logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for atomenergi:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noratomenergi
engfysikk [n]: nuclear energy, atomic energy
spafysikk [n]: energía nuclear [f], energía atómica [f]
swefysikk [n]: atomenergi
Eksempel:
 1. Da FN må konstatere at de første ærgjerrige planene om forbud mot atombomben ikke lar seg realisere, går det mot et internasjonalt atombyrå i Wien som skal kontrollere at fredens reaktorer for produksjon av atomenergi ikke blir misbrukt for militære formål.
 2. Den anvendte forskningen som hadde arbeidet i grupper og lag under krigen, måtte fortsette med å utvikle reaktorer som produserte atomenergi for fredelige formål i verden.
 3. Den produserte atomenergi ved deling av uranatomer.
 4. Det skulle ikke finnes vetobeskyttelse for den som måtte bryte reglene ved å produsere eller bruke atomenergi til ødeleggende formål.
 5. Det var heller ikke atomenergi han arbeidet med da han meldte seg til tjeneste for den norske regjering i London som forsker samme år.
 6. Det var i 50årene og begynnelsen av 60årene nesten ikke det land i verden som Randers ikke besøkte for å gi råd om utformingen av deres atomenergiprogrammer for produksjon av atomenergi.
 7. Et annet problem er hvordan man skal stille seg til land som forsøker å omgå gjeldende regelverk og skaffer seg slikt utstyr som både kan benyttes til fredelig bruk av atomenergi såvel som til fremstilling av materiale til våpen.
 8. Et slikt kontrollsystem skulle ikke stormaktene kunne benytte sin vetorett imot, like så lite som i andre saker som vedrørte atomenergi.
 9. Folk har levet i tusener av år uten atomenergi, minner han om.
 10. Frykten for atombombene syntes efterhvert å slå over på den fredelige atomenergi.
 11. Han ble med i den navngjetne kretsen av vitenskapsmenn og ingeniører i London som dannet et rådgivende utvalg for Regjeringen og Forsvarets Overkommando, og la grunnen for det senere Forsvarets Forskningsinstitutt i Norge, men som forsker ble han avgitt til britene og var med å utvikle radartennrøret som var viktig nok, men ikke atomenergi.
 12. Her er atomenergi og alt som kommer fra atomer noe som hos mange vekker innbitte motforestillinger.
 13. I begynnelsen av 60årene var Institutt for Atomenergi i full gang med utviklingen av et sivilt atomskip med reaktor som skipsmotor.
 14. Med sin store akademiske prestisje gikk Rosseland i bresjen for Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for atomenergi, Norges TekniskNaturvitenskapelige Forskningsråd og Sentralinstitutt for industriell forskning.
 15. Men på dagsorden i Athen står også spørsmål som beskyttelse av sivilbefolkningen mot virkningen av radioaktivt utslipp, fredelig bruk av atomenergi, øket handel og økonomisk og teknologisk samarbeide mellom Balkanlandene, blant annet på atomkraftsektoren.
 16. Nevnte amerikaner, Bernard M. Baruch - han var 75 år og hadde vært en innflydelsesrik rådgiver for presidenter og Kongress - la umiddelbart efter sine dramatiske åpningsord frem et forslag til et internasjonalt organ for atomenergi, som imøtekom FNs retningslinjer på alle punkter.
 17. Når det var opprettet et overnasjonalt organ, med full myndighet i alt som hadde med atomenergi å gjøre, fra uranutvinning til det ferdige produkt, ville USA overlevere all sin viten og teknikk om kjernefysikk til fellesskapet.
 18. Talsmenn for den amerikanske regjering hverken bekrefter eller benekter om opplysningene i rapporten er korrekte eller ikke, en linje som er helt i overensstemmelse med en lang praksis fra myndighetenes side i saker som gjelder atomvåpen og atomenergi.
 19. Dermed var den politiske karriere avsluttet, men høyesterettsadvokaten opptrådte ved adskillige anledninger senere i offisiell sammenheng, blant annet som norsk representant i styret for atomenergi i OECD, juridisk rådgiver ved NATOs hovedkvarter, SHAPE, og en omfattende aktivitet for Det Norske Luftfartsselskap og SAS.
 20. Dette er neppe et holdbart argument siden man på statlig nivå har opprettet for eksempel egne organisasjoner for atomenergi og for Meteorologi.
 21. Efter krigen fulgte både USA og SovjetUnionen nøye med i hva som hendte med det svenske uranet og utviklingen innen Försvarets Forskningsanstalt og det nye selskapet Atomenergi AB i 1947.
 22. Institutt for energiteknikk er det tidligere Institutt for atomenergi.
 23. Kinas beslutning ble kunngjort av viseministeren for atomenergi, Zhou Ping, i en erklæring på IAEOs årsmåte i Wien.
 24. Med sin store vitenskapelige prestisje og erfaring spilte Rosseland en viktig rolle ved etableringen av Institutt for Atomenergi, Sentralinstituttet for Industriell Forskning og da forskningsrådene ble opprettet.
 25. Når det gjaldt atomtruselen, minnet Perez de Cuellar i forbindelse med 40årsjubileet om at den første resolusjon som FN vedtok i 1945, var et fremstøt for å bli kvitt atomvåpen og få til en fredelig utnyttelse av atomenergi.
 26. Når det gjaldt atomtruselen, minnet de Cuellar i forbindelse med 40årsjubileet om at den første resolusjon som FN vedtok i 1945, var et fremstøt for å bli kvitt atomvåpen og få til en fredelig utnyttelse av atomenergi.
 27. Tidlig på 1950tallet ble selskapet AB Atomenergi opprettet med sikte på at den sivile og militære forskningen med kjernefysiske våpen skulle utveksle erfaringer.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweatomenergi
engfysikk [n]: nuclear energy, atomic energy
norfysikk [n]: atomenergi
spafysikk [n]: energía nuclear [f], energía atómica [f]
Liknende ord:
engatomic energy
engatomizer
noratener
noratomisere
spaatenerse
sweatomisera
engatomize
Dine siste søk:
 1. atomenergiSiste søk

# Land Term
1 Flag prisma
2 Flag arrangerar
3 Flag reinar
4 Flag skala av
5 Flag reforming
6 Flag precaución
7 Flag faste utgifter
8 Flag boceras
9 Flag pup
10 Flag javel
11 Flag i etterhånd
12 Flag difundir
13 Flag konjakk
14 Flag gravemente
15 Flag lukker
16 Flag erstatte
17 Flag lodjur
18 Flag polaco

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1807 - sekunder.

mobiltelefon