logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for bore:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engbore
norhendelse [n]: plage [u], langtekkelig hendelse [u]
teknisk [n]: borrehull [n]
behavior - man [n]: trøttende type [u], trebukk [u]
behavior - woman [n]: trøttende type [u], trebukk [u]
oil [v]: borre
mental sensation [v]: trette ut noen
verktøy [v]: borre
spahendelse [n]: lata [f (informal)], rollo [m (informal)]
teknisk [n]: taladro [m], perforación [f]
behavior - man [n]: fastidioso [m], pesado [m]
behavior - woman [n]: fastidiosa [f], pesada [f]
oil [v]: taladrar
mental sensation [v]: aburrir
verktøy [v]: taladrar, perforar
swehendelse [n]: plåga [u], långtråkig händelse [u]
teknisk [n]: borrhål [n]
behavior - man [n]: tråkmåns [u], träbock [u]
behavior - woman [n]: tråkmåns [u], träbock [u]
oil [v]: borra
mental sensation [v]: tråka ut
verktøy [v]: borra
Synonymer:
 1. [n]: dullard, unpleasant person [gt], disagreeable person [gt]
 2. [n]: tidal bore, eagre, aegir, eager, tidal flow [gt], tidal current [gt]
 3. [n]: gauge, caliber, calibre, diameter [gt], diam [gt]
 4. [n]: bore-hole, drill hole, excavation [gt]
 5. [v]: tire
 6. [v]: drill, cut [gt]
Antonymer:[v]: interest
Avledede ord:arboreal, be a bore, be bored, be bored stiff, be bored to death, be bored to tears, boredom, borehole, borer, dock laborer, farm laborer, get bored, jamboree, labored, laborer, aurora borealis, forbore, agricultural laborer, american hellebore, arboreal salamander, arboreous, arborescent, arborescent plant, arboresque, arboretum, balaenoptera borealis, black hellebore, bore-hole, bore bit, boreal, boreas, borecole, bored, brugmansia arborea, bufo boreas, cancer borealis, capparis arborea, caragana arborescens, circumboreal, clintonia borealis, colutea arborescens, corn borer, corn borer moth, corona borealis, counterbore, datura arborea, day laborer, erica arborea, european corn borer moth, false hellebore, [Vis mindre / mer]
Anagram:robe, boer, ebro
Eksempel:
 1. He bore the future of the company on his shoulders.
 2. How easy would it be to bore a tunnel through it?
 3. The prisoner of war bore himself with great dignity.
 4. The tax bore hard on the peasantry.
 5. The document bore his signature.
 6. People who talk about themselves all the time bore me.
 7. You no doubt bore people.
 8. The revolution, in itself, bore no fruit after all.
 9. My wrath shall far exceed the love I ever bore.
 10. I bore this trial.
 11. Nobody bore me out.
 12. His hard work bore fruit.
 13. His research bore fruit in the end.
 14. His wife bore him two daughters and a son.
 15. His efforts bore fruit.
 16. He bore himself well at the ceremony.
 17. He bore himself well.
 18. He bore a grudge against me.
 19. They always bore arms with them.
 20. Her efforts bore fruit.
Resultater funnet i norsk ordbok
norbore
engallmenn [v]: bore, drill
spaallmenn [v]: taladrar
sweallmenn [v]: borra
Avledede ord:gjennombore, jamboree, kollaborere, uborelig, prøvebore, borehull, boretårn, aurora borealis, elaborere, borettslag, bore opp
Anagram:bero, robe
Eksempel:
 1. Ali Baba avsluttet sin kontrakt med North Sea Sun Oil Company Limited i september ifjor, men fortsatte å bore for Occidental frem til slutten av november.
 2. Dyvi Stena blir Statoils femte borerigg, og den skal i første rekke brukes til å bore produksjonsbrønner på Gullfaksfeltet i Nordsjøen.
 3. Glomar Beaufort Sea I skal bore det andre hullet offshore utenfor Prudhoe Bay.
 4. Nortrym skal bore den første brønnen for Conoco på blokken 6507 / 7 fra åttende konsesjonsrunde på Haltenbanken - den neste på 7 / 84 helt syd i Nordsjøen ikke langt fra Ulafeltet.
 5. Polarson skal assistere boreriggen Byford Dolphin, som skal bore en 3500 meter dyp brønn på blokk 7119 / 9 på Troms 1.
