabel, er bestemt størrelse.
Example:
 1. At blandingen er variabel og at det har vært en erkjennelse av dette til stede, kan kanskje tittelen tyde på.
 2. Avgiftsmerker med variabel gyldighet kan f. eks. plasseres på frontruten.
 3. Brasar, F. Hansen - variabel, der fremme uten galopp.
 4. Carolo Buck er variabel og har det for vane å slå til når man minst aner det.
 5. Denne del av personalbehovet er således en variabel omkostning, som kan planlegges lønnsomt uten de vanlige og besværlige ansettelsesprosedyrer.
 6. Derfor velger vi iallfall å sitte på gjerdet og se hvordan det utvikler seg i Sverige, der man neste vår / sommer vil starte med variabel rekkepris.
 7. Dermed kan også bedrifter med ensidig produksjon eller variabel tilgang av arbeid kunne ta inn lærlinger.
 8. Det endte til slutt med at hjemmelaget Mjøndalen vant med 32 over Odd i en kamp som spillemessig var meget variabel.
 9. Enkel kjøkkenstol med variabel sittehøyde.
 10. Et problem som hittil har voldt ekspertene, og de som arbeider med å gjøre denne typen varemerking lettere tilgjengelig, har vært varer med variabel vekt.
 11. Hingsten er imidlertid variabel i prestasjonene, og vi anbefaler garderinger.
 12. I tillegg skal fartøyene utstyres med en variabel dybdesonar.
 13. Kjøkkensjefers fyldighet er nok like variabel som blant folk flest.
 14. Kjønn vil dermed bli en viktig variabel i analysen.
 15. Kvaliteten på årets Lofottørrfisk er meget variabel, skriver Nordlands Framtid.
 16. Liaaengruppen levde godt på kontraheringstoppen for rigger og forsyningsskip for noen år siden, men har senere hatt en noe mer variabel ordretilgang.
 17. Men han trøster seg med at hans lag ikke har tapt mer enn to hjemmekamper hittil i sesongen, og at Manchester United har vist meget variabel form.
 18. Min Hera, F. Marthinsen - meget variabel, farlig ved klaff.
 19. Osiris er utrolig variabel i prestasjonene, men slår til med et pangløp i ny og ne.
 20. Pressetalsmann Erik Senstad i Forsvarsdepartementet sier til Aftenposten at slepesonarene med mulighet for variabel dybdeplassering under søk vil bli godt utnyttet i fredstid, mens man i krigstid bare vil benytte disse sonarene i en avgjørende fase av antiubåt krigføring.
 21. Publikum var varsomme med de store bud og auksjonarius Rølles måtte dra hardt for å trekke i gang kronegaloppen om de nesten 400 katalognumrene som holdt variabel kvalitet fra aldeles nytt til antikt med behov for omsorg og pleie.
 22. På landsbasis var oppslutningen mer variabel, men bilbransjeforbundet mener det har oppnådd hva det ville, å markere en protest uten at publikum ble skadelidende.
 23. Rådmannen har kommet frem til en fordelingsnøkkel basert på en fast og en variabel komponent.
 24. Det ble likevel en del vanskelig vind å hanskes med første NMdagen, sa Per Ottar Skaaret fra Asker, som mente arrangørene la banen for nær land der det ble meget variabel vind.
 25. At kvaliteten på de siste utgivelsene har vært variabel, demonstrerer også denne.
 26. Bilgodtgjørelsen kan ha en fast del til å dekke faste utgifter som forsikring, veiavgift, garasjeleie osv. og en variabel del avhengig av antall kilometer.
 27. Blant de nye, firehjulsdrevne bilene, finner vi Mercedes som endelig presenterer sitt sofistikerte - og meget kostbare elektronisk styrte system for permanent firehjulsdrift med variabel kraftfordeling mellom bak og foraksel.
 28. De har helt glemt dem som er med og betaler gjennom skattenivået, men som ingenting får, kvinner som tjener lite eller ingenting, f.eks. på grunn av mange barn eller variabel helse.
 29. En slik strategi kan redusere bedriftenes omkostninger på kort sikt og gjøre arbeidskraften til en mer variabel kostnad.
 30. Frankrike har imidlertid vært svært variabel i denne turneringen, noe ikke minst nimålstapet for Finland forteller om.
Results found in Swedish dictionary
swevariabel
engändring [a]: changeable, variable, mutable [formal], fickle
general [n]: variable
norändring [a]: variabel
spaändring [a]: variable, cambiable, alterable
general [n]: variable [f]
Synonyms:
 1. element, omständighet
 2. föränderlig, varierande, omväxlande, ombytlig, växlande
 3. skiftande
Wiki:En variabel är något som kan ändras. Inom matematiken och datavetenskapen betecknar den ett namngivet objekt som används för att representera ett okänt värde, till exempel ett reellt tal. Variabler används i öppna utsagor.
Similar words:
engvariable
spavariable
engvariant
engvaried
norvarebil
norvaria
norvarians
Your last searches:
 1. variabelLast searches

# NAL Term
1 Flag packad
2 Flag participación
3 Flag suministro principal
4 Flag ge respit
5 Flag mano
6 Flag solitær
7 Flag medmenneskelighet
8 Flag fjærball
9 Flag motarbeta
10 Flag overtredelse
11 Flag double over
12 Flag ta tag i
13 Flag trekubbe
14 Flag barnaktig
15 Flag stå fast
16 Flag sin consolidar
17 Flag navigable
18 Flag överföra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1034 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2148 - seconds.

mobiltelefon