logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for flytrafikk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norflytrafikk
engflyvning [n]: air traffic
spaflyvning [n]: tráfico aéreo [m]
sweflyvning [n]: flygtrafik
Anagram:trafikkfly
Eksempel:
 1. Den store, rutegående flytrafikk blir intet problemområde å diskutere på interimsmøtet, sier Tore Melgård.
 2. Dette og andre urimelige opplegg fra SAS bør sette fart i debatten om et rent norsk flyselskap for innenriks flytrafikk, sa Aas.
 3. For Gardermoens vedkommende kan Regjeringens opplegg bety at det ikke vil skje noen utvikling der, eventuelt at bare den mindreverdige flytrafikk blir overført dit.
 4. I neste generasjons satellitter som INMARSAT vil skyte opp fra 1988 og utover, planlegger vi også en ordning som innebærer samband for flytrafikk.
 5. Området vil neppe være aktuelt med den sivile flytrafikk som er der idag.
 6. Akershus ønsker forøvrig et prinsippvedtak om overføring av flytrafikk fra Fornebu til Gardermoen, men efter det Aftenposten forstår, ønsker Stortingets samferdselskomite å stå helt fritt i flyplasspørsmålet frem til 1990.
 7. All innenlands flytrafikk kan være lammet efter at meglingen for 315 flyteknikere ble avsluttet ved midnatt, uten resultat.
 8. Alle jakter på alle på den militære side, og de som flyr disse maskinene, har ikke den samme plikt til å rapportere som sivil flytrafikk.
 9. Både på grunn av ulik lokalisering av boligområder, flere tett trafikkerte gjennomfartsveier ved Bromma og ulik sammensetning av flytrafikk vil utslippsforholdene ved de to flyplassene være forskjellig.
 10. Dertil poengterer Boeing at økende flytrafikk i årene som kommer også vil ha sin årsak i faktorer som økende urbanisering, utdannelsesgrad, øket handel og teknologisk utvikling.
 11. Dessuten deler Island og USA utgiftene til å bygge en ny flyterminal til 40 millioner dollar som skal brukes både av militær og sivil flytrafikk.
 12. Det er Stortingets forutsetning at den innenlandske flytrafikk ikke deles mellom Fornebu og Gardermoen.
 13. Det er uansvarlig å si at ulykker i forbindelse med flytrafikk ikke vil skje.
 14. Det var fortsatt uvisst om innlands flytrafikk tirsdag blir rammet av streik.
 15. Dette flyet har nå forlatt utviklings og sertifiseringsfasen for å gå over i serieproduksjon og internasjonal flytrafikk, fremgår det av en pressemelding.
 16. Eftersom sykkelen idag utfører like mye transportarbeid som innenlands flytrafikk og halvparten av persontransporten med jernbanen, er det viktig at den blir tatt alvorlig som transportmiddel.
 17. En streik blant de 350 flyteknikerne oppgjøret omfatter vil lamme all flytrafikk i landet.
 18. En streik vil lamme all innenlands flytrafikk med øyeblikkelig virkning.
 19. Flystøy og flytrafikk er ikke det som plager dem mest, men riksveien som skal frakte tonnevis med gods og tusenvis av turister hver dag.
 20. Flytrafikk med SAS til og fra Arlanda flyplass utenfor Stockholm stanset i morges da 60 ansatte i flyselskapet la ned arbeidet.
 21. For Gardermoen har allerede en tilstrekkelig lang rullebane med nødvendige sikkerhetssoner, for all slags internasjonal flytrafikk.
 22. Hvis ikke det lykkes, blir det streik blant NFOs 350 medlemmer, og dermed lammes all flytrafikk i landet.
 23. I et brev til samferdselsminister Johan J. Jakobsen kommenterer foreningen det forslag til samordning av svensk innenriks flytrafikk som for tiden blir utredet av SASstyret.
 24. I formiddag ble det arbeidet for å muliggjøre avganger og landinger for livsviktig flytrafikk i Osloområdet, først og fremst ambulansetrafikk.
 25. Jenssen sier til Aftenposten at en rapport om luftforurensning som i sin tid ble laget om forholdene ved Bromma flyplass utenfor Stockholm, klart viser at flytrafikk forurenser betydelig.
 26. Kilder innen sivil luftfart i Bahrein opplyser til Aftenpostena at SaudiArabia plutselig gav beskjed om at luftrommet i visse høyder ble totalstengt for sivil flytrafikk.
 27. Loran Ckjeden er stadig et meget viktig hjelpemiddel for skipstrafikken, og systemet har brukere både i oljeindustrien til sjøs og i flytrafikk.
 28. Mens den store, rutegående flytrafikk nå gir forsikringsbransjen rimelige resultater selv med premier på 0,3 prosent, er situasjonen en helt annen for småfly.
 29. Moderne flytrafikk tett innpå vil gjøre museet til noe mer enn et frosset bilde av fortiden.
 30. Någjeldende konsesjoner på innenlands flytrafikk går ut 1. mars 1986.
Liknende ord:
sweflygtrafik
norflyraid
norflytrapp
engflatfish
engflotation
engflyleaf
norflegmatisk
Dine siste søk:
 1. flytrafikkSiste søk

# Land Term
1 Flag lett beruset
2 Flag feie av
3 Flag gnida in
4 Flag ombildning
5 Flag cactus
6 Flag derroche
7 Flag abstinens
8 Flag sprängladdning
9 Flag trilling
10 Flag espigarda
11 Flag saldar
12 Flag cincuenta
13 Flag overførbar
14 Flag innkommandere
15 Flag replikkveksling
16 Flag direktansluten
17 Flag bore
18 Flag sverdfisk

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2227 - sekunder.

mobiltelefon