logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for emisjon:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noremisjon
engallmenn [n]: emission
spaallmenn [n]: emisión [f]
sweallmenn [n]: emission
Avledede ord:remisjon, demisjonere, demisjon
Wiki:Emisjon kan referere til: - Emisjon (fysikk) - Et begrep som betyr «utsending» eller «utslipp». Benyttes blant annet om utslipp av drivhusgasser, eller utsending av radiosignaler, lys osv. - Emisjon (finans) - Forhøyelse av aksjekapitalen i et aksjeselskap.
Eksempel:
 1. All erfaring tilsier at prisen på aksjer ved en ny emisjon stiger fra en første, rettet emisjon til spesielle investors til den offentlige tegningen.
 2. Det er første gang at en statsbedrift som Kongsberg på denne måten gir de ansatte i et selskap der vi har aksjemajoriteten anledning til å kjøpe aksjer gjennom en egen liten emisjon som nå er i gang.
 3. En slik emisjon ville være å gi bort de gamle aksjonærenes verdier, sa Whist, som fortsatt regner med muligheter for kursoppgang for Kreditkassen.
 4. Opprinnelig tenkte Granli å ta sikte på kapitalutvidelse via Børsen, men i første omgang blir det i stedet en rettet emisjon, sier Rust.
 5. Vi har hittil gjennomført to rettede emisjoner og det er mulig vi må gjennom en tredje emisjon, avhengig av utviklingstakten, før vi går til Børsen med selskapet, sier adm. direktør Bjørn E. Dale i Eldakgruppen, Horten, til Aftenposten.
 6. Vi ønsker ikke å kommentere DnCs planer, men for vår del synes vi det er galt å gå til en rettet emisjon i utlandet, hvor de nåværende aksjonærer fraskriver seg tegningsrettighetene, sa Whist.
 7. Vi ønsket en aktivt handlet aksje, sier James Balog om AL Laboratories amerikanske emisjon.
 8. Aksjene i Det Norske Oljeselskap ble suspendert fra børsnotering i formiddag i forbindelse med en forestående emisjon mot Norgas og Dyno, opplyser børssekretær Erik Jarve.
 9. Aksjesparerforeningen hevder at en rettet emisjon til Forenedes kunder til en kurs på 200 kroner pr. aksje vil bety en gaveoverføring på ca. 20 millioner kroner, mens en antatt kurs i forbindelse med kjøpet av Crescoaksjene fra Forretningsbanken gir denne en gevinst på ca. seks millioner kroner siden kursen idag er klart høyere enn den var da kjøpet ble avtalt.
 10. Aksjonærene planlegger å legge opp til børsnotering av selskapet med en offentlig emisjon om et par års tid.
 11. Bedriften gjennomførte ifjor høst en rettet emisjon ved salg av 25 prosent av selskapets aksjer til vesentlig institusjonelle investorer.
 12. Begge deler kan man oppnå gjennom en offentlig emisjon, eller kapitalutvidelse.
 13. Bik Bok Gruppen har skaffet kapital til sin utenlandssatsing gjennom en rettet emisjon tidligere iår.
 14. DNO orienterte mandag Oslo Børs om planene for en rettet emisjon mot Dyno og Actinor.
 15. De får 7,5 prosent hver, tilsammen 15 prosent gjennom en rettet emisjon.
 16. De nyinvesteringer Norhav har gjort, vil ikke trekke på likviditetsreservene i selskapet, fordi det forutsettes at det gjennomføres en rettet emisjon som delvis finansierer overtagelsen samt at endel er fullt finansiert ved kjøpet.
 17. Den emisjon som nå skal gjennomføres, vil gi finansielt grunnlag for fortsatt vekst.
 18. Den norske Creditbank har fått Finansdepartementets tillatelse til å forhøye aksjekapitalen med inntil 150 millioner kroner i forbindelse med en emisjon rettet mot utlendinger.
 19. Den totale investering efter avsluttet emisjon i Saga er bokført til anskaffelseskostnad, 243,1 millioner kroner.
 20. Denne emisjon har sammenheng med Forenedes overtagelse av finansieringsselskapet Cresco fra Forretningsbanken.
 21. Dermed blir ikke tegningskursen på langt nær så gunstig for aksjonærene som selskapet har planlagt, og litt av den positive stemning rundt en emisjon forsvinner.
 22. Dertil forplikter Trelleborg seg til en ny emisjon for fem millioner kroner.
 23. Det Norske Oljeselskaps utvidelse av aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot industriselskapene Actinor og Dyno, har blant annet sammenheng med de krevende økonomiske uttellinger som DNO nå står foran efterat selskapet nylig fikk innpass på norsk kontinentalsokkel.
 24. Det er en rettet emisjon som har funnet sted i Granli.
 25. Det er ikke nødvendig å foreta en rettet emisjon overfor utlandet, for å oppnå børsnotering, opplyser Grønnestad.
 26. Det kan dreie seg om en emisjon på rundt 15 millioner kroner, antagelig foretatt som private plasseringer.
 27. Det må blant annet foretas en rettet emisjon mot de aksjonærer som får konverteringsretter.
 28. Det svenske storkonsernet gjennomførte forøvrig en meget stor emisjon i USA ivår, da selskapet i løpet av 12 timer fikk fulltegnet en kapitalutvidelse på 295 millioner dollar, eller ca. 2,5 milliarder kroner.
 29. Det vil bli gjennomført en offentlig emisjon med 525 000 aksjer med emisjonskurs på 80 kroner, går det frem av en melding fra Aker.
 30. Dette er tenkt gjennomført ved at den svenske banken gjennomfører en rettet emisjon, til en kurs noe over markedsverdi, som idag er ca. 500 kroner.
Liknende ord:
noremisjon
noremosjon
engemission
spaemisor
sweemission
engemersion
engemotion
Dine siste søk:
 1. emisjonSiste søk

# Land Term
1 Flag brun
2 Flag divide
3 Flag anglófobo
4 Flag grass
5 Flag hasa
6 Flag forlatt
7 Flag ansträngning
8 Flag expect
9 Flag bigardo
10 Flag reservation
11 Flag traer
12 Flag efterfrågan
13 Flag realize
14 Flag threat
15 Flag radbrekke
16 Flag kuli
17 Flag materia
18 Flag concordant

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7309 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1668 - sekunder.

mobiltelefon