logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for befaring:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norbefaring
engallmenn [?]: inspection
spaallmenn [?]: inspección
sweallmenn [?]: inspektion
Synonymer:analyse, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning
Eksempel:
 1. Brannmesteren i Ås skal i formiddag igjen ha befaring på Ås private pleiehjem og se om det er mulig ved utbedring av rømningsveier å anke brannstyrets bestemmelse om at det bare er forsvarlig med 25 pasienter i bygningen.
 2. Byfornyelsen i Urtegaten / Motzfeldts gate vil være en av våre viktigste oppgaver i midten av 1980årene, sa direktør Ole Løken i Oslo Byfornyelse under en befaring i flere indre østlige bydeler igår.
 3. I forbindelse med at jeg holdt på å utarbeide en ny, intern braninnstruks før jul ifjor, bestilte jeg en befaring fra Norsk Brannvern Forening.
 4. I håp om å få tømt sykehuskorridorene for pasientsenger har innleggelsesstyret vært på befaring til de forskjellige sykehusene i Oslo for å spore opp alternative plasser.
 5. Men vi kan ikke stå her og tørrprate, vi må ut på befaring, sier herr Petersen og skuer ut over sitt rike.
 6. På bakgrunn av befaring på hjemmet, er vår konklusjon blant annet ut fra bygningsmessige forhold, at antall pensjonærer ikke må overstige 20 - 24.
 7. Regjeringen har satt ned et departementalt utvalg, og de skal på befaring hit den 13. mars.
 8. Vi hadde Norsk Brannvern Forening på befaring her for ca. tre uker siden.
 9. Vi har sett på byantikvarens sorger og gleder ikke minst en hel del miserable lagerplasser for meget verdifulle gjenstander og modeller, sa Oslos byantikvar Kjeld Magnussen efter at han tirsdag hadde fått med seg ordfører Albert Nordengen på en noe uvanlig befaring.
 10. Albert Nordengen var på en noe uvanlig befaring igår.
 11. Arbeidstilsynet har vært på befaring.
 12. Befaring på åstedet overbeviste retten om at lysforholdene på åstedet var så dårlige at vognføreren vanskelig kunne ha oppdaget de to som befant seg i trikkesporet på broen.
 13. Boligetatens driftsseksjon fastslår efter en befaring at drengestuen er i en så dårlig forfatning at den utvilsomt bør rives.
 14. Boligrådmannen minner om at partene så sent som for en uke siden var enige om at de i fellesskap skulle vurdere de muligheter for utleielokaler som forelå, og at befaring av ledige lokaler, blant annet i Maridalsveien og i Stenersgaten, skulle finne sted 2. mai. Lokalene i Storgaten 36 ble også på det tidspunktet ansett som aktuelle for formålet, men i mellomtiden gikk altså foreningen til okkupasjon av lokalene i Storgaten.
 15. Brannmester Svein Eriksen var onsdag på befaring i hjemmet.
 16. Brannsjef Sigurd Mørk i Asker opplyser at det er funnet rester av denne kvaliteten på branntomtene, men også han var tilstede på den befaring som bygningssjefen foretok igår, og han bekrefter Istads utsagn.
 17. Byantikvaren tør ikke uttale seg om hvor store verdier som er gått tapt før han har vært på befaring.
 18. Bydelsutvalgets formann, Wenche Hansgaard, forteller efter en befaring på Romsåsskolene nylig, at lokalpolitikerne er lite lystne på å foreslå en omorganisering av skoleordningen som av enkelte kan oppfattes som diskriminerende.
 19. Bystyrets befaring strakk seg over hele dagen og gjennomføres hvert fjerde år primært for å gjøre nyvalgte medlemmer og varamedlemmer bedre kjent med byen og den kommunale forvaltning.
 20. Da vi for et par års siden inviterte Stortinget til befaring på østkanten, fikk enkelte av stortingsrepresentantene sjokk, forteller Heggen Larsen.
 21. De skal da blant annet ha en befaring i kjelleren i Nedre Slottsgate 3, hvor Hveem skal orientere nærmere om hvor og hvordan han fant dokumentene i kjelleren.
 22. De to gir uttrykk for skepsis til myndigheter som drar på befaring og inspeksjon i fengslene.
 23. Den svenske kommunikasjonsminister har vært på befaring her, og det skal investeres en kvart milliard kroner på å utbedre veien som går til den norske grense.
 24. Der fikk han en korreks for at han i sommer tok opp det forhold at Holmestrand kulturstyre hadde kjøpt inn ti flasker hvitvin til sin kombinerte hyggetur og befaring på Kommersøya i slutten av juni.
 25. Dernest skulle vi gjøre opptak hos en større skraphandler, men da vi kom på befaring, var lokalene forvandlet til en rykende askehaug.
 26. Dersom Stortingets industrikomite kommer på befaring i området denne sommeren, kan stortingsbehandlingen finne sted våren 1985.
 27. Det ble enighet om at Arbeidsløses Forening og representanter for kommunen onsdag morgen skal foreta befaring av lokaler i Stenersgaten 16.
 28. Det ble ikke holdt befaring på grunn av tidsnød.
 29. Det blåser på toppene - det fikk miljøvernminister Rakel Surlien merke under en befaring med helikopter i Møre og Romsdal denne uken.
 30. Det er ventet at proposisjonen om Etna / Dokkautbyggingen vil bli fremmet av Regjeringen før sommerferien, da man regner med at Stortingets energi og industrikomite skal kunne dra på befaring i området i løpet av ferien.
Liknende ord:
norbefaling
norbedring
norbefatning
norbefare
norbefordring
norbefri
norbefridd
Dine siste søk:
 1. befaringSiste søk

# Land Term
1 Flag forbedre
2 Flag dobbel
3 Flag push out
4 Flag gnubbe
5 Flag nord-
6 Flag afortunado
7 Flag jækel
8 Flag encintado
9 Flag pakke ut
10 Flag recordar
11 Flag electromotor
12 Flag erguir
13 Flag shut tightly
14 Flag bevare minnet av
15 Flag god dag-mann
16 Flag legge under lupen
17 Flag fars farbror
18 Flag nyansere

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1491 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2208 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9619 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1162 - sekunder.

mobiltelefon