 6. Politikerprisen 1983 ble tildelt Statens veivesen, veikontoret i Vestfold v / vegsjef Johan Lepperød, Trafikantprisen 1983 til musikkbibliotekar Hanna de Vries Stavland fra Stavanger, BedriftsSOFUSprisen 1983 til Årdal og Sunndal Verk, her representert ved Sigmund Øvstetun og Haakon Sandevold samt Borgild Fiskå og redaktør Thor Bjarne Bore.
 7. Treasure Supporter, også det en Wilh. Wilhelmsenoperert rigg, skal bore for Mobil i seks måneder, og derefter for Elf Norge i 1418 måneder - også det på markedsratenivå.
 8. West Venture skal bore en brønn på blokk 34 / 2 helt nord i Nordsjøen.
 9. Det er å avspore debatten om et TV2 i Norge å si at denne kanalen bør plaseres i Bergen, sier formannen i TV2utvalget, sjefredaktør Thor Bjarne Bore, til Radio Vest.
 10. Det haster mer for SovjetUnionen enn for oss med å komme frem til en avtale, sa Willoch, som avviste at russerne vil kunne komme til å bore på norske områder.
 11. Det kan neppe være i Norges interesse å bore tørre hull.
 12. For å bedre norskregistrerte bore og entreprenørfartøyers markedssituasjon når det gjelder konkurranse om oppdrag utenfor norsk område, er partene enige om at eventuelle arbeidskamper skal være begrenset til bare å omfatte bore og entreprenørfartøyer som befinner seg på norsk kontinentalsokkel, heter det i avtalen, som gjelder for to år.
 13. Forlaget N. W. Damm & Søn A / S er et ledende forlag her i landet innen spill og barnebøker, og blir et supplement til Hjemmets virksomhet på dette markedet, sier administrerende direktør Torstein Bore i A / S Hjemmet til Aftenposten i forbindelse med at konsernet nå har kjøpt det 140 år gamle, familieeiede Dammforlaget.
 14. Men så er det vel blitt adskillig dyrere å bore i fjell ?
 15. Sykehuset skal være et regionssykehus som skal dekke fem av 17 distrikter og en befolkning på cirka 180 000, forteller Santalmisjonens prosjektsekretærer Einar Bore og Andreas Kolaas.
 16. Vi ser på Huldra som et interessant felt - det er også derfor vi skal bore en ny brønn ihøst, sier Lavik.
 17. Vi skal bore fem hull ned til ca. 500 meters dyp, og vi regner med å kunne avslutte boringene i midten av november.
 18. 10åringen Marianne Bore fra Bore på Jæren holder tungen i balansestilling og snor seg elegant mellom klossene i sykkelkonkurransen.
 19. 1400 ansatte i bore og cateringselskaper på de faste installasjonene i Nordsjøen skal innen 12. juni ta stilling til et anbefalt forslag om ny tariffavtale som ble klart i helgen.
 20. Administrerende direktør Bore understreker samarbeidsmulighetene mellom Hjemmets Bokforlag og N. W. Damm & Søn. Han peker også på at Hjemmet er del av et stort konsern med gode internasjonale kontakter som også bør gi fordeler for Damm.
 21. Allerede neste år vil oljeselskapene få tillatelse til å bore de første letebrønnene i dette enorme havområdet som bare på norsk side er større enn Norges samlede landareal.
 22. Amerikanske myndigheter og oljeselskaper venter nå med spenning på at Exxon skal begynne å bore i Beauforthavet utenfor Prudhoe Bay i Alaska.
 23. Arbeidet med de nye bore og produksjonsrigger har pågått i ett år.
 24. Bore og produksjonsriggen skal leveres tidlig i 1986.
 25. Boreriggen vil bli vinterisert - det vil si at den skal kunne bore i kalde områder - og den skal kunne operere på mellom 70 og 500 meters havdyp.
 26. Boringen ble foretatt av plattformen Deepsea Bergen som nå skal bore brønn nr. fire på blokk 15 / 12.
 27. Boringen ble gjennomført av plattformen Zapata Ugland som nå skal bore brønn 6407 / 61 på Haltenbanken for Statoil.
 28. Brønndekselet har tillatt selskapet å bore 10 brønner før plattformen kommer på plass.
 29. Både kulturministeren og formannen i TV2utvalget, Thor Bjarne Bore, har uttalt seg meget positivt til prosjektet.
 30. Bæring av Staten bør begrenses til utgifter til rene letebrønner, som vi er forpliktet til å bore i henhold til lisensavtalen.
