logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for BNP:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norBNP
engøkonomi [n]: GNP, gross national product
spaøkonomi [n]: PBI [m], producto bruto interno [m]
sweøkonomi [n]: BNP
Eksempel:
 1. Dette er dårlige nyheter for de tilbudsøkonomer som tror at problemet kan løses ved en vekst i BNP på fem prosent over de neste fem år.
 2. Reaganadministrasjonens prognoser tilsier en fortsatt vekst i BNP neste år på 4 til 4,5 prosent.
 3. Veksten i BNP ville vært nærmere fire prosent i siste kvartal, hvis nasjonalbanken hadde ført en mindre restriktiv politikk, hevder han.
 4. Andelen av Statens overføringer til kommunene er øket fra 5,7 pst. av BNP eksklusive olje og sjøfart i 1974 til 7,7 pst. i år.
 5. BNP er nokså nøyaktig 100 ganger så stor som Forretningsbanken, med en forvaltningskapital på 840 milliarder franc, tilsvarende ca. 800 milliarder kroner, mot Forretningsbankens 8 milliarder.
 6. BNP vil dele de 40 millionene i aksjekapital med Forretningsbanken, som skyter inn 25 prosent, mens Indosuez lar Rogalandsbanken skyte inn 20 prosent av 30 millioner kroner.
 7. De har siden 1974 øket med nær 95 milliarder kroner og utgjør i år 35,9 pst. av BNP utenom olje og sjøfart.
 8. Den britiske undersøkelsen viser derimot at Sovjets bistand utgjorde 0,19 prosent av BNP i 1980, mens gjennomsnittet for de 17 viktigste vestlige bidragsydere i 1981 var på 0,35 prosent.
 9. Derfor har man valgt å fortsette med nedjusteringen av skatteinntektene, mens de mer realøkonomiske anslagene for BNP og utenriksregnskapet gis i tall som er de beste anslag man kan gi.
 10. Det er Banque Nationale de Paris, BNP, som vil etablere en bank sammen med Forretningsbanken Banque Indosuez som vil gå sammen med Rogalandsbanken og Banque Paribas, som vil etablere seg på egen hånd.
 11. Det må anses som en seier for uhjelpminister Reidun Brusletten at prinsippet om en økende andel av BNP til utviklingshjelp fikk gjennomslag i Regjeringen.
 12. Det samlede BNP når man også tar med oljesektoren og skipsfarten, vil øke med bare 0,9 prosent neste år.
 13. Dette er nesten tre prosentpoeng høyere enn den nominelle vekst man regner med i BNP for fastlandsNorge.
 14. Dette tilsvarer 22 prosent av BNP.
 15. Dette underskuddet er i år anslått til 24,2 milliarder eller 7 pst. av BNP utenom olje og sjøfart.
 16. Eksporten utgjør idag ca. hver tredje tyske arbeidsplass, eller ca. 30 prosent av BNP.
 17. FastlandsNorges BNP vil stige med 2,3 prosent i 1985, mens det samlede BNP, som inkluderer oljesektoren og skipsfarten, ikke vil øke med mer enn 0,9 prosent.
 18. For 1984 regner Bundesbank med at en realvekst i BNP på 2,53 prosent er en realistisk prognose.
 19. For syv år siden fastslo dette råd at det tradisjonelle mål på nasjonaløkonomisk fremgang - BNP - forteller lite om i hvilken grad det individuelle menneskes behov dekkes.
 20. For å stille det siste tallet i perspektiv kan man minne om at USAs underskudd, som for tiden vekker så stor bekymring hos president og kongress, er på 4 prosent av BNP.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweBNP
engøkonomi [n]: GNP, gross national product
norøkonomi [n]: BNP
spaøkonomi [n]: PBI [m], producto bruto interno [m]
Dine siste søk:
 1. BNPSiste søk

# Land Term
1 Flag bakgård
2 Flag kvitten
3 Flag overskudd
4 Flag forstille seg
5 Flag orm
6 Flag vrak
7 Flag astro
8 Flag paritet
9 Flag talks
10 Flag oppveie
11 Flag kompakt
12 Flag sikre
13 Flag utrops-
14 Flag avundas
15 Flag rendezvous
16 Flag huld
17 Flag fredlig
18 Flag begråta

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 641 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3392 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 811 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1485 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4346 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5229 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5523 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4628 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5212 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9240 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1888 - sekunder.

mobiltelefon