logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for communicate:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engcommunicate
norrooms [v]: stå i forbindelse med hverandre, henge i sammen
religion - catholic [v]: motta nattverden
religion - Protestant [v]: motta nattverden
konservasjon [v]: kommunisere
information [v]: meddele, delegere, videresendt
medisin [v]: overføre, spre
sparooms [v]: comunicarse, estar comunicado
religion - catholic [v]: comulgar
religion - Protestant [v]: comulgar
konservasjon [v]: comunicar, informar
information [v]: comunicar, transmitir
medisin [v]: transmitir, contagiar, comunicar
swerooms [v]: stå i förbindelse med varandra, hänga ihop
religion - catholic [v]: mottaga nattvarden
religion - Protestant [v]: mottaga nattvarden
konservasjon [v]: kommunicera
information [v]: meddela, delge, vidarebefordra
medisin [v]: överföra, sprida
Synonymer:
 1. [v]: pass on, pass, pass along, put across, convey [gt], transmit [gt], communicate [gt]
 2. [v]: intercommunicate, interact [gt]
 3. [v]: convey, transmit, transfer [gt]
 4. [v]: intercommunicate [gt]
 5. [v]: interact [gt]
 6. [v]: covenant [gt]
 7. [v]: commune, covenant [gt]
Antonymer:[v]: excommunicate
Avledede ord:excommunicate, intercommunicate, telecommunicate
Eksempel:
 1. Before long, well be able to communicate with each other by T.V. telephone.
 2. They dance in circles to communicate a short distance, and shake their bodies and dart back and forth to indicate a longer distance.
 3. The fact that educated Americans in general no longer share understandable background knowledge is a chief cause of their inability to communicate effectively.
 4. We need to communicate with each other.
 5. We communicate by means of language.
 6. We use gestures as well as words to communicate with others.
 7. We can communicate with each other in many ways.
 8. Its very difficult to communicate with people from other cultures.
 9. Knowing their languages is not enough to communicate effectively, because the methods of communication are determined by their cultures.
 10. We use words in order to communicate.
 11. Bees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
 12. Pilots communicate with the airport by radio.
 13. Ted was finally able to communicate his thoughts in Japanese.
 14. And we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
 15. They communicate with each other often by mail.
 16. Gorillas cannot use their lips and tongues to speak, but they can communicate with people in other ways.
 17. This ability to communicate helps us a lot.
 18. The amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.
 19. Can you communicate in English what you want to say?
 20. If you can read the following, we can communicate in Japanese, too.
Liknende ord:
engcommunicable
engcommunicant
engcommunicative
engcommentate
engcommunication
engcommemorate
engcommence
Dine siste søk:
 1. communicate


Communicate ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) communicate
Gerundio: communicating
Partisipp: communicated
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  communicate
 • you
  communicate
 • he
  communicates
 • we
  communicate
 • you
  communicate
 • they
  communicate
8. Presens perfektum
 • i
  have communicated
 • you
  have communicated
 • he
  has communicated
 • we
  have communicated
 • you
  have communicated
 • they
  have communicated
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  communicated
 • you
  communicated
 • he
  communicated
 • we
  communicated
 • you
  communicated
 • they
  communicated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had communicated
 • you
  had communicated
 • he
  had communicated
 • we
  had communicated
 • you
  had communicated
 • they
  had communicated
4a. Presens futurum
 • i
  will communicate
 • you
  will communicate
 • he
  will communicate
 • we
  will communicate
 • you
  will communicate
 • they
  will communicate
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have communicated
 • you
  will have communicated
 • he
  will have communicated
 • we
  will have communicated
 • you
  will have communicated
 • they
  will have communicated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would communicate
 • you
  would communicate
 • he
  would communicate
 • we
  would communicate
 • you
  would communicate
 • they
  would communicate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have communicated
 • you
  would have communicated
 • he
  would have communicated
 • we
  would have communicated
 • you
  would have communicated
 • they
  would have communicated
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  communicate
 • you
  communicate
 • he
  communicate
 • we
  communicate
 • you
  communicate
 • they
  communicate
13. Perfektum
 • i
  have communicated
 • you
  have communicated
 • he
  have communicated
 • we
  have communicated
 • you
  have communicated
 • they
  have communicated
past
 • i
  communicated
 • you
  communicated
 • he
  communicated
 • we
  communicated
 • you
  communicated
 • they
  communicated
plu
 • i
  had communicated
 • you
  had communicated
 • he
  had communicated
 • we
  had communicated
 • you
  had communicated
 • they
  had communicated
Imperativ
bekreftende
 • you
  communicate!
 • we
  Let's communicate!
 • you
  communicate!
Nektende
 • you
  don't communicate! (do not communicate)!
 • you
  don't communicate! (do not communicate)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag nicaraguaner
2 Flag dunste
3 Flag linn
4 Flag sporvognsskinne
5 Flag tust
6 Flag kval
7 Flag begåvning
8 Flag bestå av
9 Flag helter-skelter
10 Flag indicator
11 Flag til å forvente
12 Flag ether
13 Flag spoil
14 Flag kroppslig skada
15 Flag inte missunna någon något
16 Flag ringakte
17 Flag to be included among
18 Flag worker's party

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 10 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 98 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 903 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2087 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7259 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1852 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2445 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6183 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1544 - sekunder.

mobiltelefon