logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for chat:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engchat
norspeech [n]: kåseri [n]
chitchat [n]: småprat [n], snakk [n], småskravling [n]
confabulation [n]: samsnakk [n], småprat [n], prat [n]
kommunikasjon [v]: prate, snakke
spaspeech [n]: charla [f], plática [f]
chitchat [n]: charla [f], plática [f], parloteo [m]
confabulation [n]: charla [f], plática [f], confabulación [f]
kommunikasjon [v]: charlar, conversar
swespeech [n]: kåseri [n]
chitchat [n]: småprat [n], snack [n], småskvaller [n]
confabulation [n]: samspråk [n], småprat [n], prat [n]
kommunikasjon [v]: prata, snacka
Synonymer:
 1. [n]: confab, confabulation, schmooze, schmoose, conversation [gt]
 2. [n]: New World chat, New World warbler [gt], wood warbler [gt]
 3. [n]: Old World chat, thrush [gt]
 4. [v]: chew the fat, shoot the breeze, confabulate, confab, chitchat, chatter, chaffer, natter, gossip, jaw, claver, visit, converse [gt], discourse [gt]
Avledede ord:chattel, chatter, chatter away, chatter on, chatterbox, chattering, chatty, chitchat, eschatology, with teeth chattering, chatterer, chattily, abelmoschus moschatus, amberboa moschata, aram ilich khachaturian, aram kachaturian, aram khachaturian, backchat, battle of chattanooga, cairina moschata, centaurea moschata, chat room, chat show, chat up, chateau, chateau-thierry, chateaubriand, chatelaine, chateura, chateura pelagica, chatoyant, chatroom, chattahoochee, chattahoochee river, chattanooga, chattel mortgage, chatter mark, cucurbita moschata, erodium moschatum, eschatological, eschatologist, exarchate, first earl of chatham, francois rene chateaubriand, genus chateura, genus hemachatus, hemachatus, hemachatus haemachatus, henry le chatelier, hibiscus moschatus, [Vis mindre / mer]
Anagram:acth, tach
Eksempel:
 1. I met Naomi on my way home and we had a chat.
 2. I had a little chat with John after the meeting.
 3. Why dont you come in for a cup of coffee and a chat?
 4. I would like to chat with you by e-mail.
 5. The French word chat means cat.
 6. Nancy is having a chat with her friends.
 7. They are having a chat.
 8. You must come and have a chat with us.
 9. We would often have a chat in this coffee shop.
 10. Cut the chit-chat and get to work.
 11. We had a chat over a cup of coffee.
 12. We had a chat for a while.
 13. We had a chat over tea yesterday.
 14. I had a nice chat with her.
 15. We had a chat about our plans for the summer vacation.
 16. Having done my homework, I had a chat with Mom.
 17. Having done my homework, I had a chat with Mum.
 18. You dont have to chat with them.
 19. Even though he has turned twenty, hes still too timid to chat with girls.
 20. They had a long chat about the old days.
Liknende ord:
engchant
engchar
engchart
engcheat
spacha
spachal
spachao
Dine siste søk:
 1. chat


Chat ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) chat
Gerundio: chating
Partisipp: chated
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  chat
 • you
  chat
 • he
  chats
 • we
  chat
 • you
  chat
 • they
  chat
8. Presens perfektum
 • i
  have chated
 • you
  have chated
 • he
  has chated
 • we
  have chated
 • you
  have chated
 • they
  have chated
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  chated
 • you
  chated
 • he
  chated
 • we
  chated
 • you
  chated
 • they
  chated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had chated
 • you
  had chated
 • he
  had chated
 • we
  had chated
 • you
  had chated
 • they
  had chated
4a. Presens futurum
 • i
  will chat
 • you
  will chat
 • he
  will chat
 • we
  will chat
 • you
  will chat
 • they
  will chat
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have chated
 • you
  will have chated
 • he
  will have chated
 • we
  will have chated
 • you
  will have chated
 • they
  will have chated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would chat
 • you
  would chat
 • he
  would chat
 • we
  would chat
 • you
  would chat
 • they
  would chat
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have chated
 • you
  would have chated
 • he
  would have chated
 • we
  would have chated
 • you
  would have chated
 • they
  would have chated
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  chat
 • you
  chat
 • he
  chat
 • we
  chat
 • you
  chat
 • they
  chat
13. Perfektum
 • i
  have chated
 • you
  have chated
 • he
  have chated
 • we
  have chated
 • you
  have chated
 • they
  have chated
past
 • i
  chated
 • you
  chated
 • he
  chated
 • we
  chated
 • you
  chated
 • they
  chated
plu
 • i
  had chated
 • you
  had chated
 • he
  had chated
 • we
  had chated
 • you
  had chated
 • they
  had chated
Imperativ
bekreftende
 • you
  chat!
 • we
  Let's chat!
 • you
  chat!
Nektende
 • you
  don't chat! (do not chat)!
 • you
  don't chat! (do not chat)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag nitten
2 Flag antakelighet
3 Flag display window
4 Flag hefte
5 Flag sager
6 Flag jaded
7 Flag holy
8 Flag utforma
9 Flag pinsedag
10 Flag beteende
11 Flag gabled
12 Flag uniform
13 Flag nitte
14 Flag grisig
15 Flag kanselli
16 Flag put together
17 Flag tinglyse
18 Flag soccer

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Where is Administrator easytrans.org ?? Viktorixdp 9 0 2023-02-04 05:04:39
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7650 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2034 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1667 - sekunder.

mobiltelefon