logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for binding:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norbinding
engallmenn [?]: binding
spaallmenn [?]: vinculante
sweallmenn [?]: bindande
Avledede ord:bokbinding, forbinding, innbinding, sammenbinding, regelbinding
Wiki:kan ha flere betydninger: - Kjemiske bindinger er samlebetegnelse på bindinger innen kjemi. - Skibinding betegnes kort som en binding. - Syntaktisk binding er et begrep innen lingvistikk.
Eksempel:
 1. Det skapes en uheldig binding som ikke har noe med demokrati å gjøre.
 2. Idag, fremholder de to redaktører i samtale med Aftenposten, vil vi være en ledende kulturavis uten direkte binding i noen retning.
 3. Jeg blir hjertens glad i barna i barnehaven, men jeg får aldri noen binding til dem, sier hun.
 4. Arbeiderpartiet mente igår kveld at en slik binding bryter med kompromisset om Statoil, som ble inngått tidligere iår.
 5. Den psykologiske identitet bekreftes i prostitusjonsmiljøet, for eksempel ved binding til en hallik.
 6. Der han kom løpende med defekt binding, og så sprakk på kulen.
 7. Dermed unngås tomgang og binding av arbeidskraft over lengre tid.
 8. Dernest tror jeg det er viktig å satse på en god støvel og en god binding og at bindingen er slik montert at den løsner under fall.
 9. Dersom størrelsen på uhjelpen er avhengig av binding, dvs. at dersom vi gir mer uhjelp hvis norske leverandører sikres innpass i de aktuelle prosjektene, vil problemstillingen være noe anderledes.
 10. Det ble under debatten fremholdt fra salen at hensynet til en consensus her hjemme vil være en binding, som neppe redder våre nasjonale interesser i Europaspørsmålet.
 11. Det er Norges Bank som kommer med disse advarslene i et brev til Finansdepartementet der det understrekes at man med den binding på rentenivået som nå er etablert, har små muligheter for å bremse likviditetstilførselen.
 12. Det gav DeCasper ideen til å undersøke om man ved hjelp av hørselsopplevelser kan oppnå en mer sofistikert innlæring enn blott og bar binding til mammas stemme.
 13. Det hevdes å være dårlig kapitalpolitikk, dårlig industripolitikk, og det skal angivelig skape en uheldig binding mellom den ansatte og bedriften og fremme såkalt bedriftsegoisme.
 14. Det var et farverikt skue med alle blomstene, men også et arbeidssted, for her var det på helårsbasis travel virksomhet med binding av kranser, guirlandere, borddekorasjoner og alle slags buketter.
 15. Dette vil medføre den samme forskjellsbehandling av boliger i press og utkantområder som en binding av ligningstakst og markedsverdi vil innebære.
 16. Erling Petter Roalsvig, formann i seksjon stat i YS, fremholdt at de statsansatte taper på den sterke binding mellom regulativene i stat og kommune som Staten holder så steilt på Forøvrig er ikke Staten like konsekvent i sin lønnspolitikk, mente Roalsvig.
 17. Fra Berit på annen og ned til Hilde Gjermundshaug på syvendeplass, skilte bare 16 sekunder, en differanse som ville vært enda mindre om ikke en skrue i Furnesjentas ene binding hadde løsnet en god bit før målpassering.
 18. Han fremholdt at det på denne måten skapes en uheldig binding i arbeidslivet.
 19. Hematoporfyrin derivat kan ved sin sterke binding til kreftceller også benyttes til å finne nye svulster.
 20. Ifølge Halvorsens uttalelser, skapes det en uheldig binding som ikke har noe med demokrati å gjøre.
 21. KrFU vil ha en klar binding av partiets ideologi til bibelsk etikk, og de stiller klare krav om identifikasjon med kristne verdier til tillitsmennene.
 22. Maktesløsheten overfor sykdommene, ønsket om å redde de små, det gir en ekstra binding mellom mor og barn.
 23. Men hva med 7 i skoleloven om kristendomsfagets binding til den evangelisklutherske lære ?
 24. Mens familien ønsker å bevare sin kontroll over Eidsiva er det ikke noen tilsvarende binding i SDS.
 25. Navnet henspiller på en kjent kvinne fra frigjøringskampen mot de spanske koloniherrene i forrige århundre, men er også en forkortelse for General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action.
 26. Patruljen er ikke bare parat til å gi tips om løypevalg, du kan også få hjelp til å smøre skiene, fikse en ødelagt binding eller plastre et sviende gnagsår.
 27. Teorien om frihet kontra binding diskuteres i nesten hvert eneste bilde, og tilskueren blir med på tankene.
 28. To av disse endringene, nemlig forslaget om å begrense avsetningsadgangen til 25 pst. av inntekten mot idag i spesielle tilfeller inntil 50 pst. og forslaget om å oppheve kravet om binding av 50 pst. av avsetningene i Norges Bank for skattydere i utbyggingsområder i SydNorge, ble opprinnelig foreslått gjennomført fra og med 1983.
Liknende ord:
engbidding
engbilling
engbiting
norbiling
norbilring
swebildning
swebilring
Dine siste søk:
 1. bindingSiste søk

# Land Term
1 Flag arbeide for mye
2 Flag prov
3 Flag likställande
4 Flag on patrol
5 Flag belasta
6 Flag framvekst
7 Flag negociadora
8 Flag screen
9 Flag whittle down
10 Flag basse
11 Flag coal
12 Flag sinne
13 Flag tippoldemorfar
14 Flag cíclope
15 Flag quitar mérito a
16 Flag holde seg utenfor
17 Flag branching
18 Flag easy target

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1917 - sekunder.

mobiltelefon