Liknende ord:
engbode
engbole
engbone
engborer
engborn
norbone
norbor
Dine siste søk:
 1. bore


Bore ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) bore
Gerundio: borende
Partisipp: boret
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  borer
 • du
  borer
 • han
  borer
 • vi
  borer
 • dere
  borer
 • de
  borer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har boret
 • du
  har boret
 • han
  har boret
 • vi
  har boret
 • dere
  har boret
 • de
  har boret
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  boret
 • du
  boret
 • han
  boret
 • vi
  boret
 • dere
  boret
 • de
  boret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde boret
 • du
  hadde boret
 • han
  hadde boret
 • vi
  hadde boret
 • dere
  hadde boret
 • de
  hadde boret
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal bore
 • du
  vil/skal bore
 • han
  vil/skal bore
 • vi
  vil/skal bore
 • dere
  vil/skal bore
 • de
  vil/skal bore
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha boret
 • du
  vil/skal ha boret
 • han
  vil/skal ha boret
 • vi
  vil/skal ha boret
 • dere
  vil/skal ha boret
 • de
  vil/skal ha boret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle bore
 • du
  ville/skulle bore
 • han
  ville/skulle bore
 • vi
  ville/skulle bore
 • dere
  ville/skulle bore
 • de
  ville/skulle bore
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha boret
 • du
  ville/skulle ha boret
 • han
  ville/skulle ha boret
 • vi
  ville/skulle ha boret
 • dere
  ville/skulle ha boret
 • de
  ville/skulle ha boret
Imperativ
bekreftende
 • du
  bor!
 • vi
  La oss bore!
 • dere
  bor!
Nektende
 • du
  ikke bor! (bor ikke)!
 • dere
  ikke bor! (bor ikke)!

Bore ble ogs gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) bore
Gerundio: boring
Partisipp: bored
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  bore
 • you
  bore
 • he
  bores
 • we
  bore
 • you
  bore
 • they
  bore
8. Presens perfektum
 • i
  have bored
 • you
  have bored
 • he
  has bored
 • we
  have bored
 • you
  have bored
 • they
  have bored
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  bored
 • you
  bored
 • he
  bored
 • we
  bored
 • you
  bored
 • they
  bored
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had bored
 • you
  had bored
 • he
  had bored
 • we
  had bored
 • you
  had bored
 • they
  had bored
4a. Presens futurum
 • i
  will bore
 • you
  will bore
 • he
  will bore
 • we
  will bore
 • you
  will bore
 • they
  will bore
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have bored
 • you
  will have bored
 • he
  will have bored
 • we
  will have bored
 • you
  will have bored
 • they
  will have bored
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would bore
 • you
  would bore
 • he
  would bore
 • we
  would bore
 • you
  would bore
 • they
  would bore
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have bored
 • you
  would have bored
 • he
  would have bored
 • we
  would have bored
 • you
  would have bored
 • they
  would have bored
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  bore
 • you
  bore
 • he
  bore
 • we
  bore
 • you
  bore
 • they
  bore
13. Perfektum
 • i
  have bored
 • you
  have bored
 • he
  have bored
 • we
  have bored
 • you
  have bored
 • they
  have bored
past
 • i
  bored
 • you
  bored
 • he
  bored
 • we
  bored
 • you
  bored
 • they
  bored
plu
 • i
  had bored
 • you
  had bored
 • he
  had bored
 • we
  had bored
 • you
  had bored
 • they
  had bored
Imperativ
bekreftende
 • you
  bore!
 • we
  Let's bore!
 • you
  bore!
Nektende
 • you
  don't bore! (do not bore)!
 • you
  don't bore! (do not bore)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag sverdfisk
2 Flag favorisert
3 Flag pronounce for
4 Flag guisantes
5 Flag besutten
6 Flag singer
7 Flag misuse
8 Flag airado
9 Flag nøste
10 Flag skillevei
11 Flag respectable
12 Flag ekstra stor størrelse
13 Flag uppkäftighet
14 Flag lundefugl
15 Flag title page
16 Flag puls
17 Flag kammerherre
18 Flag krimskrams

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1769 - sekunder.

mobiltelefon